Skadeståndsansvar när skylt blåst ner på bil och orsakat skada?

2020-03-10 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej,Jag parkerade på Ica Maxis parkering.När jag kom ut hade en av deras On-Line skyltar ramlat över min bil och där var en buckla plus repa i lacken. Nu skriver försäkringsbolaget följande:"För att ICA Maxi ska kunna bli ansvarig för din skada krävs att de har varit vårdslös på något sätt och därigenom orsakat skadan. Det finns alltså inget strikt ansvar för skador orsakade av en storm, utan det krävs att ICA Maxi ska ha orsakat skadan." Det är ju det de har gjort?? Det var ju på deras parkering jag stod, och de som äger skyltarna. "Enbart det faktum att deras skyltar på parkeringen blåst omkull innebär inte att de varit vårdslösa." - min fråga är: vad exakt ska till för att de är vårdslösa? För mig är det precis det de är."Det finns inga monterings- eller användarinstruktioner om att man vid eventuell storm ska säkra upp betonggris (250 kg) som är avsedd att använda på det sätt som gjorts." - Då saknas väl säkerhetskrav på dessa stora betonggriser enligt mig om de kan ramla ner på min bil el i huvudet på någon... "ICA Maxi har inte heller kännedom om att något liknande hänt sedan år 2015, vilket är så länge de haft skyltarna på platsen." - Är det ens relevant med en tidsförklaring, det hände ju nu? Hälsningar, M
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Kan Ica Maxi bli skadeståndsskyldiga i det här fallet?En grundläggande förutsättning för att skadeståndsansvar ska bli aktuellt är att skadan orsakas antingen genom uppsåtligt handlande eller vårdslöshet, 2 kapitlet 1 § skadeståndslagen. Försäkringsbolaget har rätt när de skriver att Ica Maxi måste ha agerat vårdslöst för att bli ansvariga, eller underlåtit att agera och därmed varit vårdslösa, och därigenom orsakat skadan på din bil.Även fast din bil stod på deras parkering och det var deras skyltar som välte över din bil och orsakade skada, krävs dessutom att de varit vårdslösa på något sätt för att de ska bli ersättningsskyldiga. Om Ica Maxi till exempel inte hade monterat skyltarna i enlighet med monterings- och användarinstruktionerna så skulle det kunna utgöra vårdslöshet. Enligt det som du skrivit i frågan och vad jag tolkar skrivits av försäkringsbolaget så har det inte funnits några särskilda instruktioner om att man vid eventuell storm skulle säkra upp med en betonggris.Tidsförklaringen hade inte nödvändigtvis behövt spela någon roll om det var så att Ica Maxi inte hade följt monterings- och användarinstruktioner. Då hade du förmodligen kunnat argumentera för att de varit vårdslösa men att skada inte uppkommit tidigare på grund av tillfälligheter. Däremot hade Ica Maxi i sådana fall kunnat argumentera för att det sätt de monterat skyltarna på har fungerat sedan 2015 och att de aldrig ramlat tidigare även fast det har blåst, och att de därmed inte skulle kunna anses ha agerat vårdslöst.SammanfattningEnligt det som framgår i din fråga kan jag inte identifiera något agerande som är vårdslöst från Ica Maxis sida, även om det är deras skyltar som orsakat skadan. Det hade förmodligen krävts att de inte följt monterings- och användarinstruktionerna, eller något annat, för att vårdslöshet skulle kunna bli aktuellt.Jag hoppas du fick klarhet i din fråga och har du några fler frågor får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar,

Rätt till ersättning av grannen vid vattenskada?

2020-02-25 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej Lawline,Jag fick en vattenskada i förrgår som orsakades av att grannens avloppsrör i köket hade släppt, varav diskvattnet rann ner till mitt sovrum genom bjälklaget. Enligt besiktningsman är det inte längre fuktigt men ytskikten på tak och vägg har blivit skadat och behöver åtgärdas.Jag vill att grannen ska betala min försäkrings självkostnad för att kunna återställa ytskikten. Men hur formulerar jag ett kravbrev och hur ska det levereras? Kan jag lägga det i deras postbox? Jag känner dem inte och vill inte stå och ringa på deras dörr.
Jonathan Lengyel |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Har du rätt till ersättning av din granne?Enligt skadeståndslagens regler (vilka du kan hitta här) ska den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakat en sakskada ersätta skadan, se 2 kapitlet 1 § SkL. Det innebär att din granne skulle kunna bli ersättningsskyldig utifrån hur jag tolkar din fråga. Det beror helt enkelt på om din granne kan anses ha varit vårdslös, vilket inte är helt givet utifrån det händelseförlopp som du beskrivit i frågan. Om din granne skulle anses ha varit oaktsam så är den ersättningsskyldig, och en grundläggande princip när det kommer till skadeståndsrätt är att den som blivit utsatt för en skada genom ersättning ska försättas i samma situation som om skadan aldrig hade inträffat. Eftersom du inte hade behövt betala självrisken till ditt försäkringsbolag om skadan inte hade inträffat så ska du bli ersatt av din granne med den självrisk du har blivit tvungen att betala.Hur ska du gå tillväga för att få ersättning?Precis som du skriver i frågan så är ett kravbrev till din granne det lämpligaste tillvägagångssättet. I ett sådant kravbrev kan du skriva vad som har hänt, att du har blivit tvungen att betala självrisk till ditt försäkringsbolag för reparationer i din lägenhet och att detta beror på att din grannes avloppsrör hade släppt och således läckt ut vatten ner till ditt sovrum och orsakat skador hos dig. Var även noga med att ange vem du är och be grannen återkomma till dig när den tagit del av kravbrevet.Först och främst kan du lägga brevet i din grannes brevlåda. Skulle du inte få något svar på brevet skulle jag föreslå att du skickar ett rekommenderat brev med mottagningsbevis, vilket ger dig ett bevis på att grannen hämtat ut kravbrevet.Om du behöver ytterligare hjälp med att formulera ett kravbrev i detalj så rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar,