Kan man bli återbetalningsskyldig om man har använt en begagnad bil som delbetalning vid köp av en ny bil?

2020-10-01 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Tack för en bra sida!Jag ska köpa ny bil, och firman är belägen för långt bort för mig, men då har de utkörning för en peng. Så det har jag nu tagit, och skrivit på ett digitalt kontrakt signerat med bankID, de ska även ta min bil i inbyte. Så de kommer hit med min nya bil, jag betalar och de kör iväg med min "gamla" bil.Nu till frågan.. jag har ju skrivit på kontrakt. Kan jag, om de upptäcker nå fel med bilen, när de kommit hem till sig igen, bli återbetalningsskyldig om de anser att min "gamla" bil inte är värd lika mycket som vi kom överens om vid inbytet, på grund av felet? OM de nu skulle upptäcka nå fel som jag inte märkt?mvhSören Olsson
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du har kommit överens med bilfirman om att firman kommer att köpa din bil i befintligt skick, eller att ni har använt er av någon liknande formulering vid ingåendet av avtalet. En vara som har sålts i befintligt skick, vilket är en vanlig formulering vid försäljning av begagnade varor, kan enligt 19 § köplagen anses vara felaktig om någon av följande tre omständigheter som radas upp i paragrafen föreligger: Om bilen inte har de egenskaper som du har uppgett att den ska ha, vilket framgår av första punkten.Om du inte har upplyst firman om ett fel som det kan antas att du borde varit uppmärksam om, och som bilfirman med fog kan antas ha velat bli upplysta om, under förutsättningen att denna information skulle ha påverkat bilfirmans beslut, vilket framgår av andra punkten.Om bilen är i väsentligt sämre skick än vad bilfirman med fog kunnat förutsätta med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter, vilket framgår av tredje punkten. Den första punkten blir främst aktuell om du har uppgett att din bil har en viss egenskap för bilfirman som den faktiskt saknar. Du skulle exempelvis kunna bli återbetalningsskyldig om du har uppgett för bilfirman att din bil har elhissar, men bilen faktiskt saknar elhissar. För att den andra punkten ska bli aktuell måste du ha missat ett fel som är av väsentlig betydelse. För att felet ska vara av väsentlig betydelse måste felet vara av en mer grundläggande karaktär för bilens funktion, alternativt att det rör sig om ett större yttre fel. Det krävs vidare att du bör ha insett detta fel. Under förutsättningen att du själv inte jobbar med försäljning av bilar eller som bilmekaniker kommer kravet på din egen insikt inte ställas högre än på en vanlig bilägares. I ditt fall ligger det närmast till hands att anta att den tredje punkten kommer kunna bli aktuell. När man köper en bil så har man vissa förväntningar på bilen utifrån faktorer som exempelvis årsmodell, miltal och pris. I första hand beaktas priset, och bilens egenskaper vägs mot priset, men om bilens egenskaper klart avviker från dessa förväntningar kan bilfirman välja att kräva dig på återbetalning, även om priset i sig är rimligt. Vänliga hälsningar,

Gäller konsumentskydd vid nätauktioner?

2020-04-27 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag säljer saker på nätauktion. Jag är privatperson men auktionsverket ifråga förmedlar försäljningen för. Min första fråga är gäller konsumentskydd för köparen i ett sådant fall? Fråga två är, flera köpare har under senaste tiden struntat i att betala, detta har jag efter ca en månads tid fått veta av auktionsverket eftersom dom inte fått någon betalning. Det auktionsverket ger mig för allternativ är att försöka sälja om objektet alternativt ta tillbaka det hem. Köparen blockas men inga ytterligare åtgärder görs. Köper kan helt enkelt bara strunta i att betala utan konsekvenser. Eftersom det börjar handla om ganska mycket pengar (för mig) i vissa försäljningar har jag några rättigheter här att sätta krav på köparen eller auktionsverket? Eller måste jag bara acceptera att auktionsverket och köparen inte har några skyldigheter tex eventuellt skadestånd eller liknande? Tack!
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.Det finns en möjlighet att köparna har konsumentskyddNär en privatperson säljer någonting via en nätauktion är utgångspunkten att köparen inte har något konsumentskydd. Det företag som står bakom nätauktionen kan dock välja att ändå tillämpa konsumentlagstiftning, genom att exempelvis ange att Konsumentköplagens eller Distansavtalslagens regler ska gälla. Det finns även en möjlighet att företaget har valt att på eget initiativ ge köparna ett visst konsumentskydd som endast framkommer av enstaka paragrafer i någon av lagarna. Företaget kan även välja att erbjuda köparna skydd som inte framkommer av konsumentlagstiftning. Det kan därför vara bra att ta reda på vilka villkor företaget ställer upp i samband med sina auktioner för att förstå vilket skydd som gäller för en köpare av dina objekt.Rätt till skadestånd kräver att du kan visa på att du har en skada57 § 1 st. Köplagen anger att en säljare har rätt till skadestånd för den skada som säljaren orsakas av att köparen inte betalar för varan. Detta förutsätter alltså att du kan visa att du har drabbats av en konkret skada. Ett exempel på en sådan skada kan vara att du får mindre betalt när du säljer objektet andra gången än vad du hade fått om objektet såldes redan när du la upp det för auktion första gången. Det är alltså endast köparen som kan bli skyldig att betala skadestånd, då auktionsverket inte har en sådan skyldighet som kan baseras på Köplagens bestämmelser, och det inte heller verkar som om auktionsverket har åtagit sig att att ansvara för att du får betalt för köparen. Vänliga Hälsningar