Hur kan jag få tillgång till personnummer?

2020-05-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej jag skulle vilja veta person nummer på personen XX angående att hon köpte en moppe av mig och jag måste fylla i ägarpapprerna
Linnéa Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dessvärre har vi inte möjlighet att ge ut fullständiga uppgifter om personnummer. Jag skulle råda dig till att söka upp telefonnumret till personen och därefter kontakta personen för att få tillgång till personnumret.Det finns däremot många hemsidor på internet där man lätt kan hitta någons telefonnummer. Jag listar här ett antal:1. https://www.hitta.se/ På denna sida kan du hitta kontaktuppgifter genom att exempelvis söka på personens förnamn, efternamn och bostadsort.2. https://www.ratsit.se/ Även på denna sida kan du hitta kontaktuppgifter genom att exempelvis söka på personens förnamn, efternamn och bostadsort.3. https://www.eniro.se På denna sida kan du hitta kontaktuppgifter genom att exempelvis söka på personens förnamn eller efternamn.Om du skulle ha någon annan fråga är du alltid välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning

Kan avtal hävas om säljaren inte avhjälpt fel?

2019-12-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan!April 2017 köpte jag en helt ny husvag för 443000kr. Redan från första början har vi haft problem. Inann dom ens levererade vagnen till oss so fick dom byta bänkskiva i köket, pga att en tak panel lossat vid transport. Leveransen blev försenad pga detta med flera veckor utan att vi fick veta varför. Efter leverans har vi haft massor av problem. Dom har bytit fönster fram, bytit 2 fönster på sidorna, bytit köksfönster, bytit ytterdörr, bytit bänkskivan ännu en gång , bytit bordskiva 3 gånger, lagat soffa fram 3gånger, bytit takskiva, limmat spåtlights, bytit hjullager båda sidor, bytit bromsbelägg båda sidor. mm Vi har hela tiden från början haft problem med att det blir mycket kondens på fönster och väggar och tak. Är så att det rinner. Flera deceliter kan man krama ur trasan varje morgon när det är kallt ute.Dom har byggt om värmesystemet flera gånger utan att det blir bra. Har haft vagnen nu ca 2.5år, men har påtalat kondens problemet redan från början. Dom har haft vagnen inne på reparation mer än 3månader totalt, tror det är 8-9 tilfällen. Den sista så var den hos general agenten i en månad. Felet kvarstår dock. Vid flera tillfällen har dom inte åtgärdat hälften av bristerna utan att jag fått åka tillbaka igen. Har 6mil enkel resa, så det har ju blivit några mil. Har somm du förstår tröttnat och kontaktade säljaren om att jag vill häva köpet pga att kondens problemet inte är åtgärdat.Har jag rätt att göra det? Vad är rimligt avdrag att göra för säljaren?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du som konsument köpt husvagnen av en näringsidkare. För detta förhållande är konsumentköplagen (1990:332) (KköpL) tillämplig. Fel i varan föreligger när varan inte överensstämmer med det säljaren utfäst (19 § KköpL). Säljaren svarar för fel i varan som förelegat när varan avlämnats till köparen (20 § KköpL) Fel som påtalats inom 6 mån efter köpet presumeras föreligga vid avlämnandet (20a § KköpL). I ditt fall har säljaren tagit på sig ansvar för alla skador som påtalats. Jag kommer därför att antaga att problemen avser fel i varan och att fel förelåg när varan avlämnades.Under dessa omständigheter har du rätt till avhjälpande eller omleverans (27 § KköpL). Avhjälpande av aktualiseras då lämnat in husvagnen för reparation. Vid avhjälpande åligger diet köparen att lämna in och hämta ut föremålet på verkstaden, säljaren har därför inget ansvar för dina resor till verkstaden. Då felen inte har åtgärdats inom ramen för avhjälpande har du rätt till prisavdrag eller hävning. Prisavdrag innebär att säljaren ska svara för skillnaden för husvagnen i avtalsenligt skick och den felaktiga (28 § KköpL). Bedömningen ska göras objektivt. Då jag inte är har detaljinformation rörande felets omfattning kan jag inte göra bidra med ett beräkningsförslag.För hävning krävs det att felet efter en helhetsbedömning är av väsentlig betydelse för köparen (29 § KköpL). Det krävs inte att säljaren vet eller borde inse vad som är av väsentlig betydelse för köparen Om kondensproblemet i värmesystemet innebär att ni inte kan använda husvagnen kan felet anses vara av väsentlig betydelse. Som köpare har du dock rätt till skadestånd för direkt och indirekt skada, så länge som det föreligger i fel (30–32 §§ KköpL). Skadestånd kan t.ex. utfås för utgifter och inkomstförlust då köparen behövt ta ledigt för att besöka säljaren (32 § KköpL). Om detta överensstämmer med dina förhållanden, t.ex. då du lämnat husvagnen på service, kan det finnas det skäl för skadestånd.Sammanfattningsvis bör omständigheterna ge skäl för prisavdrag eller hävning. Prisavdraget ska beräknas objektivt och svarar för skillnaden mellan husvagnen i avtalsenligt skick och i felaktigt skick. För hävning krävs det att felet är av väsentlig betydelse. Då felet medfört att du ett flertal gånger fått lämna husvagnen på service kan detta ge skäl för skadestånd avseende utgifter och inkomstförlust.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vilken lag är tillämplig vid uthyrning av lös sak?

2020-05-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Om man som näringsidkare hyr ut maskin/båt/stuga till kund (privatperson), vilken lag gäller då?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör vilken lag som ska tillämpas vid uthyrning av maskin/båt/stuga mellan näringsidkare och konsument. Jag kommer att utgå ifrån att maskinerna och båten utgör lösa saker.Maskin och båtFör uthyrning av lösa saker finns det ingen särskild lag. Viss ledning kan dock ges av de få och ålderdomliga reglerna i 13 kap handelsbalken (1736: 0123 2) . För avtal mellan konsument och näringsidkare finns också lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Av lagen följer att avtalsvillkor vid tvist mellan näringsidkare och konsument ska tolkas till konsumentens förmån (10 §). I övrigt kan analogier göras till konsumentköplagen (1999:932), konsumenttjänstlagen (1985:716) och köplagen (1990:931). Analogier innebär att man genom att utgå från lagreglering på liknande områden kommer fram till hur en oreglerad fråga ska avgöras. Det är alltså möjligt att upprätta ett avtal med utgångspunkt i lagarna jag angett ovan även om de inte är direkt tillämpliga.StugaVad gäller stugan är tillämplig lag beroende av de specifika omständigheterna i fallet. Först och främst måste det klargöras om stugan utgör fast egendom. Här är du varmt välkommen att återkomma genom en ny fråga för att vi ska kunna ge dig vägledning.Avslutningsvis viss jag råda dig till att kontakta en jurist vid upprättande av avtal avseende uthyrning av lös sak eftersom lagstiftningen på området är komplicerad.Med vänlig hälsning