Hur regleras köprättsliga konflikter mellan ett svenskt och ett utländskt företag?

2020-08-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Om ett företag har sålt en maskin till utlänskt företag för 1 800 000 euro. 5% av maskinens funktin fungerar inte som den ska och det utländska företaget är såklart missnöjda. Hur löser man detta?Tack för svar!
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köp av varor över landsgränser där båda parter är företag tillämpas som huvudregel lagen om internationella köp som i sin tur hänvisar till en FN-konvention som förkortas CISG. Det är dock viktigt att tänka på att lagstiftningen är dispositiv, innebärande att reglerna går att avtala bort eller "justera" i avtalet mellan de båda parterna, CISG artikel 6. Det är alltså i första hand alltid det som står i avtalet som gäller. Ibland kan en även skriva in i avtalet att en annan rättskälla än CISG ska användas i det fall en konflikt uppstår.CISG erbjuder flera möjliga vägar att gå för köparen när en vara inte når upp till dennes förväntningar.1. Köparen kan kräva omleverans av varan, det vill säga att säljaren levererar en ny icke-defekt maskin, om felet utgör ett väsentligt avtalsbrott (det vill säga att det medför en sådan olägenhet för köparen att det i huvudsak berövar henom vad hen hade rätt att vänta sig enligt avtalet. Avtalsbrottet är dock inte väsentligt om den part som är skyldig till avtalsbrottet inte förutsåg eller borde ha förutsett ett sådant resultat), CISG artikel 46.2. Köparen kan kräva att säljaren reparerar maskinen om det inte är oskäligt, CISG artikel 46.3. Köparen får häva köpet under förutsättning att felet utgör ett väsentligt avtalsbrott (se definition ovan), CISG artikel 49.4. Köparen kan begära prisavdrag på maskinen, det vill säga att säljaren betalar tillbaka en den av köpeskillingen till köparen, CISG artikel 50.5. Köparen kan begära skadestånd motsvarande förlusten som uppstått till följd av att maskinen var defekt och inte kunnat användas som tänkt, CISG artikel 74. Skadestånd kan begäras parallellt med åberopande av någon av de andra åtgärderna.SammanfattningKöparen har alltså möjlighet att använda sig av någon av de alternativa åtgärderna ovan samt begära skadestånd för eventuella förluster. Det är svårt för mig att utreda huruvida det rör sig om ett väsentligt avtalsbrott när jag inte vet vad det är för maskin, vad företaget gör, vad de ekonomiska effekterna har blivit, med mera. Om det inte rör sig om ett väsentligt avtalsbrott är dock omleverans och hävning av köpet inte en alternativ väg för köparen att gå. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Företaget tar inte på sig fel som de orsakat - vad kan en göra?

2019-05-07 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |HejVi har anlitat städföretag för städning hemma. Efter städningen som vi är jätte nöjda med såg vi repor i golvet samt repor i ena gitarren. Repor i golvet har städbolaget tagit på sig, repor i gitarren påstår dem är inte orsakade av deras personal.Vi vill att företget som renoverade våra golv skall laga dessa skador i parketten. Kan vi kräva detta? Städbolget säger att dem vet firma som är mycket billigare än den vi vill skall anlitas. Har dem rätt att själva välja företaget som åtgärdar felet?Vad gäller små repor på gitarrhalsen när ord står mot ord? Vi är säkra på att repor har uppkommit under städningen- gitarren stod intill byrån som flyttades av städerskan, Det är också då repor i golvet uppstod. Gitarren är värd 20000 kr.Kan vi hålla inne med betalning av fakturan för städning tills båda skador blir åtgärdade?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tjänster som en privatperson anlitar ett företag att utföra faller under konsumenttjänstlagen (KtjL). Det är denna lag jag kommer att utgå från i mitt svar. Vidare har jag delat upp svaret i olika rubriker vilka hänför sig till dina olika frågor.Vem bestämmer vilket företag som ska reparera golvet?Som konsument har du förvisso rätt att få felet åtgärdat av städföretaget. Detta ska dock ske till ett för städföretaget skäligt/rimligt pris, KtjL 20 §. Med så få omständigheter och utan information om priserna är det svårt för mig att avgöra rimligheten i det hela. Huvudregeln är dock att städföretaget i princip har rätt att själva avgöra vilket företag som ska reparera golvet i och med att det trots allt är de som står kostnaden för reparationen.Hur ska du ta dig an frågan om reporna i gitarren?En tjänst ska vara