Om man har hus i Irak och vill sälja det och ta pengarna till Sverige måste man betala skatt på dem?

2020-09-27 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Om man har hus i Irak och vill sälja det och ta pengarna till Sverige måste man betala skatt på dem?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Till att börja med behöver det fastställas om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap 8 § Inkomstskattelagen (IL).Det finns vissa undantag från denna skattskyldighet. Det finns tre fristående kriterier för att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. En person är obegränsat skattskyldig om personen är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige (minst 6 månader), eller har väsentlig anknytning och tidigare varit bosatt i Sverige (3 kap 3 § IL). Eftersom jag inte vet var du är bosatt kan jag inte svara på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldiga, men i mitt svar kommer jag utgå i från att du är bosatt i Sverige och därmed också obegränsat skattskyldiga.Om du är obegränsat skattskyldiga betyder det alltså att du ska beskattas för alla era inkomster i Sverige enligt inkomstskattelagen. Samtidigt gäller också att fastigheten ska beskattas i Irak enligt Iraks skatteregler. Om du är bosatt i Sverige är du skyldig att i Sverige redovisa vinsten på försäljningen av fastigheten. Den påförda skatten i Irak får sedan avräknas mot den aktuella skatten på försäljningsvinsten i Sverige.SkatteverketOm summan i ditt fall överstiger 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL). Du behöver lämna uppgifter till Skatteverket om:* betalningens belopp i använd valuta* betalningsdatum* valutakod* vilket land som betalningen kommer från.För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).BankenSveriges banker har strikta regler gällande insättningar där de kräver underlag på var pengarna kommer ifrån. Jag skulle därför rekommendera dig att du besöker din bank och informerar om att du inväntar en större summa på kontot och även visa upp underlag på var pengarna kommer ifrån. Exempel på underlag kan vara ett testamente, köpekontrakt etc.SammanfattningOm du har en uppgiftsskyldighet behöver du lämna uppgifter till Skatteverket avseende summan. Jag hänvisar dig vidare till Skatteverket för vidare information kring vilken blankett du ska fylla i. När du informerar din bank om överföringen på summan från Irak till ditt konto, behöver du visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Med tanke på att Irak hör till högrisk-länder har banken rätt att stoppa överföringen om de inte får något underlag. Min rekommendation är att du visar upp köpekontraktet till din bank. Därefter bör det inte vara några problem att få in pengarna på ditt konto. Om du är bosatt i Sverige är du skyldig att i Sverige redovisa vinsten på försäljningen av fastigheten. Den påförda skatten i Irak får sedan avräknas mot den aktuella skatten på försäljningsvinsten i Sverige.Återkom gärna vid fundering, annars önskar jag dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Ska jag sälja eller ge bort min fastighet i gåva till min dotter?

2020-09-26 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag lånade ut mitt namn/personnummer till min dotter när hon skulle köpa ett hus som kostade 185' år 2017. Nu vill jag att huset ska stå i hennes namn, vad är bästa affären för oss då. Försäljning eller överlåtelse, inköpspris eller 0 kr? Hur funkar det med kostnad för lagfart?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du nämner att du endast lånade ut ditt namn, varför jag antar att din dotter varit den som betalat de 185 000 kronorna för fastigheten. Om din dotter redan betalat för fastigheten en gång tror jag att det blir bra med en lösning som undviker situationen där hon tvingas betala dig för att få fastigheten hon redan betalat för. Med det sagt anser jag att ett köp inte är den bästa lösningen. Ett köp hade inneburit att din dotter blivit tvungen att betala stämpelskatt utöver expeditionsavgiften på 825 kr vid ansökan om lagfart, (4 § lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter). Därutöver hade du blivit inkomstbeskattad på kapitalvinsten du gjort från försäljningen av fastigheten, under förutsättning att du hade sålt för ett pris överstigande inköpspriset (regler om detta går att finna i inkomstskattelagen, IL).Jag skulle rekommendera dig att ge bort fastigheten i gåva. Då slipper din dotter betala för fastigheten två gånger och blir inte beskattad för att hon fått fastigheten i gåva (8 kap. 2 § IL). Dessutom slipper hon betala stämpelskatt vid ansökan om lagfart (hon måste fortfarande betala 825 kr i expeditionsavgift). Därutöver aktualiseras ingen skatt för din del då du gett bort fastigheten i gåva. Dessutom är ett tips att i gåvobrevet skriva att det är en gåva och inget förskott på arv, det finns nämligen en presumtion om att gåvor till bröstarvingar (dvs. barn) utgör förskott på arv, men presumtionen bryts om du är tydlig med att det är en gåva och inte förskott på arv (se 6 kap. 1 § ärvdabalken). Därutöver kan du skriva in att du vill att fastigheten blir din dotters enskilda egendom för att freda den vid ett eventuellt bodelningsförfarande (se 7 kap. 1 & 2 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Räknas det som ett skattebrott att bolagsmän i ett enkelt bolag överför pengar i syfte att spela för dem?

