Kräva kompis på att få pengar för ett köp

2020-08-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej jag köpte en par byxor av en kompis för 700kr och inte fått dom än. Och han drygar bara ut när jag skriver till honom. Går detta att anmäla?
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas att jag kan hjälpa dig besvara din frågan. Jag tänker dela upp frågan i två delar. (1) De köprättsliga rättigheterna du har. (2) Hur du ska gå tillväga för att få dessa, både juridisk men även praktiskt.KöprättsligtDu har köpt ett par byxor av en kompis, d.v.s inte av ett företag. De gör att Köplagen gäller, 1 § KöpL. Köplagen har regler som gäller om inget annat har avtalats, 3 § KöpL. De framgår inte att ni har avtalat om någon leveranstid. Enligt köplagen ska då varan levereras efter skälig tid, 9 § KöpL. Säljaren har dock ingen skyldighet att leverera förens varan är betald, 10 § KöpL. Från de uppgifter som du har givet så utgår jag från att du har betalat och att de har gått ett tag där säljaren har försökt undvika dig. Eftersom de verkar som de har passerat en längre tid och de är ett köp där man kan förvänta sig att varan finns tillgänglig direkt efter köpet och att de inte tar någon längre tid för säljaren att leverera varan så får säljaren anses vara i dröjsmål. Han har inte levererat varan inom skälig tid, jfr 9§ KöpL och 22 § KöpL. Vid ett dröjsmål så får man kräva att köpet fullgörs d.v.s att din kompis levererar varan eller - om dröjsmålet är väsentligt - att avtalets hävs. Eftersom köp av kläder inte är något akut oftast så kan ett lite längre dröjsmål accepteras innan de anses vara väsentligt. Men givet att din kompis inte verkar vilja leverera alls så utgår jag från att de i vart fall inom snar framtid kommer vara ett väsentligt dröjsmål. Att han undviker dig får anses göra att de blir ett väsentligt dröjsmål tidigare då de kan förväntas att han aldrig kommer leverera vilket påverka dig.SammanfattningDu har alltså rätt att både häva köpet och kräva fullgörelse. Ifall köpet hävs så ska prestationerna återgå, d.v.s du ska få tillbaka dina pengar. Om du kräver fullgörelse så ska säljaren prestera. Processrättsligt Nu är frågan hur du ska gå tillväga för att få denna rätten när inte din kompis verka vilja svara. Jag kommer först att ta fram de juridiska möjligheterna. Jag kommer dock sist ge lite praktiska råd. De första du kan göra är att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden (KFM). Här kan du inte kräva fullgörelse utan enbart pengarna tillbaka med den grunden att du har rätt att häva avtalet. Se här hur de går till. Detta har dock en avgift på 300 :- som visserligen kan vältras över på säljaren men ändå skapar merkostnader. Den andra möjligheten du har är att vända dig till domstolen och kräva fullgörelse genom en s.k fullgörelsetalan, 13 kap. 1 § RB. Detta gör du genom att skicka in en stämningsansökan till domstolen där du yrkar på att säljaren ska förpliktas ge ut byxorna och att grunden för det är köp avtalet som ni har ingått. Som bevis för detta kan du ha t.ex kvitto på betalning, textmeddelande om köpet eller vittnesmål, 42 kap. 1 § RB. Se mer här. Även detta har dock en avgift som också kan vältras över på säljaren men som sagt, här kommer merkostnader. Så vad rekomenderar jag rent praktiskt? Jag rekommendera att du ska vända dig till säljaren och visa att du är medveten om att dessa möjligheter finns och att på så sätt "tvinga" honom att prestera med hot om process. Fungerar inte det skulle jag verkligen fundera på om de är värt att process mot kompisen eftersom de alltid finns en chans att eventuella merkostnader gör att de inte är värt det. Med vänliga hälsningar