fackmässigt utförd, KtjL 4 §. Om resultatet av tjänsten avviker från vad du som konsument har rätt att kräva, det vill säga att tjänsten är fackmässigt utförd, ska tjänsten ses som felaktig. Detta gäller även om det är en olycka som orsakat reporna på gitarren (vilket väl är troligt i det här fallet), KtjL 9 §. Jag vill mena att detta är ett fall av fel i tjänst och därför ska städföretaget ersätta dig för skadan på gitarren, KtjL 31 §. Men precis som du säger är det ord som står mot ord, och det är troligtvis svårt att bevisa både för dig och för städföretaget hur det egentligen ligger till. Eftersom du redan har reklamerat felet och städföretaget valt att inte ta på sig skadan på gitarren rekommenderar jag att du gör en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) - mer information om vad du ska tänka på innan dess och hur du går till väga finns att läsa på deras hemsida. Viktigt är dock att du har framställt ett precist krav till städföretaget innan du gör en sådan anmälan, och att de nekat dig det. Kravet kan exempelvis bestå i att du lägger fram en begäran om skadestånd för att ersätta den skadade gitarren.Kan du hålla inne med betalningen?Som konsument har du rätt att hålla inne med betalningen för att utöva press på städföretaget att fullfölja sitt löfte om att reparera golvet, KtjL 19 §. Du kan även använda det som ett påtryckningsmedel för att städföretaget ska ersätta gitarrskadan. Sammanfattning- Städföretaget har själva rätt att bestämma vilket företag de vill anlita för att reparera golvet. Om det företag du föredrar har orimliga priser så kan du dessvärre inte göra mycket åt den saken. - Utifrån omständigheterna i din fråga vill jag mena att reporna på gitarren är att se som fel i tjänst vilket innebär att företaget är skyldiga att ersätta skadan. Om de trots allt vägrar att ta på sig skadan bör du skicka en anmälan till ARN.- Du har rätt att avvakta med att betala fakturan till dess att städföretaget avhjälper reporna i golvet och ersätter skadan på gitarren.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Vänliga hälsningar,

Måste kunden visa upp kvitto och/eller legitimation vid reklamation av vara i butik?

2019-08-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vad gäller vid handel med varor, tex. skor, kläder etc. Vad gäller vid återtag om kunden är missnöjd med denna vara kunden köpt? Måste kunden visa legitimation, eller räcker det med kvitto? Finns det någon prisgräns så att kunden måste kunna visa ID-Handling eller kan man per automatik göra ett återtag till butik? Hälsningar Alfons
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att situationen du undrar över rör en kund som köper något av ett företag, varefter kunden blir missnöjd med varan och vill göra en så kallad reklamation. En reklamation innebär att kunden klagar till företaget angående varans skick eller dylikt. Den lag som blir aktuell för denna situation är konsumentköplagen. Varken i konsumentköplagen eller annan lag finns det någon regel som kräver att kunden behöver visa upp kvitto när hen reklamerar en vara. Det kan dock vara en fördel att ha ett kvitto då kunden måste kunna bevisa att hen har köpt en viss vara i en viss butik, vid en viss tidpunkt och till ett visst pris. Ofta kan det räcka med ett kontoutdrag men om kunden köpt flera saker i samma butik så kan hen inte bevisa priset genom kontoutdraget varför kvitto är att föredra om en vill vara på den säkra sidan.Vad gäller legitimation så finns det inget lagstöd för krav på uppvisande av legitimation heller. I Sverige har vi dock en stark avtalsfrihet vilket gör att företag har möjlighet att ställa upp egna villkor då de ingår avtal med kunder. Tillika har kunder ett starkt skydd i form av det så kallade konsumentskyddet. Detta gör att ett eventuellt krav på uppvisande av legitimation skulle kunna ses som oskäligt, särskilt om det inte finns något rimligt motiv bakom.Sammanfattningsvis så räcker det generellt med uppvisande av kvitto om du vill göra en reklamation i butik. Alla butiker har dock olika villkor vad gäller reklamation av vara varför det kan vara bra att läsa på vad den aktuella butiken ställer upp för villkor innan du reklamerar varan. Om du vill läsa mer om reklamation och regler kring detta finns det mycket bra information på Konsumentverkets konsumentanpassade hemsida.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Kan man häva en häst som inte stämmer överens med av säljaren angivna egenskaper?

