Konsekvenser av ohyra vid bostad.

2020-06-30 i Köplagen
FRÅGA |Har nyligen inhandlat en fritidsfastighet 2,6Mkr. Vid besiktning då ställde besiktningsmannen frågan till säljaren om de haft problem med skadedjur, svaret blev "Nej" frånsett ekorre på vinden. På tillträdesdagen upptäckte vi hästmyror i huset, påtalade detta för mäklaren, men överenskom om att avvakta och se om Myrorna bara flugit in vid städning.Sedan dess har vi nu under två veckors tid brottats med Myror i hundratal, om några dagar får vi hjälp av skadedjursbekämpare. Vi har nu berättat för köparen om myrorna och det visar sig att detta varit ett problem tidigare i fastigheter och att man vid ett flertal tillfällen haft Anticimex på besök (senast i fjol).Antagligen täcks kostnaderna för bekämpning av försäkringen.Min fråga är: Har jag några möjligheter att ställa säljaren till svars och få ekonomisk kompensation för detta. Hade jag känt till ett omfattande skadedjursproblem så hade min köpvilja varit mindre.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du köpt en fritidsfastighet som var befäst med skadedjur varvid du inte fått kännedom om detta förrän tillträdesdagen, och du undrar om du pga felet har rätt till ekonomisk kompensation av säljaren.Det kan konstateras att det föreligger ett fel i fritidsbostaden eftersom bostaden avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Som köpare har du en undersökningsplikt, men hur utförlig undersökningen behöver vara ska bedömas från fall till fall. Viktiga faktorer som påverkar detta är ålder, skick och pris på bostaden. Skadedjur år sådant som faller inom kategorin ''dolda fel'' och som man inte kan kräva att köparen upptäcker vid undersökning av egendomen eller känner till när han eller hon köper egendomen. Dolda fel som detta kan åberopas mot säljaren efter köpet (20 § KöpL). Det kan leda till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köp samt skadestånd (30 § KöpL). Köparen har rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet utan kostnad för köparen om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket KöpL). Om avhjälpande ej är aktuellt får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 §) om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller bort ha insett detta (39 § KöpL). Köparen har oftast även rätt till ekonomisk ersättning för skadan denne lider pga. felet (40 § KöpL).Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bedrägeri vid e-handel.

2020-06-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag beställde en vara från ett företag i USA. Jag har betalat för varan och inte fått det jag beställde än. Jag börjar tro att jag blivit lurad då dem skrev i ett Mail att jag skulle få en bekräftelse att min vara är Påväg för cirka två veckor sedan men har ännu inte fått någon bekräftelse och dem svarar heller inte på mina Mail. Finns det något jag kan göra för att få tillbaka mina pengar?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du blivit bedragen av en vara på ett internetköp av ett utländskt företag och undrar vilka åtgärder du kan vidta för att få tillbaka dina pengar.Mitt råd till dig är att kontakta företaget och/eller webb-hemsidan där du gjorde köpet och försöka lösa problemet samt kräva tillbaka dina pengar. Om varken säljaren eller webb-hemsidan svarar dig återstår endast att polisanmäla brottet och kontakta din bank för att försöka få någon slags ersättning. I vanliga fall hade du kunnat begära att motprestationen hålls med hjälp av rättssystemet, men eftersom det handlar ej handlar om ett inhemskt köp blir detta mer krångligt.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Återbetalning av handpenning på bilköp.

2020-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej har lagt 5000:- i låspeng på en bil inget kontrakt skrivet på bilen.Har jag rätt att få tillbaka mina 5000:- och avsluta affären ?mvh/Roger
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du lagt en handpenning på en bil, men ej skrivit under ett kontrakt, och undrar om du har rätt att backa från affären och få tillbaka din handpenning.En konsument har rätt att avbeställa en vara innan den har avlämnats (37 § KKöpL). Säljaren har då inte rätt att hålla fast vid köpet, men istället rätt till ersättning för särskilda kostnader som han kan ha haft i samband med köpet dvs. för att ingå och fullgöra avtalet m.m. (41 § KKöpL). Säljaren får i sådant fall förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning (handpenning) om den är skälig. Om det däremot visar sig att säljaren inte har lidit någon förlust/skada utav avbeställningen kan det möjligtvis tala för att du har rätt att få tillbaka handpenningen.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,