Fel i varan vid köp mellan privatpersoner - vilka påföljder kan bli aktuella?

2020-05-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag köpte en båt på Blocket för 80 000kr. Båten stod på land och vi erbjöds komma och kolla på den. Säljaren visade hur man startar motorn och den gick igång bra utan att uppvisa något som skulle tyda på fel. Säljaren försäkrade också att han aldrig hade haft några problem med motorn. När jag sedan sjösatte båten visade det sig att motorn strulade rejält, ofta startade den inte alls, den la av vid låga varvtal och båten gick inte att få upp i mer än 5-6 knop. Säljaren hade sagt att båten går i ca 35. Jag ska nu låta en mekaniker undersöka motorn. Beroende på vad som upptäcks, vad har jag för rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Relevanta lagreglerKöp mellan två privatpersoner, vilket jag utgår ifrån att det är i ditt fall, regleras i köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att parterna har möjlighet att genom avtal föreskriva andra regler och villkor än de i köplagen. Det innebär att om du och säljaren i ditt fall har avtalat om något annat än det som står i köplagen så är det ert avtal som gäller (jag vet inte exakt vad ni har avtalat om när det gäller köpet, och därför kommer jag utgå från reglerna i köplagen).Fel i varan?Som jag nämnde ovanför så har du och säljaren kunnat avtala bort reglerna i köplagen. Om säljaren exempelvis sålt båten i befintligt skick till dig (vilket är relativt vanligt förekommande vid köp av begagnade saker), så får du räkna med att båten inte är helt felfri. Däremot kan varan ändå anses felaktig om den inte håller den kvalitén som säljaren sagt, om varan är i betydligt sämre skick än vad du hade kunnat förvänta dig eller om säljaren undanhållit information om allvarliga fel i båten som han/hon visste om.Det faktum att säljaren har sagt att båten ska gå i cirka 35 knop, men att den efter köpet visar sig gå i endast 5-6 knop innebär att båten inte håller den kvalité som säljaren har utfäst vid köpet. Dessutom verkar båten vara i betydligt sämre skick än vad du hade kunnat förvänta dig med tanke på att du betalade 80 000kr.Påföljder vid fel i varanOm det är ett konstaterat fel i båten (och felet inte beror på dig som köpare) så ska du först och främst reklamera felet till säljaren. Om du vill kräva avhjälpande (det vill säga att säljaren åtgärdar felen i båten utan att du behöver betala) så ska du meddela säljaren om det i samband med att du reklamerar båten. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet så kan du ha rätt till ersättning för försvarliga kostnader att avhjälpa felet på egen hand.Om avhjälpande inte skulle bli aktuellt, kan prisavdrag eller hävning av köpet istället bli aktuellt. Ett prisavdrag ska motsvara kvalitetsskillnaden mellan båtens värde i avtalsenligt skick (det som ni avtalat om eller det som framgår av köplagen vad gäller båtens kvalité och egenskaper) och båtens värde i det felaktiga skicket.Om du vill häva köpet krävs det att avtalsbrottet (det vill säga att båten var i sämre skick än vad du förväntade dig) var av väsentlig betydelse för dig och att säljaren borde ha insett det.SammanfattningEftersom båten inte höll den kvalité som du räknat med vid köpet och den kvalité som säljaren utfäst så föreligger ett fel i varan. Först och främst kan du kräva att säljaren avhjälper felet (antingen genom att säljaren själv rättar till felet, eller genom att du avhjälper felet och blir ersatt av säljaren för försvarliga kostnader). Om avhjälpande inte blir aktuellt kan du kräva prisavdrag. Om inte heller prisavdrag blir aktuellt, eller om säljarens avtalsbrott är av väsentlig betydelse för dig, kan du kräva att få häva köpet, vilket innebär att du lämnar tillbaka båten och får tillbaka pengarna du betalat för den.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vilka åtgärder kan bli aktuella vid fel i varan enligt konsumentköplagen?

2020-03-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en tv på Mediamakt för ca 2 år sedan. Efter ett par dagar försvann bilden. Skärmen blev alltså svart men ljudet var kvar. Vi lämnade in tv:n och fick det åtgärdat. Nu har samma sak hänt igen. Vad kan jag förvänta mig för service för att få detta åtgärdat?Mvh A
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att du har köpte din TV för två år sedan och bara några dagar efter köpet så blev bildskärmen helt svart. Jag utgår då från att du reklamerade felet på TV:n och därefter, som du skriver i din fråga, fick felet åtgärdat. Nu har samma sak hänt igen och då är frågan vad du som konsument kan räkna med att få för åtgärd på TV:n från Media Markt.Din rätt enligt konsumentköplagenEnligt konsumentköplagen, som du hittar här, har du som konsument vissa rättigheter när det förekommer fel i en vara som du köpt av en näringsidkare, exempelvis Media Markt. Att bildskärmen blir helt svart och inte visar någon bild utgör ett solklart fel enligt konsumentköplagen, även fast TV:n nu är två år gammal. När vi nu konstaterat att det föreligger ett fel i din TV kan olika åtgärder bli aktuella, jag går igenom dessa här nedan:Först och främst ska du som konsument reklamera TV:n till Media Markt för att du ska kunna göra gällande att den är felaktig. Detta ska du göra inom skälig tid efter att du märkt felet (reklamation inom två månader anses alltid vara inom skälig tid). Det ska också nämnas att rätten till reklamation går ut tre år efter du köpt TV:n, om det inte framgår något annat av en eventuell garanti eller liknande (men detta är inget problem för din del eftersom TV:n verkar vara cirka 2 år gammal).När du har reklamerat felet, vilket jag utgår från att du gör, så kan en del olika åtgärder bli aktuella. Först och främst kan du kräva Media Markt på avhjälpande eller omleverans. Sedan är det Media Markt som får välja om de vill avhjälpa felet eller om de vill leverera en ny TV till dig. I ditt fall har TV:n redan lagats en gång för att skärmen blev helt svart, och normalt sett brukar man säga att säljaren har rätt att reparera samma fel två gånger, innan du kan framtvinga en annan åtgärd. Tänk på att eventuellt avhjälpande ska ske utan kostnad och oskälig olägenhet för dig som konsument, vilket kan innebära att Media Markt ska stå för merkostnader som du får för att till exempel transportera TV:n till deras butik osv.Om Media Markt inte kan avhjälpa felet i skälig tid eller utan oskälig olägenhet för dig så har du rätt till prisavdrag.Du skulle även kunna argumentera för att få häva köpet. För att få häva köpet ska felet vara väsentligt för dig som köpare, och det skulle en helt svart bildskärm kunna utgöra. Det innebär att du får tillbaka pengarna och Media Markt får tillbaka TV:n. I sådana fall kan Media Markt ha rätt att göra avdrag för den nytta du haft av TV:n.SammanfattningEfter att du har reklamerat felet till Media Markt tycker jag att du ska önska antingen åtgärdande, omleverans eller hävning utifrån vad du tycker är lämpligt. Sedan är det upp till Media Markt att välja hur de vill gå vidare, för de har normalt sett rätt till att åtgärda samma fel två gånger. Om så blir fallet, tänk på att du inte ska få stå några extrakostnader till följd av åtgärdandet av felet, dessa kostnader ska Media Markt stå för.Med vänliga hälsningar,