Gåvoskatt

2020-09-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Behöver man betala gåvoskatt på summa pengar som jag fått i gåva?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!År 2005 avskaffades gåvoskatten i Sverige. Detta innebär att du inte behöver skatta på dessa pengar.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!Vänligen

Har sålt hus utomlands, behöver dessa beskattas i Sverige?

2020-09-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |hej.jag har haft ett hus i 3je land som jag sålde o satte pengarna på en bank där.hur gör jag för att föra tillbaka till sverige o blir det skatt på pengarna igen.jag har kontrakt på köpet o försäljningen
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Du bör kunna göra en internationell betalning i din internetbank eller få hjälp med detta via ditt bankkontor. Gällande vanliga överföringar finns ingen skatteskyldighet. Men du nämner att du har sålt ett hus utomlands och dessa pengar (kapitalvinsten) kommer att skattas på även i Sverige. SkatteverketI och med att summan i ditt fall verkar överstiga 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL). Du behöver lämna uppgifter till Skatteverket om:* betalningens belopp i använd valuta* betalningsdatum* valutakod* vilket land som betalningen kommer från.För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).BankenSveriges banker har strikta regler gällande insättningar/överföringar där de kräver underlag på var pengarna kommer ifrån. Jag skulle därför rekommendera dig att du besöker din bank och informerar om att du inväntar en större summa på kontot och även visa upp underlag på var pengarna kommer ifrån. Exempel på underlag kan vara ett testamente, köpekontrakt, lönespecifikationer etc. Du nämner att du har köpekontraktet kvar, vilket räcker som underlag.SammanfattningOm du har en uppgiftsskyldighet behöver du lämna uppgifter till Skatteverket avseende summan. Jag hänvisar dig vidare till Skatteverket för vidare information kring vilken blankett du ska fylla i.Om du är bosatt i Sverige är du skyldig att i Sverige redovisa vinsten på försäljning av fastighet. Den påförda skatten i tredje land får sedan avräknas mot den aktuella skatten på försäljningsvinsten i Sverige. När du informerar din bank om överföringen på summan från utlandet till ditt konto, behöver du visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Med tanke på att tredje länder hör till högrisk-länder har banken rätt att stoppa överföringen om de inte får något underlag. Min rekommendation är att du visar upp köpekontraktet till din bank. Därefter bör det inte vara några problem att få in pengarna på ditt konto.Återkom gärna vid fundering, annars önskar jag dig lycka till!

Från vilket år börjar preskriptionstiden löpa för en skatteskuld?

2020-09-29 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Jag har en skatteskuld. Jag har förstått att den preskirberas efter årsskiftet 5 år efter att den förföll till betalning.Min skuld uppkommer i december ett år enligt kontoutdrag på skattekontot. Den skickades till kfm i februari året efter.Vilket årsskfte räknas preskriberingen ifrån, året skulden uppkom på skattekontot eller året den skickades till kfm?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är från vilket år räknas preskriptionstiden för en skatteskuld: När den uppkom i december år 1 eller i februari år 2 när skatteskulden skickades till Kronofogden?Från vilket år börjar preskriptionstiden löpa för en skatteskuld?Preskriptionstiden för en skatteskuld år fem år. Som huvudregel börjar preskriptionstiden att löpa från utgången av det kalenderår som skatteskulder förföll till betalning, det vill säga det år då skatteskulden skulle vara betald. Preskriptionstiden börjar därför inte löpa det år som skatteskulden uppkom. (3 § första stycket Lagen om preskription av skatteskulder m.m.)SammanfattningPreskriptionstiden för en skatteskuld är fem år och börjar löpa från det kalenderår som skatteskulden förföll till betalning. Det viktigaste är därför att ta reda på vilket år skatteskulden förföll till betalning, inte när Kronofogden mottog en ansökan av Skatteverket. Jag rekommenderar därför dig att kolla upp vilket datum som skatteskulden senast skulle vara betald.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Min man bor i Iraq och vill skicka nästan en miljon för mig för att köpa en lägenhet här. Ska vi betala skatt för dessa pengar?

2020-09-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej min man bör i Iraq och vill skicka nästan en miljon för mig föratt köpa en lägenhet här ska vi betala skatt för dessa pengar?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Gällande vanliga överföringar finns ingen skatteskyldighet. Det framgår inte var pengarna kommer ifrån ursprungligen, men om ni t.ex. sålt en fastighet i Irak så kan dessa pengar (kapitalvinsten) komma att skattas på även i Sverige. Men om det är pengar som som din man sparat ihop och vill skicka till dig, så finns ingen skatteskyldighet.SkatteverketI och med att summan i ditt fall överstiger 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL). Du behöver lämna uppgifter till Skatteverket om:* betalningens belopp i använd valuta* betalningsdatum* valutakod* vilket land som betalningen kommer från.För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).BankenSveriges banker har strikta regler gällande insättningar där de kräver underlag på var pengarna kommer ifrån. Jag skulle därför rekommendera dig att du besöker din bank och informerar om att du inväntar en större summa på kontot och även visa upp underlag på var pengarna kommer ifrån. Exempel på underlag kan vara ett testamente, köpekontrakt, lönespecifikationer etc. SammanfattningOm du har en uppgiftsskyldighet behöver du lämna uppgifter till Skatteverket avseende summan. Jag hänvisar dig vidare till Skatteverket för vidare information kring vilken blankett du ska fylla i.Om du är bosatt i Sverige är du skyldig att i Sverige redovisa vinsten på försäljning av fastighet. Den påförda skatten i Irak får sedan avräknas mot den aktuella skatten på försäljningsvinsten i Sverige. Detta gäller alltså om pengarna kommer från en fastighetsförsäljning.När du informerar din bank om överföringen på summan från Irak till ditt konto, behöver du visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Med tanke på att Irak hör till högrisk-länder har banken rätt att stoppa överföringen om de inte får något underlag. Min rekommendation är att du visar upp ett underlag till din bank. Därefter bör det inte vara några problem att få in pengarna på ditt konto. Återkom gärna vid fundering, annars önskar jag dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

2020-09-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz? Allt gott,
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag skulle rekommendera dig att vända dig till det polska Skatteverket för detaljerad vägledning angående skattesatser, blanketter etc. Lawline kan tyvärr inte besvara dessa typer av frågor. Möjligen kan Skatteverket i Sverige hjälpa dig med dessa typer av frågor eller i annat fall hänvisa dig vidare till rätt forum.Önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Hur kort svarstid får Skatteverket använda?

2020-09-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |HejJag bor 100%av tiden i Sverige och betalar skatt här .Förra året sålde jag ett hus i England ,som jag ärvde av min mor och flyttade pengarna till Nordea i augusti 2019. För en vecka sen fick jag ett brev från Skattemyndigheterna att pengarna från försäljning räknas som inkomst och att jag måste lämna in en K5 blankett senast nu på fredag 25/9.Då har jag haft ca. en vecka att redovisa avdrag för reparationer jag har gjort på huset, reparationer som tog 5 år och kostade sammanlagt ca. en miljon kronor. Är det rimligt att skattemyndigheterna kan göra så?m v h
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tolkning av din fråga och tillämplig lagJag tolkar det som att du undrar om Skatteverket kan kräva in uppgifter med så pass kort varsel som en vecka. Reglerna som rör detta hittar vi främst i skatteförfarandelagen, men även inkomstskattelagen och skatteförfarandeförordningen.Krav att lämna in uppgifter till Skatteverket Av din fråga framgår att det är oklarheter kring din inkomstbeskattning. Skatteverket har rätt att begära in kontrolluppgifter för att att utreda om skatt eller avgift ska tas ut med stöd av inkomstskattelagen. (14 kap 1 § skatteförfarandelagen) En fysisk person (det vill säga en enskild människa, till skillnad från en juridisk person som kan vara tillexempel ett företag eller en förening) ska deklarera om den har inkomster från inkomstslaget kapital som överstiger 200 kr för ett beskattningsår (30 kap. 1 § tredje punkten skatteförfarandelagen) Till inkomstslaget kapital räknas inkomster på grund av innehav av tillgångar och skulder. (41 kap. 1 § inkomstskattelagen) Fastigheter räknas som kapital i den bemärkelsen. Om mer än 150 000 kr överförs från utlandet till en obegränsat skattskyldig kan Skatteverket också begära in en kontrolluppgift (23 kap 1 § skatteförfarandelagen) Man är obegränsat skattskyldig om man är bosatt i Sverige, om man stadigvarande vistas i Sverige eller om man har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § inkomstskattelagen) Skatteverket kan genom ett föreläggande begära att en person fullgör sin uppgiftsskyldighet (37 kap. 2 § skatteförfarandelagen) eller lämnar in de uppgifter som behövs för att kunna kontrollera personens uppgiftsskyldighet. (37 kap. 6 § skatteförfarandelagen) Skatteverket har även en skyldighet att utreda ärenden. (40 kap. 1 § skatteförfarandelagen) Svarstiden Svarstiden på ett föreläggande ska "anpassas efter omständigheterna" i det enskilda fallet. Hänsyn ska därför tas till föreläggandets innehåll och omfattning. Om föreläggandet grundar sig i 37 kap. skatteförfarandelagen, vilket ditt borde göra, ska man alltid få minst 5 vardagar på sig att inkomma med uppgifterna. (8 kap. 1 § skatteförfarandeförordningen).SammanfattningDu ska ha fått minst 5 vardagar på dig att skicka in de uppgifter som föreläggandet krävde. En bedömning ska även göras av Skatteverket om vad som är en lämplig mängd tid i förhållande till den mängd information som efterfrågas. Med vänliga hälsningar,

Ska mitt samägande syskon dela med sig av vinsten från försäljningen av dennes andel av bostaden?

2020-09-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vi är två syskon som köpt en bostad ihop för taxeringsvärde. Ett av syskonen vill bli utköpt och den andre syskonets sambo köper ut den som vill bli utköpt. Alltså ska bara ett syskon med sin sambo äga borstaden. Sambon ska köpa ut halvan av vad bostaden är värd. Om syskonet gör en vinst ska den fördelas eller får bara den som blir utköpt vinsten från taxeringsvärde till värderad bostad?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga undrar du huruvida den eventuella vinsten från ditt syskons försäljning av sin andel av bostaden är något som syskonet själv får behålla eller om vinsten ska delas med dig. Jag antar att ni betalat hälften-hälften och äger hälften var av bostaden. Det är då sin egen andel som syskonet säljer och går syskonet med vinst från försäljningen behåller syskonet vinsten själv. Vinsten, s.k. kapitalvinsten, är därutöver föremål för kapitalvinstbeskattning, med andra ord kommer beskattning ske med anledning av försäljningsvinsten, så riktigt hela vinsten behåller syskonet inte själv men i övrigt tillhör vinsten från försäljningen ditt syskon. Regler om kapitalvinstbeskattning går att finna i inkomstskattelagen.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Vilka kostnader har jag som säljare av en fastighet?

2020-09-27 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Vad har jag som säljare av mitt hus för typ av kostnader, ska jag betala för lagfart mm?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan jag nämna att du som säljare i huvudsak har två olika kostnader vid försäljningen. Den första är försäljningskostnader exempelvis kostnader för mäklare m.m för att få fastigheten såld. Den andra är kapitalvinstskatt om du säljer ditt hus för ett belopp överstigande dina kostnader för den, dvs. om du gör vinst på försäljningen. Därutöver kan jag nämna att du inte behöver betala för lagfarten, då det är köparen som vid ansökan om lagfart ska betala stämpelskatt och expeditionsavgiften om 825 kr. Nedan förklarar jag hur man beräknar kapitalvinstskatten genom att först visa hur man beräknar kapitalvinster och sedan vilken skattesats som man ska räkna med.Hur kapitalvinsten beräknas vid försäljning av fastighetKapitalvinster som även kallas reavinster beräknar du genom:Ersättningen som du får för fastigheten – försäljningskostnaderna – omkostnadsbeloppet = Kapitalvinsten (44 kap. 13 § inkomstskattelagen, IL).Omkostnadsbeloppet består av fastighetens anskaffningsvärde (ingångsvärde), dvs. priset som fastigheten anskaffats för. Omkostnadsbeloppet består dessutom av utgifter för förbättring av fastigheten, t.ex. utgifter för ny- till- och ombyggnad på fastigheten (44 kap. 14 IL).Kapitalvinstskatten vid försäljning av fastighetDenna kapitalvinst kommer att kvoteras med 22/30-delar om det är en privatbostadsfastighet (45 kap. 33 § första stycket IL). En privatbostadsfastighet är ett småhus (grovt förenklat: en villa) som använts som privatbostad, vilket jag antar är fallet, (2 kap. 13 § inkomstskattelagen, IL). Skattesatsen är 30 % (65 kap. 7 § IL) men i kombination med kvoteringen på 22/30 innebär det en effektiv skattesats på 22 %. Detta innebär att kapitalvinstskatten blir 0,22 x kapitalvinsten (som beräknas enligt ovan).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,