En REA vara har nu sänkts i standardpris

2020-07-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en tv från ett företag, prislappen var ca 5k, (nedsatt från 10k) så en bra deal tänker jag, men nu, 1-2 månader efter köpet, så är normalpriset på tv'n 5k, är inte det riktigt fult, och kan man kräva att mellanskillnaden i återbetalning? För fick ingen heads up om prissänkningen vid köpet och det är ju en riktigt drastisk sänkning enligt mig. Var i kontakt med företaget och fick som svar att det i princip "är som det är" med andra ord.
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas att vi kan hjälpa dig. Tyvärr är svaret på din fråga att de inte finns så mycket du kan göra. De finns varken - i min bedömning - någon köprättslig eller avtalsrättslig regel som ger dig rätt till mellanskillnaden. Köprättsligt Eftersom de inte är något fel på den TV som du köpt rent faktiskt så föreligger inte ett köprättsligt fel. Du har fortfarande fått en TV som har en viss kvalitet och den har du betalat för. De kan sålunda inte anses vara så att den avviker från vad du hade fog att förvänta dig, jfr 16 Konsumentköplagen (KKL). Den varan du har köpt följer avtalet. Därför kan du inte kräva prisavdrag eller skadestånd p.g.a köprättsliga regler, 22 § KKL. Avtalsrättsligt Avtalsrättsliga regler behandlar frågan om ett avtal överhuvudtaget är giltigt, d.v.s de kan enbart resultera i att avtalet ogiltigförklaras på sin höjd. Resultatet skulle sålunda bli att du returnerar TV:n och att du får tillbaka pengarna med avdrag för slitage. Regler om avtals ogiltighet finns i tredje kapitlet av Avtalslagen (AvtL). Eftersom din TV inte har sålts till ett pris som överstiger vad den är värd så har du svårt att hävda Svek. Visserligen kan de framstå som falskt av en säljare att förespegla att den är nedsatt med 5 tusen men givet den rörliga prisbilden vad de gäller TV-apparater samt att de är inom näringslivet så är gränsen för vad som är svikligt högre ställda än detta, 33 § AvtL.De är inte olagligt att göra en bra affär och om standardpriset var 10k vid köpet så är de inte svikligt att som affär sänka en vara som man har bra vinst på från marknadspriset för att öka chansen att den blir såld. Vidare - givet att den är värd de du betalade för den - så kan inte heller avtalet betraktas som oskäligt, 36 § AvtL. Detta trots att regeln är till för att skydda konsumenter. De är inte oskäligt att man gör en okej affär istället för en mycket bra affär. SammanfattningDe finns tyvärr ingen rätt för dig att kräva pengar från affären. Jag hoppas att svaret gav dig klarhet även om de inte var de som du önskade. Med vänliga hälsningar

