FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt30/07/2023

Vad är bäst, maximal utdelning eller spara vinst i företaget?

Vilket skattemässigt bästa: ta ut maximal utdelning varje år eller spara hela vinsten som balanserad resultat i ett fåmansföretag ( en aktie ägare ). Firman gör bra resultat, ägaren är endast 36 år gammal.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.

I mitt svar kommer jag att presentera vad utfallet blir i respektive situation från en skatterättslig synvinkel.

Skatterättsliga konsekvenser av att ta ut en maximal utdelning från ett fåmansbolag:

Jag antar att det i detta fall rör sig om ett fåmansaktiebolag (FÅAB). I 57 kap. IL regleras utdelningar från FÅAB.

I 57 kap 20 §Inkomstskattelagen (IL) anges det att utdelning på en kvalificerad andel ska tas upp i inkomstslaget tjänst om det överstiger gränsbeloppet och att utdelning inom gränsbeloppet ska tas upp i 2/3 i inkomstslaget kapital.

En kvalificerad andel är enligt 57 kap 4 § IL en andel där andelsägaren eller närstående har varit verksam i betydande omfattning i företaget, eller om företaget direkt eller indirekt ägt andelar i annat fåmansföretag där andelsägaren varit verksam i betydande omfattning under de 5 föregående beskattningsåren eller om andelsägaren eller närstående varit verksam i annat fåmansbolag som bedriver likartad verksamhet. I detta fall utgår jag från att ägaren till fåmansaktiebolaget är verksam i betydande omfattning.

Gränsbeloppet regleras av bestämmelserna i 57 kap. 10 – 15 §§ IL och består av årets gränsbelopp och spara utdelningsutrymme. I 57 kap 11 § kan aktieägaren välja mellan två olika metoder för att beräkna årets gränsbelopp. Antingen genom en schablonmetod där 2,75 gånger föregående års prisbasbelopp vilket är 187550 kr.

Det andra sättet att göra beräkningen är genom huvudregeln. Gränsbeloppet i utdelningen består av två delar ett kapitalunderlag och ett lönebaserat utrymme. Kapitalunderlaget regleras i 57 kap 11 § 2st och 57 kap. 12 § IL och är dels ett omkostnadsbelopp som skulle tillämpats om andelen hade sålts vid årets ingång multiplicerat med 9 procentenheter samt statslåneräntan dvs ca 11,5 %. För att få räkna med det lönebaserade utrymmet krävs att ägaren äger minst 4 % av kapitalet i företaget samt ha gjort ett löneuttag på minst 6 inkomstbasbelopp + 5 % av totala lönesumman eller eget löneuttag på 9,6 inkomstbasbelopp föregående år. Lönebaserade utrymmet blir därefter 50% av de totala lönerna i företaget dock högst 50 gånger egna lönen.

Dessutom får man räkna med det sparade utdelningsutrymmet från föregående år dvs den summa som hade kunnat delas ut föregående år inom gränsbeloppet men som inte delades ut.

Konsekvenserna:

Eftersom jag inte har exakta siffror av bolaget kan jag inte göra uträkning om hur mycket gränsbeloppet kommer att bli. Men vanligtvis kan det vara fördelaktigt att ta utdelning om det kan tas upp i inkomstslaget kapital eftersom endast 20% av utdelningen kommer att beskattas då utöver den bolagsskatt som betalas.

Skatterättsliga konsekvenser av att spara hela vinsten:

Det kan finnas vissa argument för att spara vinsten i bolaget. Exempelvis kan man utökade det sparade utdelningsutrymmet som kan vara fördelaktigt ifall man vill ta ut en större utdelning nästkommande år. Det kan även vara fördelaktigt om man märker att utdelningen kommer att vara större än gränsbeloppet och man som ägare vill slippa ta upp inkomsten i inkomstslaget tjänst och därmed beskattas högre.

Om du har någon mer fråga är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline

Sebastian PetterssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Inkomstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo