Är jag ersättningsskyldig om min studsmatta blåser iväg och skadar annans egendom?

2020-09-18 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejBor i en BRF, min studsmatta blåste upp på ett stuprör i blåsten och Skade den, är jag ersättning skyldig ?Mvh
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör eventuell skadeståndsskyldighet kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).Du kan vara ersättningsskyldig om du bedöms ha varit vårdslösHändelseförloppet tyder enligt min mening inte på att du medvetet skadat stupröret, varför bedömningen kommer att inriktas mot en vårdslöshetsbedömning. Detaljerna i din frågeställning för att kunna göra en fullgod vårdslöshetsbedömning är visserligen knapphändiga, men jag avser här belysa vissa generella punkter av intresse för bedömningen, så att du själv kan skaffa dig en bild av rättsläget i relation till situationen.Omständigheter som kan göra att du bedöms vårdslösFör att avgöra om du varit vårdslös i nu diskuterade fall skulle vi behöva kolla närmare på framförallt exempelvis din insikt om väderleksförhållandena den aktuella dagen och om du följt eventuella förankringsinstruktioner i produktbeskrivningen. Om du haft insikt om att det kommer att blåsa mycket och kraftigt, utan att vidta åtgärder för att förhindra att din studsmatta blåser iväg, som de inte sällan gör när det blåser kraftigt ute, så kan du mycket väl bedömas ha varit vårdslös och ska då som regel ersätta den andra partens, i det här fallet bostadsrättsföreningens, skador på stupröret (2 kap. 1 § SkL).Omständigheter som kan göra att du inte bedöms vårdslösKan du däremot visa på att du inte vetat om att det skulle blåsa mycket och kraftigt, eller även om du vetat om det, exempelvis surrat fast studsmattan i marken eller flyttat på den till ett mer vindstilla ställe på tomten, och att du följt de eventuella instruktioner som finns i produktbeskrivningen till studsmattan, så är det, beroende på omständigheterna, inte säkert att du skulle bedömas ha varit vårdslös, och du ska då som regel inte vara tvungen att ersätta någon uppkommen skada på stupröret.Mitt råd och några avslutande ordDå jag inte vet om du exempelvis haft insikt om att det skulle komma att blåsa mycket och kraftigt, hur studsmattan stått placerad, om den varit fastsurrad till någonting, om du följt eventuella förankringsinstruktioner i produktbeskrivningen, eller om du har gjort någonting i övrigt för att förhindra att din studsmatta blåser iväg och skadar någon eller någon annans egendom, så kan jag tyvärr inte ge dig ett slutgiltigt svar på om du är ersättningsskyldig i det aktuella fallet eller inte. Däremot hoppas jag att du själv, utifrån vad jag skrivit ovan och genom att kolla på de faktiska omständigheterna i fallet, kan avgöra om du gjort tillräckligt mycket för att undslippa att bli ersättningsskyldig. Mitt råd är att du tar kontakt med ditt hemförsäkringsbolag, och rådgör med dem.Slutligen vill jag passa på att önska dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar,

Kan det strikta skadeståndsansvaret för hundägare jämkas om medvållande anses föreligga på den skadelidandes sida?

2019-05-15 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Kortfattat, släppte in min hund till en annan hund i en av kommunens allmänna rastgårdar. Ägaren till den andra hunden sa att det var ok, vi har även träffats med våra hundar ett par gånger innan utan problem. Hennes, större, hund hoppar på min, mindre, hund ca 1 minut efter att jag släppt in min (inte under lek eller liknande utan den kom springande och tänkte attackera utan att de ens hälsat) och orsakar en skada i en tass som gör att vi får söka veterinärvård. Hennes försäkringsbolag har nu bestämt att jag är 50% medvållande (och tänker därmed endast betala 50% i skadestånd vilket inte ens täcker min självrisk) eftersom jag släppt in min hund frivilligt till hennes i rastgården. Får försäkringsbolag besluta att jag är medvållande? Gäller inte strikt ägaransvar i rastgårdar?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Tillämplig lagDå din fråga rör strikt skadeståndsansvar för skador orsakade av hund kikar vi närmare på lagen lag (2007:1150) om tillsyn av hundar och katter. Eftersom frågan även berör medvållande kollar vi även på skadeståndslagen (SkL).Strikt ansvar gäller även i hundgårdarDu har rätt i att strikt skadeståndsansvar gäller för hundens ägare även inne på rastgårdar. För privatpersoner gäller faktiskt det strikta ansvaret överallt. Det är endast tjänstehundar som undantas från bestämmelsen (19 § lag om tillsyn av hundar och katter).Däremot kan skadeståndet minskas om den skadelidande anses medvållandeLagen om tillsyn av hundar och katter innehåller inga bestämmelser om nedsättning av skadestånd på grund av medvållande, varför vi får falla tillbaka på den mer generella skadeståndslagen.I skadeståndslagen står det att trots att skadeståndsansvaret är strikt, så finns det ingenting som hindrar ett försäkringsbolag eller en domstol från att sätta ned, dvs. minska, skadeståndet, om den skadelidande har ansetts medvållande till skadan (6 kap. 1 § SkL).Mina rådSkulle du inte vara nöjd med bedömningen kan du givetvis överklaga försäkringsbolagets bedömning. Kontakta då bolaget och uppge varför du anser att beslutet är felaktigt och redogör för det önskade utfallet.Skulle du fortfarande inte vara nöjd med utfallet återstår endast en domstolsprocess, men det skulle jag rekommendera som en absolut sista utväg på grund av ekonomiska och tidsmässiga skäl.Jag hoppas att det ordnar sig för dig och hunden.Med vänliga hälsningar

Jag har fått ersättning från mitt försäkringsbolag men den skyldige ska väl också betala?

2019-02-16 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har fått ersättning från mitt förs.bolag men den skyldige ska väl också betala?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den skyldige ska betala till ditt försäkringsbolag Då du fått ersättning av ditt försäkringsbolag för skadan anses du vara fullt ut kompenserad för den skada du lidit.Det som rent faktiskt händer när ditt försäkringsbolag ersätter dig är att de tar över ditt skadeståndskrav på den skyldige.Du har därför rätt i att den skyldige ska betala, men nu till ditt försäkringsbolag i stället för till dig.Oftast vänder sig den skadelidande, som du gjort, till sitt egna försäkringsbolag för att bli ersatt på grund av att det kan vara svårt att kräva den skyldige på pengar, särskilt om denne inte har några pengar att betala skadeståndet med.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Kan man begära skadestånd av en matbutik om man halkat pga. blött golv efter städning?

2018-11-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Kan man begära skadestånd när man halkat inne i en matbutik då golvet fortfarande är vått pga städning? Har dock inga bilder som bevis...
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör skadestånd kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).Du måste ha lidit någon skadaEn första förutsättning för att du ska kunna kräva skadestånd är att du drabbats av någon form av skada. Skadan kan vara fysisk, psykisk eller ekonomisk (2 kap. 1 § SkL).Av informationen i din fråga framgår det inte att du skulle ha drabbats av någon skada eller kostnader av något slag, men det är visserligen inte otänkbart att så är fallet. Jag går därför vidare i bedömningen.Vi måste kunna bevisa butikens/butikspersonalens avsikt/oaktsamhetEn andra förutsättning för att du ska kunna kräva skadestånd är att vi kan bevisa att butiken/butikspersonalen agerat med uppsåt, dvs. att personalen avsiktligt lämnat golvet blött för att du skulle halka, eller åtminstone att de varit oaktsamma som lämnat golvet blött (2 kap. 1 § SkL).Jag ser det som osannolikt att vi kan bevisa uppsåtJag har svårt att se att någon i personalen avsiktligen lämnat golvet blött för att du skulle halka inne i butiken. I vilket fall som helst har jag svårt att se att någon i personalen skulle erkänna att så var fallet. Något annat sätt för dig att bevisa att så är fallet på ser jag inte som sannolikt. Vi kan därför utesluta uppsåt.Jag ser det som osannolikt att vi kan bevisa oaktsamhetFrågan uppkommer då om vi kan säga att någon i personalen agerat oaktsamt. Har golvet blivit halt på grund av städning kan det anses vara oaktsamt att inte ställa ut en varningsskylt på platsen. Kan vi bevisa det? Av förutsättningarna i din frågeställning framgår det att du saknar bevisning. Jag vet inte hur lång tid det har gått sedan det inträffade, men jag förmodar att det kan bli svårt att få tag i en övervakningsfilm eller liknande från matbutiken som kan visa att det hala golvet föregåtts av städning.Har du möjlighet att få tag i en övervakningsfilm eller rentav ett erkännande från någon i personalen går det kanske att bevisa, men annars ser jag det som svårt. Det kan som sagt vara svårt att få tag i en övervakningsfilm om det gått en tid sedan det inträffade, och något erkännande lär vi inte kunna räkna med.Det borde därför vara relativt enkelt för butiken att hävda att det hala golvet inte har något med deras städning att göra. Någon annan kund kanske har spillt något? Kan det ha regnat ute varpå någon annan kund droppat vatten på golvet? Kan dina skor ha varit hala? Det finns många invändningar butiken kan komma med som gör det svårt för oss att bevisa att de varit oaktsamma.Har butiken inte känt till det hala golvet har personalen inte heller rimligtvis haft någon anledning att ställa ut en varningsskylt för blött golv.Utan några bevis borde vi därför tyvärr också kunna utesluta oaktsamhet.Vi kan kräva skadestånd, men det är svårt att bevisa legitim skadeståndsgrundSlutsatsen blir därför att vi givetvis kan kräva skadestånd, det kan vi i princip alltid, men i ditt fall lönar det sig knappast om vi inte får tag i bevisning.Den enda reella möjligheten jag ser för dig är att försöka få tag i en övervakningsfilm som visar att personalen exempelvis använt såpa på golvet strax innan du gått över platsen och att de inte försökt varna för blött golv.Mina rådMitt första råd blir att gå till matbutiken och be om att få tala med föreståndaren. Kanske kan ni komma fram till en lösning tillsammans? Det ligger i butikens intresse att deras kunder inte skadar sig när de befinner sig i butiken. Kanske har de någon ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador?Mitt andra råd blir att försöka få tag i en övervakningsfilm över händelsen som kan styrka det inträffade. Hör med föreståndaren hur länge de sparar övervakningsfilmer.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om inte, är du välkommen att kommentera direkt här i tråden eller ställa en ny fråga på vår hemsida.Med vänliga hälsningar

Vem bär ansvaret när barn vållar sakskada?

2020-08-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, Några barn har repat bort pusten på hela vår garagevägg med en pinne . En granne såg vem som repade väggen och pratade med de två barnen. Vems försäkring gäller här, våran eller barnets föräldrars försäkring? Skall vi ta det på våran så har vi en självrisk på 1500kr samt ett åldersavdrag på 10 000kr. Med vänlig hälsning,
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör skadestånd så kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).Den som orsakar skadan ska ersätta skadanÄven om barnen inte skadade garageväggen med flit, så måste barnen åtminstone anses ha skadat garageväggen genom vårdslöshet när de repat bort putsen på hela er garagevägg. Ni har därmed orsakats en sakskada, som barnen ska ersätta (2 kap. 2 § SkL).Försäkring spelar stor roll när skadevållaren är ett barnOm barnen som orsakat skadan är yngre än 18 år ska de ersätta skadan endast i den mån det är skäligt med hänsyn till deras ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Om det finns en gällande försäkring ska skadestånd däremot normalt betalas ut åtminstone så långt som försäkringen täcker det (2 kap. 4 § SkL).Vårdnadshavare kan bli solidariskt skadeståndsskyldigaBarnens vårdnadshavare har också en solidarisk skadeståndsskyldighet, om det inträffade har skett genom brott, exempelvis om det inträffade i det aktuella fallet skulle kunna rubriceras som skadegörelse. Skadeståndsskyldigheten är däremot i detta avseende begränsad till 9 460 kr år 2020 (3 kap. 5 § SkL).Notera däremot samtidigt att skadeståndsskyldigheten kan jämkas, om det är uppenbart oskäligt att föräldrarna betalar med hänsyn till föräldrarnas förhållande till barnen eller de särskilda åtgärder föräldrarna vidtagit för att förhindra att barnen begår brott (3 kap. 6 § andra stycket SkL).Mina rådMitt första råd blir att ta kontakt med barnens familj och diskutera ersättningsfrågan. Om familjen till barnen har en försäkring som täcker skadan, så ska alltså en utbetalning i första hand göras från det försäkringsbolaget. Då jag inte vet om familjen har en sådan försäkring, eller vad den försäkringen i sådana fall täcker, så törs jag inte svara på om ni kommer att få ersättning för garageväggen från ett annat försäkringsbolag. Se i sådana fall om ni kan hitta en annan lösning i frågan.Mitt andra råd blir att rådgöra med ert försäkringsbolag. Om det skulle visa sig att barnens familj exempelvis inte har en försäkring som täcker den uppkomna skadan eller annars visar sig ovilliga att betala för skadan, så rekommenderar jag att du tar kontakt med ditt eget försäkringsbolag och diskuterar fram en lösning. Jag törs inte svara på vilka rutiner de har eller hur de brukar gå tillväga vid ersättningsärenden. Se därför vad de säger och ta det därifrån.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och att ni hittar en snabb lösning på den tråkiga situationen!Med vänliga hälsningar,

Kan jag kräva skadestånd av en person som krockat min bil jag lånat ut till denne?

2019-04-15 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Min fd sambo lånar min bil och krockar så den blir skrot. Min försäkring täcker inte skadan eftersom hon anses skyldig av både polis och försäkringsbolag. Om motparten varit vållande hade jag fått 12000 Skr för bilen. Kan jag kräva min sambo på detta belopp?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga handlar om att en annan person skadat din egendom du vill ha ersättning för kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).Du kan kräva skadestånd av din f.d. samboNu vet jag inte exakt hur krocken gått till, men eftersom din f.d. sambo ansetts skyldig av både polis och försäkringsbolag får hon åtminstone anses ha orsakat skadorna på din bil genom ett oaktsamt beteende, varför hon är skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL).Ja, skadeståndet kan avse bilens värdeDå din bil blivit till skrot ligger det närmast till hands att du ska bli tilldömd bilens värde i ersättning av din f.d. sambo. Du har även rätt till ersättning för andra kringkostnader och eventuell inkomstförlust (5 kap. 7 § SkL).Skadeståndet kan jämkas om du anses medvållande till skadanJag vet inte varför polisen är inblandad, men har det att göra med att din f.d. sambo körde rattfull eller liknande och du vetat om att hon var påverkad när du lånade ut bilen, så kan du anses medvållande till skadan. I sådana fall kan skadeståndet jämkas och bli mindre (6 kap. 1 § andra stycket SkL).Mitt rådEn uppgörelse i godo är alltid att föredra framför en domstolstvist, varför jag i första hand råder dig att tala med din f.d. sambo. Om du redan gjort det, gör det igen. Berätta att du annars avser ta ärendet vidare till domstol.I andra hand, om inte försäkringsbolaget är behjälpliga, så återstår tyvärr bara en domstolstvist som alternativ.Jag hoppas att det löser sig för dig på ett smidigt sätt och önskar dig en trevlig start på veckan.Med vänliga hälsningar

Kan jag kräva ersättning av min granne för att hans eller hennes soptunna rullat ned för gatan och skadat min bil?

2018-12-08 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Grannens soptunna rullade ned för gatan rakt på min bil. Vänster baklyktorna gick sönder. Kostnaden för att laga kommer att bli strax under 3000. Hur löser vi detta. Vi har olika försäkringsbolag.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör ersättning genom skada kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).Ersättning genom skadestånd kräver medveten eller oaktsam handlingFör att du ska kunna kräva skadestånd av din granne för det inträffade krävs det att hans eller hennes handlande är medvetet eller åtminstone oaktsamt (2 kap. 1 § SkL).Utifrån omständigheterna är det svårt för mig att göra en konkret bedömning. Däremot ser jag det som sannolikt att vi kan utesluta att handlingen är medveten.Om du kan bevisa att din granne handlat oaktsamt genom att exempelvis inte ha låst hjulet/hjulen på soptunnan eller genom att ställa soptunnan på ett sådant sätt att det var sannolikt att den skulle kunna komma att rulla ned för gatan och skada din bil kan du kräva honom eller henne på skadestånd.Svårt att bevisa oaktsam handling av grannen i detta fall Det kan vara svårt för dig att bevisa att grannen agerat oaktsamt, särskilt eftersom grannen ganska enkelt kommer kunna invända med att någon annan måste flyttat soptunnan från den plats där han eller hon ursprungligen ställde den utan hans eller hennes vetskap, eller att han eller hon visst hade låst hjulet/hjulen och att någon annan, utan dennes vetskap, måste gått förbi och låst upp det osv.Finns däremot övervakningsfilm eller liknande på händelsen kan utfallet bli ett annat, men att det skulle finnas framgår åtminstone inte av omständigheterna i din fråga, varför det får anses uteslutet i mitt svar.Möjligheten att kräva ersättning genom grannens hemförsäkringNär en skada uppkommer på din bil ska du givetvis alltid kontakta ditt eget försäkringsbolag och upprätta en s.k. skadeanmälan över det inträffade.Det kan du göra även innan det att du pratat med grannen. Ditt försäkringsbolag kommer förmodligen att inledningsvis handlägga ärendet som en s.k. "annan yttre olyckshändelse", vilket innebär självrisk för dig som kund, vanligtvis ca. 3 000 kr som du själv nämner.Sedan ligger det givetvis lika mycket i ditt försäkringsbolags intresse som i ditt eget att inte själva behöva bekosta reparationen av din bil. Du kommer därför att, om du inte redan fått talat med grannen, bli ombedd att prata med grannen och be honom eller henne att kontakta sitt eget hemförsäkringsbolag och upprätta en skadeanmälan hos dem.När grannen gjort det ska du be honom eller henne att meddela vilket försäkringsbolag han eller hon är kund hos och vilket ärendenummer försäkringsbolaget har på ärendet.Därefter ska du meddela informationen till ditt eget försäkringsbolag, som ändrar ditt ärende till en "kollision" och tar kontakt med din grannes hemförsäkringsbolag angående ersättningsfrågan.Det är inte säkert att grannens hemförsäkringsbolag kommer gå med på att ersätta skadan/skadorna på din bil. Försäkringsbolaget kan givetvis komma med samma invändningar som jag redogjorde för ovan i skadeståndsfrågan, men så länge du får grannen att göra en anmälan till sitt försäkringsbolag finns det åtminstone en chans.Mina rådPå grund av bevissvårigheterna i skadeståndsfrågan råder jag dig att i första hand vända dig till ditt försäkringsbolag och ta det vidare därifrån.Skulle det inte gå vägen kan du givetvis i andra hand alltid tala med grannen om att du annars avser gå till rätten med saken.Även om du tvingas betala en självrisk lönar det sig förmodligen ändå att ta det via försäkringen, om det inte rör sig om en närmast obetydlig skada på bilen.Jag hoppas att det löser sig för dig på bästa sätt och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Kan jag kräva skadestånd av en skönhetssalong om de ljugit om bieffekterna och jag har skadats av laserbehandling?

2018-02-25 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Hej.Jag har fått en laserbehandling (på salong) för att permanent ta bort Syringom under mina ögon. Jag blev lovad att det inte skulle ge besvär eller ärr. 22 månader har nu gått och jag har ilningar, stickningar som leder till tårar varje dag. Dessutom har jag två stora ärr efter behandlingen. Vad kan jag göra? Jag har kontaktat den ansvariga utan resultat.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaDu har genomgått en laserbehandling och till följd av detta fått flertalet olika besvär. Nu undrar du om det finns något att göra åt den missbehandling som du tyvärr råkat ut för.Jag tolkar din fråga som att du främst är ute efter att få ekonomisk ersättning.Tillämplig lagFör att kolla på om du har rätt till ersättning för skadorna och problemen som du tvingats utstå kollar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).Du kan eventuellt kräva skadestånd av salongen för skadornaFör att du ska kunna hålla salongen ansvarig krävs antingen att personen som utfört laserbehandlingen har velat skada dig med flit eller inte varit tillräckligt försiktig (2 kap. 1 § SkL).Det kan vara svårt att säga att personen velat skada dig med flit. Frågan blir därför om han eller hon inte varit tillräckligt försiktig. Jag vet inte vilka bieffekter en laserbehandling av liknande slag kan medföra, eller hur länge de kan tänkas vara kvar.På strålsäkerhetsmyndighetens hemsida står att du som funderar på att genomföra en kosmetisk laserbehandling bör vara medveten om riskerna. Det framgår också att en laserbehandling alltid är förenad med vissa risker (https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/laser-och-ipl/rad-och-rekommendationer/rad-om-kosmetiska-behandlingar-med-laser-och-ipl/). Det som talar till din fördel däremot är att personen som utfört behandlingen lovat att du inte skulle få några ärr eller andra besvär. Samtidigt är det lätt för honom att säga att han aldrig lovat dig det.Som jag har förstått det är denna typ av behandling inte nödvändig, utan en möjlighet av kosmetiska skäl för att bli kvitt syringnom.Därför antar jag även att du genomfört behandlingen på en privatklinik. I dessa sammanhang är det nödvändigt att du skriver under ett avtal mellan dig och salongen.I dessa avtal är det inte helt ovanligt att det redogörs för vilka risker och bieffekter en behandling kan resultera i. Eventuellt kan det även finnas friskrivningar från ansvar, för att salongen inte ska behöva ta ansvar om någonting går fel, som det olyckligtvis gjort i ditt fall.Mitt rådJag vill i första hand råda dig att läsa igenom avtalet som du skrev under innan du undergick behandlingen. Det är möjligt att det står vilka bieffekter en laserbehandling av denna typ kan resultera i.Står det att laserbehandlingen kan resultera i ärr, stickningar och, eller, ilningar, så finns det tyvärr inte så mycket att göra. Står det däremot inte något om detta, så borde du rimligtvis kunna hävda att personen som utfört behandlingen inte varit tillräckligt försiktig.Risken är även stor att salongen kommer att neka till att de någonsin sagt att behandlingen inte skulle resultera i några ärr, ilningar eller stickningar. Det gör bevisläget väldigt svårt för dig att kunna kräva salongen på ersättning.Annars vet jag inte vad du ska göra, särskilt eftersom du inte får tag i ansvarig på salongen. Jag förmodar att du inte heller vill gå tillbaka eller undergå en ny operation av samma salong igen, eftersom den förra behandlingen tyvärr resulterade i problem och smärtor.SammanfattningFör att du ska kunna kräva salongen på ekonomisk ersättning är en förutsättning att du kan visa att ansvarig på salongen har gjort något fel.Jag har svårt att svara på den frågan, dels för att jag inte riktigt vet vad en laserbehandling av liknande åkommor kan medföra för bieffekter, dels för att jag inte vet vad som står i ditt avtal med salongen.Jag hoppas hur som helst att det löser sig, och att du blir kvitt dina problem. Du är välkommen att skriva igen om några andra funderingar skulle uppstå!Med vänliga hälsningar