2020-09-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Vi är ett gäng på 5 pers som spelar kuponger på svenska spel ihop. Det är jag som lägger kupongen och de övriga swishar mig. Räknas det som skattebrott? Det är mest små summor det handlar om, men kan det kan bli väldigt många gånger i månaden.
Pontus Fridén |Hej!Ert gemensamma utövande bildar ett enkelt bolagMed tanke på att ni verkar för ett gemensamt syfte och samarbetar, har ni ingått ett enkelt bolag. Detta kan tyckas märkligt, men bolagsformen kräver ingen särskild form utan bildas när två eller flera personer avtalar att utöva verksamhet utan att det förs in i handelsregistret. Bolaget har i sig ingen rättskapacitet, dvs. kan inte åta sig skulder eller andra förpliktelser (exv. ingå avtal), skyldigheterna avseende skulder åligger bolagsmännen, ni ansvarar således personligen. Vinster och förluster från spelandet ska fördelas lika, om inte någon framlagt mer pengar än andra eller om ni avtalat annan fördelning.Företar ni er kringgående av skattelagstiftning, skattebrott?Du undrar om det räknas som ett skattebrott att övriga bolagsmän swishar dig pengar för det gemensamma ändamålet. Jag svarar att det inte är ett brott under förutsättning att pengarna avser kupongspelandet. Angår pengarna egentligen t.ex. betalning för utfört arbete eller dylikt blir det mer problematiskt.Hoppas du svar på din fråga!Hälsningar,

Behöver jag ett gåvobrev när jag tar emot gåva från utlandet

2020-09-23 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Behöver jag ett gåvobrev för att ta emot en gåva från utlandet?Min mor har familj i Iran som har sålt ett hus och vill skicka ca 170 000 SEK till Sverige till mig och min bror.Sverige har ingen gåvoskatt men behöver jag ett gåvobrev eller räcker det om man berättar för sin bank att en stor summa pengar snart kommer in på kontot?Jag har hört att gåvor över 150 000 får skatteverket att göra en kontroll. Jag och min bror har bestämt oss för att hjälpa vår mor med lite grejer (bl.a. betala för att fixa hennes tänder) och sedan dela det som blir kvar mellan oss. Kan vi göra det hela smidigare och undvika skatteverket om familjen i Iran gör en överföring till mig och en till min bror (både överföringar 150 000 eller mindre)?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Till att börja med finns inget krav på gåvobrev när man tar emot gåvor från utlandet. Vanligtvis om man inväntar en större summa på kontot räcker det med att informera banken. Men det beror på hur stor summan är och från vilket land summan kommer. Som du skriver har Sverige ingen gåvoskatt, vilket betyder att du inte behöver skatta på dessa pengar i Sverige.SkatteverketI och med att summan i ditt fall överstiger 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL). Du behöver lämna uppgifter till Skatteverket om:* betalningens belopp i använd valuta* betalningsdatum* valutakod* vilket land som betalningen kommer från.För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).Om familjen i Iran delar upp dessa 150 000 kr mellan dig och din bror, d.v.s att du får 75 000 kr på ditt konto och din bror 75 000 kr, behöver ni inte anmäla detta till Skatteverket. Detta med anledning av att utbetalningen är mindre än 150 000 kr per person. Det är alltså när den totala summan överstiger 150 000 kr per person som Skatteverket behöver meddelas.BankenSveriges banker har strikta regler gällande insättningar där de kräver underlag på var pengarna kommer ifrån. Jag skulle därför rekommendera dig att du besöker din bank och informerar om att du inväntar en större summa på kontot och även visa upp underlag på var pengarna kommer ifrån. Exempel på underlag kan vara ett testamente, köpekontrakt etc.Om du skulle vilja skriva ett gåvobrev är jag tveksam till om ett gåvobrev kan räknas som underlag, eftersom den egentligen inte visar var pengarna ursprungligen kommer ifrån.SammanfattningSom jag nämnt ovanför behövs inget gåvobrev i ditt fall. Du har en uppgiftsskyldighet där du behöver lämna uppgifter till Skatteverket avseende summan. Jag hänvisar dig vidare till Skatteverket för vidare information kring vilken blankett du ska fylla i. Om familjen i Iran delar upp överföringen så att du exempelvis istället får 75 000 kr på ditt konto, har du inte uppgiftsskyldighet till Skatteverket.När du informerar din bank om överföringen på summan från Iran till ditt konto, behöver du visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Med tanke på att Iran hör till högrisk-länder har banken rätt att stoppa överföringen om de inte får något underlag. Min rekommendation är att du visar upp köpekontraktet till din bank. Därefter bör det inte vara några problem att få in pengarna på ditt konto.Återkom gärna vid fundering, annars önskar jag dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Kan arvsskatten återinföras?

2020-09-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Är det risk att arvsskatt återinförs?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten är sedan 2005 avskaffad i Sverige. Ifall den kommer att återinföras eller ej är helt beroende av politiska beslut i riksdagen. Det har förts fram motioner från några ledamöter i riksdagen om att utreda ifall arvsskatten ska återinföras (se exempel motion 2013/14:Sk403 och motion 2011/12:Sk429) men förslagen har fått avslag. Mig veterligen finns inget skarpt förslag om att återinföra arvsskatten i nuläget, men det kan som sagt ändras beroende på politiken. Det går således inte att säga om arvsskatten kommer att återinföras igen framöver eller om den förblir slopad, utan det beror på vilken politik som förs och vad en majoritet av riksdagen röstar för vid ett sådant förslag. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Skatt på utländsk fastighet som erhållits genom ett testamente?

2020-09-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej!Jag är bosatt i Sverige men är fransk medborgare.Antar att jag köper en fastighet i Frankrike tillsammans med min syster (50% var) som bor där och är fransyska i en form som kallas "indivision" där.Jag skriver ett testamente för att endast min svenska sambo bosatt i Sverige skall kunna ärva mig.Om jag avlider hur mycket skatt måste min sambo betala i arvskatt och i vilket land?Tacksam för svar om möjligt.Ps: Min syster vill att vi skall köpa i en annan form som kallas "démembrement" där hon betalar 60% och äger fastigheten som "nue-propriété" och jag betalar 40% för att jag är äldre och är "usufruitier" dvs äger ej fastighet men kan disponera den och hyra ut den, och sedan när jag avlider blir det är hon som ärver mig och det blir ingen arvskatt, men avlider hon ärver hennes barn henne och tar över nue-propriété, och jag kan bo kvar tills jag avlider.Jag motsätter mig denna lösning då jag vill att min sambo skall ärva mig om det inte blir för mycket arvskatt förstås.Med vänlig hälsning,
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har eventuellt för avsikt att tillsammans med din syster förvärva en i Frankrike belägen fastighet och era respektive ägarandelar kommer att uppgå till 50 %. Såväl du som din syster är franska medborgare, men det är endast du som har hemvist i Sverige och såvitt jag förstår lever du likaledes i ett samboförhållande här. Du står nu i begrepp att upprätta ett testamente i vilket du avser att testamentera hela din kvarlåtenskap till din svenska sambo och du undrar därför vad som skulle hända med det utländska fastighetsinnehavet i skattehänseende vid en framtida arvssituation (alltså vid ditt frånfälle). Den lagstiftning som behöver beaktas följer enligt nedan.Inkomstskattelagen (IL).Det ska inledningsvis förtydligas att jag av förklarliga skäl inte besitter någon som helst kunskap om fransk arvsrätt varför jag inte kan avgöra huruvida någon beskattning kommer att tas ut i samband med ett sådant arvsskifte. För svenskt vidkommande kan följande ganska korta och relativt snabba slutsats dras. Den egendom som tillfaller din sambo i enlighet med ditt testamente utlöser ingen skatt i Sverige. Arv beskattas således inte alls och detta enligt 8 kap. 2 § 1 st. IL, vilket innebär att din ideella andel om 50 % i den fastighet som du och din syster eventuellt planerar att införskaffa också blir befriad från skatt när andelen genom testamentet förvärvas av din sambo. Någon svensk löpande kommunal fastighetsavgift på innehavet aktualiseras inte heller eftersom fastigheten kommer att vara belägen utomlands. Det ska dock noteras att din sambo genom den så kallade kontinuitetsprincipen kommer att inträda i din skattemässiga ställning varför hennes omkostnadsbelopp enligt 44 kap. 14 § IL kommer att motsvara halva det omkostnadsbelopp som du själv skulle ha haft om du hade sålt fastigheten, vilket stadgas i 44 kap. 21 § IL. Det går med andra ord inte att undkomma den kapitalvinstbeskattning som kommer att tas ut i samband med en avyttring av fastigheten, se 44 kap. 13 § IL. Vidare kan också vissa spörsmål kopplade till den internationella dubbelbeskattningen behöva beaktas vid en framtida försäljning om din sambo fortfarande skulle ha sin skatterättsliga hemvist i Sverige. I förekommande fall kan det dock föreligga en rätt till avräkning av erlagd utländsk skatt för den skattskyldige genom vissa internationella dubbelbeskattningsavtal eller genom den så kallade avräkningslagen.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande anföras. Ingen skatt kommer att tas ut på värdet av din kvarlåtenskap som genom testamentet tillfaller din sambo. En eventuell fastighet belägen i Frankrike omfattas också av den ifrågavarande bestämmelsen i 8 kap. 2 § 1 st. IL. Däremot kommer din sambo att träffas av en svensk kapitalvinstbeskattning om fastigheten överlåtes.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Har jag vid försäljning av fastighet rätt till kostnadsavdrag för den utgivna ersättningen för att få fastigheten i gåva?

2020-09-23 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Hej! Har fått ett fritidshus i gåva av min far. Taxeringsvärde vid överlåtelse var ca 1000000 kr. Jag löste ut ca 400000 kr som min far hade lån på fritidshuset vid tidpunkten ( dock ej i pantbrev). När jag nu skall sälja, får jag dra av dessa 400000 kr från vinsten?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du endast betalat 400 000 kr och överlåtelsen var menad som en gåva från din far kommer den att behandlas som en gåva rent skattemässigt. Detta innebär att du inte kommer få dra av dessa 400 000 kr från vinsten eftersom du träder in i gåvogivarens ställe och övertar dennes kostnader för fritidshuset. Nedan förklarar jag lite mer utförligt varför jag har kommit fram till detta svar. Inledningsvis börjar jag med att förklara gåvobegreppet vid gåva av fastigheter samt hur kapitalvinsten beräknas.Specificering av gåvobegreppet Vid gåvor av fastigheter finns det en princip som heter huvudsaklighetsprincipen. Den blir aktuell om gåvogivaren (din far) får ersättning för att ge fastigheten i gåva till dig. Huvudsaklighetsprincipen innebär att ett krav för att en gåva av fastighet ska behandlas som en gåva rent skattemässigt är att gåvogivaren inte ska ha fått en ersättning, som överstiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde för det föregående året, för att ge bort fastigheten. Om föregående års taxeringsvärde är 1 000 000 kr och du ger din far 400 000 kr för att få fastigheten i gåva räknas det givetvis som en gåva. Om föregående års taxeringsvärde är 1 000 000 kr och du ger din far 851 000 kr (dvs. mer än 85 %) så behandlas det inte som en gåva. Även om du inte ger pengar men istället tar över lån så räknas detta som en