Ångerrätt vid distansköp

2018-04-26 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har köpt nya skor på en hemsida. Skitsnygga märkesskor för 1200 kr…. Det är värt tycker jag först. Men när skorna väl har kommit fram så hittar jag exakt likadana på Väla för 695 kr. Kan jag skicka tillbaka dem? Vad gäller enligt lagen?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Konsument ångerrättOm du i egenskap av konsument köpt skorna, blir Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig, se 2 kap. 1§. Lagen är tvingande till konsumenters förmån vilket innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för dig som konsument är ogiltiga, 1 kap. 4§. I 2 kap. 10 § finns en lagstadgad ångerrätt, som innebär att du som konsument har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar, beräknat från den dagen du tog emot skorna, 2 kap. 12§ förutsatt att du lämnar ett meddelande till säljaren om detta. Lämnar du meddelandet på hemsidan, ska säljaren även bekräfta mottagandet av meddelande. Senast 14 dagar efter det att du meddelat säljaren att du ångrat köpet, behöver du på egen bekostnad skicka tillbaka skorna till säljaren, se 2 kap.13§. Säljaren ska därefter senast inom 14 dagar från dess att meddelandet om ångerrätt togs emot, återbetala dig beloppet för skorna, se 2 kap.14§.Jag vill även uppmärksamma dig på att du som konsument vid distansköp alltid har rätt att få information från säljaren om hur du ångrar ett köp, innan avtalet ingås, 2 kap. 2§Vid utebliven information, förlängs ångerrätten och räknas istället från den dagen du fick informationen. Du ska ha informerats om att det finns en ångerrätt, hur lång ångerfristen är, hur du ska göra för att utöva ångerrätten samt ett standardformulär som du kan använda dig av, 2 kap. 2§. Har du inte fått informationen gäller ångerrätten upp till 1 år från den ursprungliga ångerfristen, 2 kap. 12 § 4 stycket . Tänk på att det kan vara bra att visa att du har ångrat ditt köp och inom rätt tid, varför jag rekommenderar att du meddelar säljaren skriftligen, exempelvis per mail. Spara även kvitto på försändelsen om du skulle skicka tillbaka skorna. Även om ångerfristen har löpt ut, föreslår jag att du vänder dig till företaget och förhoppningsvis går det att lösa ändå.Näringsidkares ångerrätt För de fall du köpt skorna i egenskap av näringsidkare blir Köplagens (KöpL) bestämmelser tillämpliga. I köplagen finns dock ingen lagstadgad ångerrätt. Köplagen är dock dispositiv, vilket innebär att lagen tillämpas om inte annat avtalats, 3§ KöpL. En eventuell ångerrätt kan därför ha reglerats i avtal och ska i sådana fall gälla. Finns det däremot inte någon avtalad ångerrätt, kan du ha rätt att skicka tillbaka skorna under förutsättning att de är felaktiga, exempelvis om skorna inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Se 17 – 19§ KöpL för vad som avses med "fel" enligt lagen.Om fel föreligger och du reklamerar inom skälig tid, 32§ KöpL kan du som köpare göra gällande olika påföljder. De påföljder som kan komma ifråga vid fel i vara är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning samt skadestånd, se 30§ KöpL.Som jag har uppfattat din fråga, vill du att köpet ska återgå och därför måste förutsättningarna för att kunna häva ett köp vara uppfyllda, se 39§ KöpL. Säljaren har dock i första hand rätt att avhjälpa felet eller leverera en ny vara, innan du kan häva köpet, 37§ KöpL.För att kunna häva köpet måste dessutom att avtalsbrottet, det vill säga felet vara av väsentligt betydelse för dig och säljaren ska ha insett eller borde ha insett att felet var av väsentlig betydelse för dig, 39§ KöpL.Sammanfattningsvis kan du ha rätt att skicka tillbaka skorna på grund av att det finns en avtalad ångerrätt, därför rekommenderar jag dig att titta närmare på avtalet eller villkor som kan finnas på säljarens hemsida angående ångerrätt. I annat fall gäller köplagens bestämmelser och möjligheten för dig att frångå köpet är om det är fel i varan och kraven för att få häva köpet är uppfyllda, men som framgått är villkoren för att kunna häva ett köp högt ställda. Kom ihåg att du alltid kan kontakta företaget för att se efter möjligheterna att lämna tillbaka skorna.Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,