Skadestånd för påkörd hund?

2021-07-31 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Vår hund blev påkörd o dödad av en brandbil vid brevlådan 1 meter från tomtgräns. Har vi rätt till skadestånd? Hunden var lös på tomten o smet ut genom busken/häcken irriterad på höga sirener.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till skadeståndslagen som innehåller regler om skadestånd utanför kontraktsförhållanden. Det är viktigt att veta att djur är att betraktas som egendom enligt svensk rätt vilket innebär att du lidit en sakskada. Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen är den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat en sakskada skyldig att ersätta skadan. Detta innebär att föraren av bilen är skyldig att ersätta skadan du har lidit endast om personen orsakat skadan med flit eller av vårdslöshet. Dock finns det undantag från denna regel. Vissa personen har ett så kallat strikt ansvar som innebär att personen ansvarar för skador oavsett om skadan uppkommit genom dennes eget vårdslösa handlande eller någon annans. Ett sådant ansvar har hundägare enligt lagen om tillsyn över hundar och katter, men dock även förare för motordrivna fordon. Enligt 11 § trafikskadelagen utgår trafikskadeersättning från den försäkrade till den person som lidit sakskada för sakskada som uppkommit i trafik. Detta innebär att oavsett om föraren var vårdslös eller inte så har du rätt till skadestånd i form av trafikskadeersättning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,