FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt22/07/2023

Inkomstbeskattning och dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kanada

Hej! Har en fråga angående inkomstbeskattning för en som har flyttat utomlands. Har själv flyttat till Kanada i början av 2023 och arbetar heltid här och betalar skatt på min inkomst varje månad. Undrar om jag behöver betala skatt på min utlandsinkomst i Sverige nästa år också? Som jag förstod behöver jag deklarera kanada's inkomst i Sverige år 2024 och anger hur mycket jag har betalat i skatt i Kanada. Kommer detta innebära att jag behöver betala lika mycket skatt i Sverige också? Vad är dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kanada? Jag är inte längre bosatt i Sverige men jag har fortfarande min bostadsrättslägenhet där. Tack på förhand

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Obegränsad skattskyldighet i Sverige

Enligt 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), härefter förkortad IL, gäller att tre kategorier av fysiska personer är obegränsat skattskyldiga i Sverige – den som är bosatt i Sverige, den som stadigvarande vistas i Sverige och den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatt här. För att stadigvarande vistas i Sverige ska man tillbringa cirka hälften av året i Sverige, se prop. 2004/05:19 s. 30. Det som främst kan bli aktuellt för dig är alltså att du anses ha väsentlig anknytning till Sverige.


Definitionen av väsentlig anknytning hittas i 3 kap. 7 § IL. För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit tittar man på ett antal faktorer – om man är svensk medborgare, hur länge man var bosatt i Sverige, om man bedriver näringsverksamhet här, eller, om man som i ditt fall, har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk. Detta anses ofta vara en faktor som väger ganska tungt i bedömningen, vilket innebär att det faktum att du har kvar din bostadsrätt i Sverige kan innebära att du anses ha väsentlig anknytning till Sverige.


Under de första fem åren efter att man flyttat anses man ha väsentlig anknytning till Sverige, om man inte visar att man inte har en sådan anknytning. Det finns alltså en presumtion under de första fem åren för att du har väsentlig anknytning till Sverige. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här.


Det är alltså högst troligt att du, om du är svensk medborgare eller varit bosatt minst tio år i Sverige, anses ha väsentlig anknytning till Sverige på grund av att du behållit din bostadsrättslägenhet. Den som har väsentlig anknytning är som sagt enligt 3 kap. 3 § IL obegränsat skattskyldig i Sverige. Av 3 kap. 8 § IL framgår att den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Huvudregeln är alltså att dina inkomster från Kanada också ska beskattas i Sverige.


Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kanada

Du nämner att du även betalar skatt i Kanada. För att undvika så kallad internationell dubbelbeskattning, vilket är när flera länder har skatteanspråk på samma inkomst, finns så kallade dubbelbeskattningsavtal mellan länder. Sverige och Kanada har ett sådant som regleras i lag (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kanada. Ett dubbelbeskattningsavtal har två viktiga syften, dels att klargöra var en person ska anses ha hemvist, dels att reglera vilken av de två staterna som i första hand får beskatta en inkomst, dvs. allokera beskattningsrätten.


Först måste man kontrollera om personen och den aktuella skatten omfattas av avtalet, vilket regleras i artikel 1 och artikel 2. Sedan måste man titta på vilken som anses vara hemviststaten, vilket regleras i artikel 4. I ditt fall kommer troligtvis Kanada anses vara hemviststaten enligt artikel 4.2, då det nog får ses som “centrum för levnadsintressen” i och med att du är bosatt och arbetar där. Sverige blir då “den andra staten”.


Efter det går man vidare till allokeringsreglerna, som reglerar hur de två staterna får fördela beskattningsrätten mellan sig. Inkomst från enskild tjänst regleras i artikel 15. Enligt den beskattas ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten.


Detta innebär att om du anses ha hemvist i Kanada enligt dubbelbeskattningsavtalet, så beskattas din lön enligt dubbelbeskattningsavtalet endast i Kanada. Sverige har i så fall ingen rätt att beskatta inkomsten från din enskilda tjänst.


Avräkning av ev. dubbelbeskattning

Det är möjligt att du även har andra inkomster, som till exempel utdelning eller realisationsvinst på värdepapper. Även dessa regleras i olika artiklar i dubbelbeskattningsavtalet. Till exempel ger artikel 10 om utdelning viss beskattningsrätt även till Sverige. Om allokeringsreglerna inte löst dubbelbeskattningen, har hemviststaten ansvaret att antingen undanta, ge avdrag för, eller avräkna den skatt som betalats i den andra staten.


Av artikel 22 framgår att eventuell dubbelbeskattning undviks genom kanadensisk lagstiftning om avräkning från kanadensisk skatt av skatt som betalas i annat land än Kanada.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis kommer du troligtvis enligt svensk lag att anses obegränsat skattskyldig i Sverige, det vill säga att Sverige kommer ha skatteanspråk på alla dina inkomster. Detta justeras dock av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Kanada, som fördelar den verkliga beskattningsrätten mellan de två staterna. Eftersom Kanada tillämpar principen om avräkning kommer till exempel den eventuella skatt du får betala i Sverige att avräknas från den skatt du betalar i Sverige. Du kommer alltså inte att behöva betala skatt två gånger för dina inkomster.


Har du frågor om hur avräkning av utländsk skatt fungerar i Kanada, skulle jag rekommendera att du nämner dig till Canada Revenue Agency.


Hoppas det gav svar på din fråga!


Bästa hälsningar,

Johanna HagdahlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Inkomstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo