Vad kan man göra som privatperson om man har köpt en vara från tradera men den uteblir?

2021-04-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpt en vara på Tradera auktion jag har betalat varan men säljaren skickar inte varan, vad göra ?Jag har mailat några gånger och personen påstår att han ska skicka men inget händer.Det är inte ett företag utan privat person.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka åtgärder en köpare kan vidta när denne köpt en vara, av en privatperson, vars leverans uteblivit. Den aktuella lagen är Köplagen (KöpL). Lagen är tillämplig då en privatperson köper eller säljer lösöre (bl.a. varor) till en annan privatperson (1 § KöpL).Enligt 23 § KöpL har du rätt att kräva att säljaren skickar varan till dig i enlighet med er överenskommelse om det inte föreligger hinder som omöjliggör fullgörelse av köpet eller som förutsätter alltför stora uppoffringar från säljarens sida. Om säljaren inte fullgör sin del av avtalet har du rätt att häva köpet i enlighet med 25 § KöpL. Avtalsbrottet måste då vara av väsentlig betydelse för dig som köpare och säljaren måste ha insett eller borde ha insett detta. Detta kan antas i och med säljaren inte skickar varan till dig. Du har ju intresse av att få varan skickad i och med att du betalat för den. Om du vidare har lidit skada på grunda av säljarens dröjsmål att skicka varan kan du kräva skadestånd enligt 27 § KöpL. Detta förutsätter dock att dröjsmålet inte beror på hinder utanför säljarens kontroll. För att kräva skadestånd måste du väcka talan i domstol och du kommer således behöva bevisa att du inte fått varan. Du som köpare kan sammanfattningsvis i detta fall vidta en rad olika åtgärder. I och med att du redan haft kontakt med säljaren kan du som nästa steg häva köpet och eventuellt väcka talan om skadestånd i domstol.Hoppas du fick svar på diin fråga!Med vänlig hälsning,

Vilka krav kan man rikta mot en säljare som sålt stöldgods?

2021-02-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej !Jag har köpt en bil från en firma i Stockholm 2019 , nu försöker jag att sälja den men det visar sig att bilen har varit stulen under 2017 , det gör det svårt att sälja bilen eftersom ingen vågar göra affär med en sån bil .Jag undrar då om jag kan kräva från firman att dom tar tillbaka bilen och betalar det som är kvar av bilen , eftersom dom nämnde aldrig att bilen have varit sluten när vi köpte den från dom.Tack för hjälpen
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka anspråk du kan rikta mot en säljare som sålt stöldgods. Först tänker jag dock att det kan vara bra att redogöra för vad ett godtrosförvärv är eftersom jag utgår ifrån att du förvärvat bilen i god tro. Om godtrosförvärv I detta fall innebär det att du köpt den ifrågavarande bilen av en firma som inte varit berättigad att sälja den, men du trodde det. Du ska med andra ord inte ha misstänkt att bilen varit stöldgods. Enligt huvudregeln i Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (GFL) får du äganderätt till bilen eftersom du också fysiskt har den i din besittning (2 § GFL). Den rättmätige ägaren har dock rätt att ta tillbaka bilen genom lösen (betalning) inom sex månader från dess att ägaren fått kännedom om vem som innehar bilen. Förutsättningen är att bilen olovligen tagits från denne, vilket den med största sannolikhet har om den blivit stulen. När sex månader förflutit tillfaller bilen dig (3 § GFL).Om konsumentköpJag utgår ifrån att du köpt bilen i egenskap av privatperson. Detta innebär att Konsumentköplagen (1990:932) (KKöpL) är tillämplig. Om den rättmätige ägaren har rätt att återfå bilen föreligger ett rättsligt fel och du har rätt att i första hand kräva omleverans av säljaren (21a § och 26 § KKöpL). Om det inte blir tal om omleverans kan du hävda rätt till prisavdrag eller hävning (få tillbaka pengarna) enligt 28 § KKöpL. Detta förutsätter dock att du reklamerar bilen och det rättsliga felet inom skälig tid från dess att felet upptäcktes (23 § KKöpL). Om ytterligare skador uppkommit till följd av det rättsliga felet har du rätt till skadestånd enligt 30 § KKöpL. Sammanfattningsvis Om du köpt bilen och förvärvat den genom ett godtrosförvärv har du rätt att gentemot firman hävda att det föreligger ett rättsligt fel om den rättmätiga ägaren har rätt till bilen. Du kan då hävda omleverans eller, om det inte kommer i fråga, prisavdrag eller hävning och på så sätt få tillbaka dina pengar. Du måste dock ha reklamerat det rättsliga felet. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,