2018-12-21 i Köplagen
FRÅGA |Hästjuridik. Behöver hjälp med hävning av häst.Har köpt en häst för en månad sen av en privatperson. Den skulle vara trygg, snäll och erfaren inom hopptävling. Under hela tiden den varit hos mig har den varit extremt stressad, nästan farlig i hantering och går inte att rida pga den bockar av ryttaren i galopp. Vi har även kollat upp den med veterinär och det visar sig att han har lite problem med bakdelen, speciellt bakknäna. De är typ "svaga" och har även liiite artros som man ej vet om det kan utvecklas till mer i framtiden. Veterinären tror att hans beteende är en kombination av bakknäna som fömodligen är pga en gammal förslitningsskada, och nån form av låsning i ryggen. Den behöver alltså en ganska lång rehabilitering av hovslagare (dens hovar är även kaos och kommer nog aldrig bli bra, han snedbelastar sig helt och kommer få problem om man ej gör något åt det), kiropraktor och veterinär för att ens kunna ridas och tränas normalt. Detta skulle bli min nya tävlingshäst i framtiden men han kommer förmodligen inte kunna tränas och tävlas så hårt eller så höga klasser pga bakknäna. Förra ägaren nekar till allt och säger att han aldrig betett sig så innan, och att hon friskrivit sig från alla fel genom att hästen såldes i befintligt skick. Vad ska jag göra? Vad har jag för rättigheter i dethär?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du har köpt hästen av en privatperson och kommer därför att utgå från reglerna i köplagen (KöpL). Jag kommer nedan att i turordning gå igenom:- de köprättsliga grunder som gör hästen "felaktig" - hur friskrivningen påverkar din möjlighet till hävning - vilka fel du kan göra gällande mot säljaren- hur du kan gå vidare nuGrund 1: Hästen ska ha de egenskaper som säljaren utlovat innan köpetDu skriver att hästen skulle vara trygg, snäll och erfaren inom hopptävling. Jag utgår från att det är information som du har fått av säljaren i samband med köpet samt att dessa egenskaper har varit en förutsättning för dig att köpa just den här hästen. Det vill säga att om du visste att hästen var stressad och farlig så hade du avstått från köpet. Hästen är att se som felaktig eftersom hästens skick inte stämde överens med de uppgifter du fått av säljaren, KöpL 18 §.Grund 2: Hästen ska vara ägnad för tävlingsändamålJag utgår från att det innan köpet framgick mellan dig och säljaren att du skulle använda hästen som tävlingshäst i och med att du skriver att hästen skulle vara erfaren inom hopptävling. Då är det rimligt att anta att säljaren också förstod att din avsikt med köpet var att få en ny tävlingshäst. Om du litar på att säljaren har tillräcklig kunskap för att göra en korrekt bedömning av hästens hälsa så borde säljaren alltså ha insett att hästen inte var i tillräckligt gott skick för att användas som tävlingshäst. Hästen verkar enligt dina uppgifter aldrig mer kunna användas i tävlingssammanhang och därför är den att anse som felaktig, KöpL 17.Befintligt skick – en ogiltig friskrivningAtt sälja något i befintligt skick innebär en mycket generell friskrivning. Det gör att friskrivningen får två begränsningar som kan göra friskrivningen ogiltig, KöpL 19 §:1. Hästen stämmer inte överens med de egenskaperna som säljaren har uppgett, det vill säga att den inte är trygg och snäll. Som tidigare nämnt anar jag att det har påverkat din vilja att genomgå köpet. Det gör att friskrivningen blir ogiltig.2. Säljaren påstår att hon inte var medveten om hästens tillstånd. Rimligtvis vill jag mena att säljaren åtminstone borde ha vetat om problemen med hovarna och uppmärksammat hästens hetsiga humör, då dessa tillstånd tar sig uttryck utåt. Om det trots allt fanns en medvetenhet om hästens dåliga hälsa men hon har undvikit att berätta om det för dig så gör även det friskrivningen ogiltig eftersom att den informationen är mycket relevant för dig som köpare.Din skyldighet att undersöka hästenSom köpare får du inte göra gällande sådana fel som du kände till eller borde ha upptäckt vid en eventuell undersökning innan köpet, KöpL 20 §. Det framgår inte att du gjorde någon undersökning och det verkar inte som att du fått reda på något om hästens beteende eller skador på annat sätt. Om det stämmer så kan du alltså göra gällande alla grunder jag har tagit upp ovan för att påstå att hästen är felaktig. Om det genomfördes en undersökning kan du till exempel inte göra gällande de dåliga hovarna som ett fel i och med att det är något som du borde ha upptäckt vid en undersökning.Samtliga fel kan göras gällande mot säljarenDu berättar att säljaren påstår att hästen tidigare inte har betett sig på det här sättet. Min kunskap om hästar är inte särskilt omfattande, men jag vill rimligtvis tro att artrosen, låsningen i ryggen och förslitningsskadan inte är skador som har uppkommit helt plötsligt, utan funnits en längre tid. Skadorna fanns alltså när köpet gick igenom för en månad sen. Det är en förutsättning för att du ska kunna hålla säljaren ansvarig, KöpL 21 §.Hur du kan gå vidare Du uppger att du vill häva köpet. Hävning ses i köprättslig mening som en mycket ingripande åtgärd och du kan därför bara häva om köpet är "av väsentlig betydelse" för dig och säljaren borde ha förstått det, KöpL 39 §. Jag vill mena att felet faktiskt kan vara av väsentlig betydelse för dig i och med att din avsikt att tävla med hästen helt går förlorad på grund av hästens dåliga skick, vilket säljaren borde ha förstått. Vad som är ett fel av väsentlig betydelse bedöms dock från fall till fall vilket gör det svårt att avgöra om hävning skulle vara aktuellt eller inte. Jag tycker dock att du ska försöka häva köpet i första hand då det blir mer fördelaktigt för dig!Alternativet till hävning är prisavdrag. Det innebär helt enkelt att du får tillbaka en del av summan som du betalade för hästen. I sådana fall utgår du då från vad du betalade och jämför det med hästens värde i nuvarande skick för att komma fram till en mellanskillnad som ska återbetalas till dig, KöpL 38 §. SammanfattningHästen har inte de egenskaper som den enligt säljaren skulle ha och kommer inte gå att använda för det tänkta ändamålet, tävlingar. Dessa grunder gör hästen felaktig i köprättslig mening. Friskrivningen är troligtvis ogiltig eftersom hästen som sagt inte överensstämmer med de nämnda egenskaperna och säljaren har inte berättat för dig om de skador som hon borde ha känt till. Om det har skett en undersökning begränsas din möjlighet till att göra gällande de fel som du då inte borde ha upptäckt. Om undersökning inte skedde kan du göra samtliga fel gällande och gå vidare antingen med hävning eller prisavdrag.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad, annars är du hjärtligt välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Lycka till!Vänliga hälsningar,