Kan en få ersättning när en fallit offer för ett brott men gärningspersonen inte har hittats?

2019-03-17 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Min son med familj blev utsatta för ett väpnat rån i hemmet. Rånaren kom över bilnyckel och stal bilen. Bilen hittades senare av polisen. Rånaren har inte hittats. Har min son och barnbarnet (som blev utsatta för rånaren) rätt till någon form av ersättning från t ex Brottsoffermyndigheten eller hemförsäkring?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första hand ska ett brottsoffer ersättas genom skadestånd som betalas ut av gärningspersonen. Eftersom att rånaren inte har hittats finns det dock andra vägar att gå för din son.Ersättning från försäkringsbolagetFör att få pengar från Brottsoffermyndigheten, så kallad brottsskadeersättning, måste din son först undersöka om han kan bli ersatt genom sitt försäkringsbolag. Om det är möjligt att bli ersatt av försäkringsbolaget eller inte beror på försäkringsvillkoren i hemförsäkringen – det är hur som helst viktigt att anmäla brottet till försäkringsbolaget så fort som möjligt för att ha en möjlighet att bli ersatt. För att ta reda på om och i så fall vilken ersättning han kan få bör han titta i sitt försäkringsbrev eller helt enkelt kontakta försäkringsbolaget.BrottsskadeersättningOm din son av någon anledning inte kan bli ersatt genom sin hemförsäkring är det möjligt att få ersättning från Brottsoffermyndigheten. Det ansöker han om genom att beställa och skicka in en blankett, vilken kan laddas ner från Brottsoffermyndighetens hemsida. Detta ska göras senast tre år efter det att brottet begicks eller förundersökningen lades ner.Vilka skador ersätts?Det är framför allt personskador, det vill säga fysiskt och psykiskt lidande och kostnader som uppkommit på grund av sådana skador som ersätts. Om några sådana skador inte uppstod i samband med brottet kan även vissa sakskador ersättas, till exempel om bilen var skadad på något sätt då den återfanns. Vidare kan din son få ersättning för den kränkning det innebär att bli rånad i sitt hem. SammanfattningVanligtvis finns det möjlighet att bli ersatt för skador vid brott genom hemförsäkringen. Om det inte skulle vara så kan din son kontakta Brottsoffermyndigheten på ovan angivna sätt. Jag skulle tro att din son och ditt barnbarn troligtvis kommer att kunna ersättas på något sätt, framför allt på grund av den grova kränkning det innebär att bli rånad i sitt hem.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,