ersättning för fastigheten. Därutöver ska själva handlingen vara menad som en gåva, dvs. det ska finnas en benefik avsikt från gåvogivaren och det gör det i ditt fall. Det är alltså precis som du säger en gåva som också rent skattemässigt behandlas som en. Konsekvensen av att det räknas som en gåva förklaras nedan.Beräkningen av kapitalvinsten vid försäljningJag har ovan lite kort berättat att då det är fråga om en gåva kommer du att träda in i gåvogivarens skattemässiga situation (dvs. din fars skattemässiga situation). För att förklara vad detta innebär på ett begripligt sätt kommer jag först förklara hur man beräknar fram kapitalvinster. Kapitalvinsten (även kallad reavinsten) beräknar du genom:Beloppet du säljer fastigheten för – försäljningskostnaderna (t.ex. mäklarkostnader) – omkostnadsbeloppet = Kapitalvinsten (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen, IL).Omkostnadsbeloppet består av fastighetens anskaffningsvärde (ingångsvärde), dvs. priset som fastigheten anskaffats för. Omkostnadsbeloppet består dessutom av utgifter för förbättring av fastigheten, (44 kap. 14 IL). Eftersom din du fått fastigheten i gåva och därför inte köpt den, kommer du i enlighet med kontinuitetsprincipen att träda in i gåvogivarens/arvlåtarens skattemässiga situation, dvs. i din faders skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Detta innebär att du kommer överta din faders omkostnadsbelopp, med andra ord hans utgifter för anskaffning och förbättring. Det belopp som han köpt fastigheten för och hans förbättringsutgifter kommer då att utgöra hans omkostnadsbelopp. Det är detta som är det speciella med bl.a. gåvor rent skattemässigt. Du kommer alltså kunna dra av din fars kostnader för fastigheten men inte dina 400 000 kr för övertagandet av lånet.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Försäljning av aktier - Aktiebolagslagen och inkomstskattelagen - Vad gäller?

2020-09-21 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Hej!Min hustru äger ett aktiebolag som jag önskar ta över då hon inte längre driver någon verksamhet.Hur gör man detta steg för steg och kan det innebära några skattekonsekvenser för oss eller bolaget?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du hustru äger ett aktiebolag och såvitt jag förstår utgör hon ensamt bolagets ägarkrets. Du har nu för avsikt att förvärva hela hennes aktieinnehav och du (ni) undrar därför vilka eventuella skattekonsekvenser som kan aktualiseras till följd av den inplanerade avyttringen till dig. Vidare önskar du få svar på hur det ifrågavarande försäljningsförfarandet egentligen går till. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.Aktiebolagslagen (ABL).Inkomstskattelagen (IL).Jag kommer i den fortsatta framställningen utgå ifrån att aktiebolaget är onoterat och att det inte utgör ett så kallat avstämningsbolag, se 1 kap. 10 § ABL. Utgångspunkten nedan kommer likaledes bli att det inte heller finns några andra andelsägare som man här behöver ta hänsyn till.Överlåtelsen av aktierna - Den civilrättsliga aspekten, vad gäller?Risken för inlåsning av aktieägare i ett bolagsförhållande har varit starka skäl för lagstiftaren att på olika sätt skydda ägare mot otillbörliga begränsningar i rätten att kunna avyttra aktier. Friheten är i stort sett total om inte bolagsordningen skulle föreskriva annat och det är endast vissa typer av omsättningshinder som enligt aktiebolagslagen tillåts i en bolagsordning (se principen om aktiers fria överlåtbarhet, vilken är lagstadgad och kommer till uttryck i 4 kap. 7 § ABL). De hinder som kan tas in i en bolagsordning kommer dock inte att behandlas inom ramen för den här utredningen eftersom din hustru är bolagets enda aktieägare och därför inte kan ha några förpliktelser gentemot några andra ägare.I sammanhanget måste det förtydligas att det inte heller finns några lagregler som specifikt tar sikte på avtal om överlåtelse av aktier. Det betyder att det i mångt och mycket ankommer på parterna (du och din hustru) att reglera och komma överens om vilka villkor som ska tas in i överlåtelseavtalet. Börshandeln innebär att enskilda personer endast kan köpa och sälja aktier och andra instrument genom en auktoriserad mellanman (exempelvis en fondkommissionär, en bank eller en nätmäklare), vilket inte sällan resulterar i att parterna egentligen aldrig träffas fysiskt. Vid så kallade förhandlande köp, likt den förevarande situationen när onoterade aktier ska överlåtas, är det däremot vanligt att köpare och säljare träffas. Den övergripande svårigheten brukar då vara den faktiska bolagsvärderingen, det vill säga att sätta en prislapp på de tillgångar och skulder som kan finnas i objektet som ska överlåtas. I den uppkomna situationen torde detta möjligen bli ett relativt friktionsfritt spörsmål eftersom parterna (du och din hustru) är nära förbundna med varandra. Men generellt kan sägas att bolagets redovisning utgör en sorts grundbult i det här avseendet där framförallt balansräkningen, vilken för övrigt kan komma att behöva justeras med hänsyn till eventuella dolda tillgångsvärden, kommer att ligga till grund för det värde som slutligen ska åsättas bolaget och därmed möjliggöra ett fastställande av priset på aktierna.Mot bakgrund av det ovan anförda kan det enkelt konstateras att det mer eller mindre står dig och din hustru fritt att skönsmässigt sluta det ifrågavarande överlåtelseavtalet och däri reglera era förehavanden. Rättsläget är något oklart beträffande tillämplig lagstiftning, men eftersom aktier är att betrakta som lös egendom torde köplagen vara giltig i fråga om aktieköp. Ofta brukar dock köplagen avtals bort och detta på grund av säljarens upplysningsplikt i köprättsliga sammanhang. Slutligen bör det påpekas att det i kontraktet mycket noggrant bör anges en "tillträdesdag", vilket är den dag då köpeskillingen ska erläggas mot aktiernas överlämnande. Betalning i förening med en erforderlig anteckning i aktieboken (se 5 kap. ABL) och en efterföljande tradition (ett överlämnande) av aktiebreven (se 6 kap. ABL) motsvarar en fullbordad överlåtelse varför detta kan ses villkor för en rättsligt giltig äganderättsövergång. Om de onoterade aktierna inte skulle finnas i pappersform måste en registreringsåtgärd genomföras hos Bolagsverket i samband med avtalsslutet.Överlåtelsen av aktierna - Den skatterättsliga aspekten, vad gäller?Inledningsvis kan det noteras att aktiebolaget som juridisk person inte skatterättsligt påverkas av att aktierna byter ägare. Likaså kommer du initialt inte heller att beröras nämnvärt. Framgent kan dock eventuella kapitalinkomster i form av utdelningar på dina aktier naturligtvis komma att aktualiseras för dig, vilket framgår av 42 kap. 1 § 1 st. IL. Men det som främst kommer att behandlas härnäst är den beskattning som utlöses för din hustru när denne överlåter/avyttrar sina aktier till dig och allmänt kan följande anföras (med avyttring avses för övrigt bland annat försäljning och detta enligt 44 kap. 3 § IL).Den avyttring som nu är i fråga hör till inkomstslaget kapital och det aktuella inkomstslagets omfattning avgränsas i 41 kap. IL. Av 41 kap. 1 § 1 st. IL går det att utläsa att inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster räknas till det aktuella inkomstslaget. Utanför faller sådana inkomster som är hänförliga till inkomstslaget näringsverksamhet. Inkomst av kapital (resultatet) beräknas sedan genom att samtliga intäktsposter minskas med de kostnadsposter som sorterar under det ifrågavarande inkomstslaget, vilket framgår av 41 kap. 12 § IL. Kapitalvinster och kapitalförluster ska däremot beräknas för varje enskild avyttring där tillgångens omkostnadsbelopp (mer om det nedan) dras från ersättningen för den försålda kapitaltillgången (exempelvis aktier). Beloppet (kapitalvinsten eller kapitalförlusten) tas därefter upp som en intäkts- eller kostnadspost jämte övriga poster i samband med beräkningen av inkomsten i inkomstslaget kapital. Värt att notera är också att kapitalförluster inte sällan enbart är avdragsgilla upp till 70 % och att beskattningstidpunkten i princip inträder direkt i samband med att en tillgång realiseras enligt den så kallade realisationsprincipen, se 44 kap. 26 § IL. Om sammanställningen i inkomstslaget sedermera ger ett överskott utgår 30 % statliga (platt) inkomstskatt på överskottet, 65 kap. 7 § IL. Skulle beräkningen istället leda till ett underskott erhåller den skattskyldige en skattereduktion om 30 % av den del av underskottet som inte överstiger 100 tkr och 21 % av den eventuella återstående delen av underskottet och detta sker mot statlig och kommunal inkomstskatt, 67 kap. 10 § IL. Det nu sagda fordrar dock att det föreligger skatt på förvärvsinkomster hos den skattskyldige att räkna av mot under ett och samma beskattningsår. En skattereduktion som inte nyttjas kan alltså inte sparas för framtiden. Gällande avyttring av delägarrätter står de huvudsakliga reglerna att finna i 48 kap. IL. Dessa ska läsa tillsammans med de allmänna bestämmelserna om kapitalvinster och kapitalförluster i 44 kap. IL. Med delägarrätt avses bland annat aktier och en del andra i inkomstskattelagen angivna kapitaltillgångar, 48 kap. 2 § IL. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången (aktierna) minskad med utgifter för avyttringen och omkostnadsbeloppet, vilket stadgas i 44 kap. 13 § IL. Utgifter för avyttringen kan exempelvis utgöras av eventuella mäklararvoden och med omkostnadsbeloppet avses utgifter för anskaffning (anskaffningsvärdet, priset på aktierna när din hustru köpte dem) ökade med utgifter för förbättring, se 44 kap. 14 § IL. Förbättringsutgifter torde dock av förklarliga skäl inte kunna göras gällande vid försäljning av just delägarrätter. För beskattning av kapitalvinster på delägarrätter gäller sedan en obligatorisk metod om din hustru skulle ha förvärvat aktierna över tid (alltså vid flera olika tillfällen) och detta enligt den så kallade genomsnittsmetoden, vilken går att utläsa i 48 kap. 7 § IL. Denna innebär att det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter av samma slag och sort som den avyttrade ska användas vid beräkningen av omkostnadsbeloppet. Det troliga är dock att din hustrus bolag endast har ett enda aktieslag (i vissa större aktiebolag kan det nämligen finns olika aktier med olika röstvärden). Skulle din hustru istället utgöra bolagets grundare motsvarar hennes anskaffningsvärde aktiernas kvotvärde, vilket är aktiernas andel av aktiekapitalet (fiktivt exempel: Om aktiekapitalet uppgår till 50 tkr och aktierna i bolaget är 500 till antalet blir aktiernas kvotvärde 100 kr, se 1 kap. 6 § ABL). Det ska slutligen tilläggas att om din hustru istället skulle överlåta delägarrätterna till dig i form av en gåva utlöser ett sådant förvärv ingen skatt, varken för dig eller för henne, se 8 kap. 2 § 1 st. IL. Däremot träder du i enlighet med den så kallade kontinuitetsprincipen i hennes skattemässiga ställning varför det ovan anförda kommer att tillämpas även den dagen du själv eventuellt väljer att avyttra innehavet. Ditt omkostnadsbelopp kommer således att motsvara det omkostnadsbelopp som din hustru skulle ha haft om hon hade sålt delägarrätterna när äganderätten gick över på dig, vilket stipuleras i 44 kap. 21 § IL.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar. Notera dock att vi på skatterättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig däremot inte några skatterättsliga uppdrag fullt ut. Men vi kan naturligtvis vara er behjälpliga vid upprättandet av eventuella aktieöverlåtelseavtal och/eller andra dylika handlingar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,