fel vid köp över blocket

2020-06-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Har sålt lampor via blocket. Köparen var hemma hos mig och hämtade de. Uppmanade henne att kontrollera lamporna på plats, vilket hon gjorde. Hon hörde av sig samma kväll med ett märke i lampan som vi diskuterade. För mig innebär det att hon kontrollerat de en gång till. Efter nästan en månad hör hon av sig och meddelar att de är trasiga i upphängningen och vill därmed häva köpet. Det är fyra design lampor, priset var strax under 5000kr för alla. Svårt att avgöra hur och var felet har uppstått. Jag har inte sett felet innan försäljning och jag har uppgett att lamporna är i fint skick i annonsen.Tacksam för hjälp i frågan!Med vänlig hälsning, Sara
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas att jag kan besvara din fråga. Vad jag kan identifiera så är de en köprättslig fråga. Detta gör att svaret kommer ligga i Köplagen. Jag kommer först redogöra för vissa köprättsliga regler som jag anser har relevans för dig. Sedan kommer jag försöka applicera dem på din situation. Redan här kan jag dock sammanfatta med att säga att allt beror på hur tydlig skadan är, hur stor undersökningen var och vilken betydelse skadan har. Relevanta köprättsliga regler Eftersom du har sålt lamporna via blocket samt de verkar som att detta inte är något du normalt gör så förutsätter jag att detta inte är din affärsverksamhet. Detta gör att Köplagen (KöpL) gäller. Köplagen reglerar köp som inte gäller hus eller är mellan ett företag och en konsument. I lagen finns regler som gäller om man inte har avtalat annat, 1§ KöpL. Köparen har rätt att kräva en påföljd, där ibland rätt att häva, om de är ett fel i varan, 30 § KöpL. Att varorna har en trasig upphängning är ett fel om de har beskrivits som att de är i fint skick. Lamporna "avviker från vad man har fog att förvänta sig", 17 § KöpL. Den relevanta tidpunkten för ett fel är vid avlämnandet, 12 § KöpL. Innan du ger köparen lamporna så ansvarar du för dess skick efteråt ansvarar hon. Vidare så kan du aldrig bli ansvarig för en skada eller ett fel som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning innan köpet om en sådan påkallas, 20 § KöpL. Ett ytterligare hinder är att om de är ett fel som framkommer efter köpet som säljaren ansvarar för så måste man reklamera i tid. Mer specifik måste man reklamera inom skälig tid efter man upptäckt felet, 32 § KöpL. Längden på denna tid kan påverkas av den undersökning man ska göra efter köpet. Hur stor denna undersökning behöver vara beror på typen av köp, 31 § KöpL Finns det ett fel och har man reklamerat i tid så har man rätt till en påföljd, 30 § KöpL. Dessa påföljder inkluderar bl.a omleverans ( få en ny), avhjälpande (lagning) och prisavdrag. En säljare har alltid rätt att i första hand ge köparen en ny eller laga felet, 36 § KöpL. Sker inte detta inom skälig tid eller är de inte möjligt/relevant så får köparen istället kräva prisavdrag eller hävning, 37-39 § KöpL. Hävning kräver att felet är väsentligt samt att du insåg att de var väsentligt eller borde gjort det, 39 § KöpL. Hur dessa blir relevanta för dig Som jag konstatera ovan så är de fel på varorna, 17 § KöpL. Men med tanke på att du bad henne undersöka dem så talar några saker för att hon borde upptäckt felet och därmed inte har rätt att påkalla det, 12, 20, 30 KöpL § Att de inte går att hänga upp kan vara ett stort fel. De hindrar i slutändan hela funktionen av lampan. Detta talar för att hon borde upptäckt felet. De bör dock nämnas att inte alla typer av undersökningar inkluderar ett eftersökande som leder till att man hänger upp lampan. Vidare talar de faktum att hon upptäcker märkena först senare på att denna första utredning vid köpet kanske inte var så grundlig. Hur grundlig undersökning måste vara beror på vad du har sagt och situationen i övrigt, 20§ KöpL. Så om denna undersökning gör att hon inte har rätt att påkalla felet beror på hur stor utredning var samt typen av undersökning samt felets art. Vidare kan de kan tänkas att hon borde ha upptäckte felet i samband med att hon upptäckte märkena men återigen beror de på hur tydlig skadan var. Man har visserligen enligt Köplagen en skyldighet att undersöka lamporna enligt god affärssed. Eftersom köpet var på blocket kan god affärssed här inte anses vara mycket mer än att undersöka dem ockulärt, att vänta en månad med att hänga upp dem är inte i strid med detta, 31 § KöpL. Borde felet upptäckts här precis efter köpet? Krävdes de att man hängde upp dem för att upptäcka felet? Är felet så tydligt att om man upptäcker märkena så borde man upptäckt även skadan på upphängningen så får de anses att en månad är för lång tid att vänta med att påkalla felet. De får anses vara en oskäligt lång tid och därmed gör att köparen inte har rätt till påföljd, 32 § KöpL. Detta under förutsättning att köparen inte hade en relevant ursäkt att inte reklamera tidigare, t.ex att de var omöjligt för henne att testa om skadan verkligen påverka lampornas funktion. D.v.s att hon visste om felet men inte dess allvar för ens en månad senare. Den sista saken som bör påpeka är kravet på hävning, 37, 39 KöpL. Reglerna ger dig alltså rätt till att både leverera en ny vara till köparen eller laga felet. Kan du inte detta så kan prisavdrag bli relevant och hävning kan också aktualiseras. De kan argumenteras om felet är väsentligt eller ej. Är lamporna sådana som måste hängas upp? Hade hon alltid tänkt att hänga upp dem. Visste du om att hon tänkte hänga upp dem? Jag förespråkar dock att ifall ni kommer fram till att du ansvarar för felet så borde ni komma överens om en lösning som passar er båda bäst oavsett om de är avhjälpning, prisavdrag eller hävning. De bör dock nämnas att du har rätt att avhjälpa felet i första hand om du föredrar detta framför hävning. Jag hoppas de besvara din frågaMed vänliga hälsningar

Vem ansvarar för varan under transporten vid privatpersons köp?

2020-04-18 i Köplagen
FRÅGA |Hej jag sålde ett häst täcke från back on track, privat , till en privat person, hon betalade 1000 kr och vi kom överens om att frakten skulle ingå , hon swichade mig pengarna och jag skickade iväg paketet med postnord och hon fick även då ett sändnings nr. jag lämnade in det på ett postombud, och det gick sedan till postnords lager , tyvärr blev något fel där och postnord skickade tillbaka det till postombudet som jag lämnat in det . även då får mottagern en sms avi att hon ska hämta ut det på postombudet som jag lämnade in det på i halmstad men hon bor i älvdalen så det var omöjligt för henne att hämta ut det , och jag har kontaktat post nord minst 15 gånger och bett dom att skicka det rätt då heller inte post nord angav att något var fel med frakten m.m och vet inte vad som hänt. nu vet inte postnord var paketet är , och jag har fått lämna över ärendet till pts som behandlar felsorterade paket och brev . men nu under tiden vi väntar på att det ska komma fram så kräver mottagern att jag swichar tillbaka pengarna till henne . och jag har bett henne om att vänta tills pts kanske hittar det och ger det några dagar till. så därav undrar jag vilket som är rätt , ska jag swicha henne redan nu ? el vem har ansvar över paketet när det fraktas , paketet är spårbart men ingen av oss tänkte el krävde att det skulle vara försäkrat paket vilket hade underlättat det hela för då hade postnord ersatt det men dom bryr sig inte längre .el ska vi dela på kostnaden vh caroline
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline och jag hoppas att vi kan besvara din frågan! Jag kommer nedan att reda ut vad som gäller. I din fråga är vem som bär risken det avgörande. Detta eftersom den som har risken ansvarar olyckshändelser som skadar varan. Det jag finner är att du inte bär risken för varan. Hur jag kommer fram till det kommer jag förklara nedan. Vilken lag gäller? Den lag som gäller är köplagen. Köplagen gäller nämligen båda vid köp mellan företag men även vid köp mellan privatpersoner vilket de är fråga om här, 1 § Köplagen (KöpL). Jag tolkar de nämligen som att du inte säljer denna typ av varor som en del av en affärsverksamhet, 1 § KöpL. Vad är det för typ av köp? De avtal som ni har ingått är ett s.k transportköp eftersom köparen inte ska hämta täcket hos dig, 7 § KöpL. (Hade så varit fallet hade det varit ett hämtningsköp, 6 § KöpL). Utöver detta är ditt avtal ett s.k distansköp vilket är en av två undergrupper av transportköp, 7 § KöpL. Den andra formen är platsköp. Skillnaden mellan dessa två är följande: Om transporten sker inom säljarens ort eller där den normalt tar hand om transporten så är det ett platsköp, 7 § stycke 1 KöpL . Är det istället utanför orten så är det ett distansköp. 7 § stycke 2 KöpL. Eftersom de dalarna är utanför din ort och du inte normalt levererar varor till dalarna så är de därmed ett distansköp. Vad innebär att en part har risken och vem har den vid distansköp? Köparen behöver betala för varor även om de kommer bort, förstörs eller försämras om denna bär risken, 12 § KöpL. Undantaget för detta är ifall skadan beror på säljaren. 12 § KöpL. Risken går över från säljaren till köparen när varan avlämnas, 13 § stycke 1 KöpL. När avlämnas en vara vid distansköp? Avlämnandet sker när vara lämnas över till leverantören, i detta fallet när du lämnar vara till postnord, 7 § stycke 2 KöpL. Att transportera med postnord måste ses som ett lämpligt transportmedel vid ett köp mellan två konsumenter, 8 § KöpL. Vidare så har ni inte avtalat om något krav på försäkring eller att du står för risken fram till köparen tar emot varan, 7 § stycke 3 KöpL, 8 § KöpL. Därmed har varan som sagt avlämnats när du lämnar vara till postnord och köparen står för risken, 13 § KöpL. Vad innebär detta? Detta innebär att det är köparen som ansvarar i relationen mellan dig och henne. Du har alltså inget ansvar att betala tillbaka henne pengarna rent juridiskt. Köparen står för risken. I denna situationen kan det dock ses som rimligt att ni delar på kostnaderna eftersom ni båda är privatpersoner. Men rent juridiskt så har du inget ansvar. Jag hoppas att de besvarar din fråga. Med vänliga hälsningar

Hantverkare svarar inte

2020-08-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Har haft badrumsrenovering. Har betalat men inte fått intygen. Firman som vi anlitat svara inte på sms eller samtal. Har påpekat flera ggr att vi vill ha intyg. Hur kan man gå vidare?
Karl Montalvo | Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas att jag kan hjälpa dig besvara din frågan. Vad jag kan se så har din fråga två aspekter. En del är en s.k "obligationsrättslig" del, d.v.s vad du har rätt till enligt avtalet. Den andra delen är en "processrättslig del" d.v.s hur du ska gå tillväga får att få denna rätten. Obligationsrättsligt Ni har ingått ett avtal om att firman ska utföra en badrumsrenovering, 1 § AvtL. Eftersom avtalet är renovering av ett badrum hos dig av en firman så är de ett företag som utför en tjänst hos en privatperson. De är sålunda en konsumenttjänst, 1§ KtjL. Avtal ska hållas ("pacta sunt servanda"). I ert avtal får anses inkluderar en rätt att utöver att firman skulle utföra arbetet de även skulle ge ett (eller flera) intyg om detta. Detta oavsett om de uttryckligen har sagt eftersom de får anses vara underförstått eller i vart fall innefattas i att konsumenttjänster ska vara fackmannamässigt utförda, jfr 4 § (KtjL). Eftersom tjänsten i nuvarande skick inte följer avtalet så finns de ett fel, se både 9§ första och tredje punkten. Detta medför att du har rätt till avhjälpande, d.v.s att du får intyget, 19 § KtjL. I denna rätt är underförstått att du krävt de i tid och att de beror på firman och inte dig, jfr 16-17 § KtjL. Obligationsrättsliga delen ger dig alltså rätt att kräva intyget. Processrättsligt För att kräva ut något som man har rätt till så kan man vända sig till domstolen. Detta gör man genom att lämna in en stämningsansökan till rätten, 42 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB). Stämningsansökan kan vara av två typer: Fullgörelse och fastställelse. Eftersom du vill att firman ska göra något så är de fråga om en fullgörelsetalan, 13 kap. 1 § RB. Eftersom fullgörelse tidpunkten, d.v.s när du borde fått intyget, har passerat så får du föra en sådan talan enligt huvudregeln. Din stämningsansökan ska innehålla ett yrkande, d.v.s vad du vill att domstolen ska besluta. T.ex jag yrkar på att rätten ska förplikta firman att ge ut intygen, 42 kap. 2 kap. RB. Sedan ska de finnas en grund för detta, d.v.s varför du har rätt till detta, 42 kap. 2 p RB Grunden är här avtalet. T.ex Grunden för detta är att vi har ingått ett XX.YY.ZZ avtal där firman skulle renovera mitt badrum och ge intyg på detta. Utöver detta kan de vara bra att bifoga bevis för din talan. I detta fallet blir de t.ex kvitto på köpet samt mailkonversationer eller beställningsbekräftelsen, 42 kap. 3 p RB. För vidare information se här. De jag hade gjort först är dock att skriva till firman och säga att du tänker vända dig till en domstol. Detta eftersom de är dyrt att vara i domstol. De är inte något som du eller bolaget vill egentligen. Hotet om de brukar dock påskynda process och göra motpart mer svars benägen. Ett tredje alternativ är att vända dig till ARN. Se hur du gör här. Jag hoppas de besvarade din fråga Med vänliga hälsningar

Fel i båt som sålts i befintligt skick

2020-07-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej Lawline, Jag köpte en båt som annonserades med en central utrustningsdetalj som av praktiska skäl inte testades innan kontrakt. Säljaren (privatperson) uppgav att den utrustningen fungerade som den skulle och samtal av olika aspekter fördes utan att någon reservation framkom. Samma dag som köpet genomfördes upptäcktes att utrustningen inte fungerade. Säljaren var då med på plats. Vi har därefter upptäckt att försök till reparationer gjorts och spåren är färska men detta var inget som nämndes varken före eller efter upptäckten. I kontraktet står det standardmässigt "befintligt skick"Har vi enligt köplagen rätt att få tillbaka pengar? Det handlar om ett värde på ca 50 000kr på en båt som kostar 350 000kr.
Karl Montalvo |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas att vi kan hjälpa dig.Som du korrekt noterat så är de köplagen (KöpL) som gäller. Detta eftersom de är ett köp mellan två privatpersoner, 1 § KöpL. Din fråga verkar vara om ni har rätt att få tillbaka pengar. Att få tillbaka pengar eller som de kallas i Köplagen "prisavdrag" är en form av påföljd. För att få rätt till en påföljd som köpare så ska de förekomma ett fel i varan eller att säljaren har levererat varan försent, 22 och 30 §§ KöpL. I ditt fall blir de sålunda aktuellt att undersöka om de finns något fel i varan. Fel i varan regleras i 17§ KöpL men de finns en specialregel som gäller just friskrivningar likt "säljs i befintligt skick", 19 § KöpL. I ditt fall tolkar jag det som att utrustning inte fungerar alls och med tanke på att du värderar den till att vara värd omkring 15 % av köpeskillingen så får de anses vara en stor del av köpet som är defekt. Jag anser här att du har ett bra case att bygga att de är fel på båten trots felskrivningen. De verkar nämligen som att ni har diskuterat funktionen relativt utförligt. Vidare så framgår som nämnt att de rör en central del av båten samt är något som säljaren var medveten om. Säljaren måste vetat om att båten just hade försökt repareras och mycket tyder på att han då borde vetat om att utrustningen inte fungerade som de skulle. Var han medveten om det så borde upplyst om det vilket i sig gör att båten är felaktig, 19§ 1 p KöpL. Säljaren har ju i detta fallet lämnat uppgifter om att den fungerar som den ska när han vet om att så inte är fallet. Detta får antas ha inverkat på köpet. Men även om säljaren inte visste om att utrustningen nu var defekt så har han underlåtit att informera om att de varit problem. Om en reparation har utförts inom snar framtid och man är medveten som säljare att köparen inte har någon möjligt att kontrollera funktionen innan köpet så borde man informera köparen om problemen. Vidare kan hävdas att säljaren brist på information påverkade köpet. Hade köparen informerat om reparationen kan i min mening hävdas att du som köpare hade antingen krävt ett lägre pris eller utfört ytterligare kontroller och då upptäckt den defekta utrustningen, 19 § 2 p KöpL.Som sista argument kan lyftas att alldeles oavsett så var båten så mycket sämre än du kunde förvänta dig att den ändå var behäftad med fel, 19 § 3 p KöpL. När de finns en friskrivning så krävs att de är i väsentligt sämre skick, 19 § 3 p KöpL. I ditt fall är den värd 15 % mindre än köpvärdet. Detta är på gränsen av vad som kan anses vara väsentligt, men mycket talar för att värdet i sig gör att de är att betrakta som väsentliga, NJA 209 s. 808 p. 10 f. De övriga omständigheterna, t.ex säljarens bristande information och bristen på specifika felskrivningar om denna typ av problem kan inverka. I ditt fall pekar de omständigheter som du angivit på att de bör ses som väsentligt. Andra avgörande faktorer blir skicket i övrigt och hur köpesumman förhåller sig till köp av andra båtar i av liknande kvalitet. Jag ser att även här har du ett starkt case med tanke på värdet av felet.Så om vi förutsätter att båten har ett fel så kommer vi till frågan om påföljd. De första alternativen är alltid omleverans eller avhjälpande. Eftersom du köper av en privatperson så verkar kanske inte omleverans (d.v.s att man får en ny istället för den felaktiga) så relevant. Avhjälpande kan nog vara det. Säljaren kan nämligen kräva att få möjlighet att reparera utrustningen. Detta innan du har rätt till pengar, 34, 36 § § KöpL. Kan inte felet avhjälpas så kan prisavdrag eller hävning bli aktuellt, 37 § KöpL. De är här du kan kräva att få den 50 000 som den är värd mindre tillbaka i form av ett prisavdrag, 38§ KöpL.Sammanfattning:Jag tror att du har bra möjlighet att hävda att varan vara felaktig och därmed att du har rätt till en påföljd. Främst på grund av att köparen måste vetat om eller borde vetat om felet och därför borde informerat dig som köpare. Men även p.g.a felets storlek. Detta trots att den såldes i befintligt skick.Jag hoppas de besvarade din fråga.Med vänliga hälsningar

Fel på en valp

2020-05-24 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en valp med defekter, problem med ögonen, navelbrock och fick betala fullpris. Betalade innan jag läst veterinärutlåtandet eftersom de hade dålig täckning ute på landet så fick jag swischa innan jag var där.Har jag rätt att få tillbaka pengar och i så fall hur mycket. Vill fortfarande ha valpen. Betalade 12000 kr.
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss med Lawline. Jag hoppas jag kan hjälpa dig besvara ditt problem. Jag kommer behandla det i tre steg (1) Vilka regler gäller?(2) Är det "fel" på hunden?(3) Vad om - något - kan du kräva1. Vilka regler gäller En hund är från en juridisk synvinkel att se som en sak detta gör att vid köp av valpar så gäller antingen konsumentköplagen (KKL) eller Köplagen (KöpL). Konsumentköplagen gäller när det är ett köp mellan en konsument och en näringsidkare medans köplagen gäller övriga köp, 1§ KKL. 1 § KöpL. För dig blir betydelsen om du har köpt valpen av en kennel eller av en privatperson. Detta kommer påverka reglerna och dina möjligheter kräva pengar tillbaka. Jag kan inte besvara vad som gäller just för dig och kommer därför att försöka - i resten av mitt svar- föra fram vad som gäller vid både konsumentköp eller och vanliga köp.2. Är det "fel" på hunden? Vid köp enligt båda lagar har man rätt att kräva någon form av kompensation om det man köpt är felaktigt. Vad som är ett fel beror på vad det är man köpt. Den generella regeln är att de är fel om de avviker från vad man hade fog att förvänta sig, 17 § 2 stycket KöpL, 16 § 2 stycket 3 punkten KKL. Köper man en hund för ett normalt pris, vilket jag utgår från att 12 000 är, så har man fog att förvänta sig att den inte har de defekter som du talar om. Vidare så tolkar jag det som att de framgår av veterinär utlåtandet att hunden hade dessa problem. Felen fanns alltså när du fick hunden, 21 § KöpL, 20 § KKL. Vidare så tolkar jag det som att du märkte felen inom en rätt kort tid från köpet. Detta är en förutsättning för att du ska få göra felet gällande. Är det ett konsumentköp så är 6 månader alltid inom rätt tid, 20a § KKL. Vid ett köp enligt Köplagen ska man göra det gällande inom skälig tid. Vad som är skälig tid påverkas av att man har en skyldighet att undersöka varan i enlighet med sedvanan vid sådana köp, 31 § KöpL. I ditt fall så borde du oavsett hur du fick reda på veterinär informationen (se nedan) ha påkallat felet direkt efter du läste informationen. Har du då inte påpekat direkt, eller i nära tid, från när du väl läst utlåtandet så har du med största sannolikhet försuttit din rätt att reklamera felet, 32 KöpL. Men förutsatt att du har påkallat felet i rätt tid så blir frågan om du får göra det gällande. De är nämligen bara fel som man inte visste om innan som får göras gällande. Att du har köpt utan att läsa veterinär utlåtandet talar mycket för att de fel som du vill göra gällande är något som du borde vetat om. Att läsa utlåtandet kan ses som något som gör att du hade fog att förvänta dig att hunden skulle ha problem. Detta beror dock helt på hur du fick utlåtandet. Här spelar: Hur din möjlighet att läsa innan köpet var samt vad säljaren i övrigt sagt om valpen stor roll. En liknande bedömning sker om det är ett konsumentköp men där borde bedömningen vara mer givmild till din fördel, 16 § KKL. Ett exempel på sådan bedömning är följande. Ifall de har skickat utlåtandet till dig och du då har swishat pengarna, utan att ha läst informationen, men har fått möjligheten så har du inte rätt till avdrag. Du hade fog att förvänta dig defekterna. Är de däremot så att du köpte hunden och du sedan först senare fick reda på veterinär informationen och de sedan i övrigt inte framgick av priset eller annonsen att hunden hade dessa problem, ja då har du rätt att kräva prisavdrag enligt båda regelverken. Sammanfattning: Att hunden har dessa defekter är normalt något som man inte har fog att förvänta sig. De kan dock vara att just du hade det då du borde ha läst veterinär utlåtandet. Om sådan krav kan ställas beror helt på vilka möjligheter du haft att kontrollera veterinär informationen. Om du inte vetat om informationen när du köpte valpen så har du ifall de är ett konsumentköp rätt att göra det gällande. Är de däremot ett vanligt köp så ställs även krav på att du påpekar det efter en kort tid. 3. Vad om - något - kan du kräva Om de är ett fel så har du rätt till en påföljd, 30 § KöpL, 22 § KKL. Eftersom en hund inte kan "lagas" så är inte avhjälpande aktuellt. Vidare är inte omleverans möjligt eftersom hundar är en sådan unik vara. Istället blir påföljden för båda lagrum prisavdrag, 37 § KöpL, 28 § KKL. Prisavdraget blir då vad som en hund av den "kvalitet" som du har fått hade varit värd, 38 § KöpL. Jag hoppas att detta har besvarat din fråga. Med vänliga hälsningar

Fel vid köp av bil från bilverkstad

2020-01-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte igår en bil av ett företag, en bilverkstad, d.v.s. inte privat och inte av en bilhandlare. Jag gick igenom bilen så noggrant jag kunde och provkörde utan anmärkningar. Efter köp körde jag hem bilen, helt problemfritt. Idag skulle jag köra tillbaka till verkstaden där jag köpt bilen för att de skulle koppla upp bilens dator och återställa serviceintervallet vilket de glömt när de gjorde service på den. På vägen dit började motorn att krångla. Detta är något jag misstänker var ett befintligt fel redan innan jag köpte bilen. Kan jag begära att verkstaden åtgärdar felet eller rent av häver köpet? Är oklar på vad som gäller eftersom det är ett företag, men inte en bilhandlare.Mvh Sebastian
Karl Montalvo |Hej Sebastian! Jag hoppas jag kan hjälpa dig besvara din fråga. Jag tolkar den som att du vill veta om du kan kräva att verkstaden lagar bilen eller om du kan häva köpet. Jag kommer nedan redogöra för vad lagen säger gällande fel i varor efter köp. Vilken lag gäller? Den lagen som gäller på ditt köp är konsumentköplagen (KKL). Detta eftersom du har köpt en bil vilket i juridiska termer är en lös sak. Eftersom du inte nämner något om att du ska använda bilen som en företagsbil så utgår jag från att du köpt den privat. Du är därmed en konsument, 1 § KKL. Om en konsument köper något av en näringsidkare så gäller konsumentköplagen, 1 § KKL. Du verkar undra om bilverkstaden ska räknas som en näringsidkare. En näringsidkare enligt lagen är: "en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten." Bilverkstaden är ett företag och därmed en juridisk person. Eftersom verkstaden sysslar med bilar så har de stark koppling till bilmarknaden. Jag finner det vidare troligt att de inte är första gången de säljer en bil till en privatperson. Att sälja bilar får därmed anses vara ett ändamål som har samband med deras näringsverksamhet. De är därmed att betrakta som näringsidkare. Denna tolkningen vinner stöd i Högsta domstolens dom NJA 2018 s.866 där domstolen uttalar att utgångspunkten ska vara att konsumentköplagen är till för att skydda konsumenter. Bl.a om de finner sig i underläge i förhållande till köparen på ett informationsplan. I ditt fall får bilverkstaden anses ha ett sådant informationsövertag vad det gäller bilar att de inte skiljer sig från en renodlad bilhandel. I samma fall säger även domstolen att företag ses som näringsidkare när de säljer "anläggningstillgångar". Då verkstaden troligtvis fått bilen via sin reparationsverksamhet så så har de fått den inom verksamheten och även detta talar således för att de ska ses som näringsidkare. Bilverkstaden var således näringsidkare när det sålde bilen därmed gäller konsumentköplagen, 1 § KKL. Frågan blir då vad du kan kräva av verkstaden. Finns det ett fel i varan och kan du kräva att de lagar felet? Eftersom bilens motor krånglar så är det ett fel på bilen, d.v.s varan i köpet, 16 § KKL. En fungerande motor får anses vara en förutsättning för att att bilen ska kunna användas till sitt ändamål, 16 § första punkten KKL. När du kontrollerade bilen så upptäckte du inte felet, detta innebär inte att verkstaden inte ansvarar för felet. Säljaren ansvarar för fel som fanns vid köpet även om de visar sig först senare, 20 § KKL. Eftersom du nämner att du märkte felet när du skulle fixa något som glömdes vid köpet så utgår jag från att de var inom 6 månader från köpet. Ifall man upptäcker ett fel inom 6 månader ska felet anses funnits vid köpet om de inte är ett fel som är oförenligt med varans art, 20a § KKL. Detta innebär i princip att felet ska anses funnits vid köpet om det inte är tydligt att du har orsakat det. En krånglande motor är inte ett fel som alltid orsakats av föraren, inget i den information du givit tyder på att du har orsakat felet. Därmed fanns felet enligt konsumentköplagen vid köpet.Är det istället så att de gått mer än 6 månader så är du du som måste vissa att felet fanns vid köpet. Eftersom jag uppfattar situationen som att de är inom 6 månader så går jag inte in mer noggrant på detta. Jag nämner det enbart för att informera att verkstaden fortfarande kan vara ansvariga efter 6 månader har passerat. Eftersom du finner problemet med motorn på väg till verkstaden så utgår jag från att du påpekade felet till verkstaden snart efter du fann felet. Du har därmed påpekat felet inom en två månader från att du faktiskt upptäckte felet, 23§ KKL. Man anses ha reklamerat ett fel i tid om man gör det inom 2 månader från att man upptäckte felet eller borde upptäckt ett fel. Då du har använt bilen kontinuerligt och undersökte den vid köpet finns inget stöd för att du borde funnit de tidigare än du gjorde. Du har därmed reklamerat felet i tid, 23 § KKL. Detta medför att du kan kräva att företaget avhjälper, d.v.s lagar, felet, 26 § KKL. Eftersom det rör sig om en bilverkstad så ser jag det som troligt att de kan avhjälpa felet inom en skälig tid och du kan därmed inte kräva att få häva köpet, 27§ KKL. Detta eftersom säljaren alltid först har en rätt att få försöka avhjälpa felet innan man häver köpet, 27 § KKL. Först om detta inte kan ske inom skälig tid eller utan väsentlig olägenhet för köparen så har man rätt att häva, 27, 30 § KKL. Då du har möjlighet att hyra in en bil under perioden och de borde kunna laga den inom en rimlig tid så kan de inte anses medföra en väsentlig olägenhet för dig. Här kan nämnas att ifall detta medför extra kostnader som du inte kan undvika, t.ex att du behöver hyra en annan bil under tiden så är verkstaden skyldig att ersätta dig för denna kostnaden. Detta eftersom kostnaden är en följd av felet på varan, 30 § KKL. Du är dock skyldig att försöka minimera skadan, t.ex genom att åka kollektivt om möjligt eller acceptera en lånebil, 42 § KKL. Svar: Du har rätt att kräva att företaget avhjälper felet, först ifall de inte kan göra det i tid får du häva köpet. Du har även rätt till att få ersättning för eventuella merkostnader som felet orsakar. Jag hoppas jag hjälpt dig besvara din frågaMed vänliga hälsningar