Vilken rätt har man att åberopa fel i bostadsrätt?

2019-08-09 i Köplagen
FRÅGA |Hej har köpt en bostadsrätt o när vi köpte den så ville kunna bygga ut altanen för den var liten o när vi fråga om det går så fick vi till svar att det inte ska vara några problem bara man medel styrelsen. Nu har det gått en tid sedan köpet o vi har tillsammans med granen lämnat in ritning på hur vi vill göra. Men vi har fått avslag på grund av ett gammalt beslut om att altan inte får ändras på vissa fastigheter o den informationen har vi inte fått före köp o för oss var det en avgörande roll i köpet då det är en underbar utsikt från altanen men den är för liten för att kunna utnyttjas fullt ut vad kan vi göra vilka rät har vi det var 3 år sedan vi köpte.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köp av bostadsrätt omfattas av köplagen då bostadsrätt är lös egendom. Eftersom detta köp omfattas av köplagen har köparen en långtgående undersökningsplikt. Köparen måste alltså undersöka bostadsrätten utförligt innan köp och det som kunde upptäckas innan köpet kan köparen inte göra gällande efter köpet. Även om du inte nämner vad det är för beslut som hindrar utbyggnaden så omfattas beslutet av er undersökningsplikt om det togs innan ni köpte bostadsrätten. Utöver detta måste ni reklamera eventuella fel inom "skälig tid", ni förlorar helt rätten att åberopa fel efter 2 år såvida inte säljaren agerat grovt vårdslöst, vilket säljaren inte gjort i detta fall. Detta resulterar tyvärr i att ni inte kan begära prisavdrag eller hävning på grund av att altanen inte får byggas ut. Behöver ni professionell juridisk rådgivning kan ni mejla mig på eric.nilsson@lawline.se så återkommer vi med offert. Med vänliga hälsningar,

Felaktig vara vid båtköp?

2018-08-12 i Köplagen
FRÅGA |Hej! vad gäller när man säljer en båt i befintligt skick. det är så att jag har sålt en båt, nimbus 26. Där vi har upplyst om de fel som vi vetat om och vi har även gått igenom båten men inte hittat något fel. Köparen har trots uppmaningar om att kolla inte gjort detta ordentligt utan bara vistas i båten en kortare stund. köparen har testkört en kortare runda. Köparen har tidigare ingen vana av att ha större båt. Priset på båten var 119 000 kr men prutades ner till 100 000 kr och detta gick båda parterna med på. båda parterna skrev på ett avtal som var hämtat från blocket, där i avtalet skrevs även att båten säljs i befintligt skick. Köparen skulle transportera den hem genom att köra båten över 230 distanser. Nu så påstår han att efter att ha kört 50 distanser att det är vatten i skrovet och ska ha legat en längre tid, vilket vi inte kände till eller vetat om. Vi visste inte om skadan eller när den har tillkommit. Skadan påstås ligga på ett ställa där man inte kommer åt utan att ta bort hela golvet i båten. Han vill nu att vi ska betala för vinterförvaring så att han kan reparera båten. Vad är det som gäller och vilka skyldigheter och rättigheter har köpare samt säljare?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter att ni är två privatpersoner som skrivit detta avtal. Då är Köplagen tillämplig. Köplagen är dispositiv vilket betyder att avtalet går före lagen, Köplagen gäller alltså bara det som avtalet inte behandlar. I 19§ Köplagen står följande: "Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om 1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, 2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller 3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta." Fortsättningsvis står det i 20§: "Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder."Så huruvida varan är felaktig eller inte beror på om ni som säljare borde ha känt till skadan eller om han som köpare borde ha gjort en mer utförlig undersökning innan köpet. Bedömningen blir du utifrån hur lätt det är att upptäcka skadan och vad som diskuterats vid köpet. Därför kan jag inte göra en bedömning i detta specifika fall. Om varan är felaktig kan köparen antingen avhjälpa felet, erbjuda prisavdrag eller så återgår köpet. I vilket fall som helst så är du inte tvungen att betala vinterförvaringen men det kan vara lättare än att eventuellt transportera tillbaka båten till dig. I detta fall kan det vara billigast för er båda att komma fram till en gemensam lösning för att undvika en långdragen rättsprocess medan båten ligger på förvaring. Med vänliga hälsningar,

Reklamationstid vid köp mellan företag

2018-09-09 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som gäller om ett företag säljer varor till ett annat, varorna levereras den 5 juni och den 25 juni upptäcker företaget som köpt varorna att det finns vissa fel med några av varorna och reklamerar därför varorna den 25 juni. Men företaget som sålt varorna hänvisar till sina allmänna regler där det står att reklamation ska ske senast 10 dagar efter leverans. Dessa villkor har inte omnämnts någonstans i faktura eller liknande med det säljande företaget hänvisar till sin hemsida där de menar att man borde ha läst om villkoren. vad gäller här?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det är mellan två företag som köpet görs blir Köplagen tillämplig. Köplagen är en dispositiv lag som betyder att avtal mellan parterna går före lagen. Om några allmänna villkor vid köpet ska gälla är huvudregeln att det i avtalet ska finnas en hänvisning i deras allmänna regler för att dessa ska gälla. Det finns undantag för denna regel om ni har handlat med företaget tidigare och dessa allmänna regler tidigare tillämpats vid köp mellan er. Gäller inte de allmänna reglerna och det står inget i avtalet om reklamationstid så blir alltså Köplagen tillämplig eftersom ni inte avtalat om reklamationstid. Köplagen säger att köparen ska undersöka varan "så snart omständigheterna medger det" (31 §) och även reklamera inom "skälig tid" (32 §). Huruvida köparen uppfyllt dessa kriterier beror på hur lätt det är att upptäcka skadan och när det kan tänkas rimligt att upptäcka en sådan skada. Till exempel om ett företag köper en diskmaskin med en ytlig skada anses detta kunna upptäckas snabbare än om diskmaskinen inte diskar ordentligt. Eftersom jag inte vet vad det är för skada kan jag inte spekulera i den eventuella tid det skulle ta att upptäcka felet. Med vänliga hälsningar,

Fel vid renovering av badrum

2018-01-19 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Vi gjorde om ett badrum 4 och ett halvt år sedan: Mycket blev fel och nu har dessutom fogen lossnat. Vi har frågat andra byggföretag och de säger att de som gjorde badrummet inte kunde har blandat fogen rätt.Vilka lagar stödjer att det är byggföretagets ansvar att får det omgjort? Vi vill helst inte har det byggföretaget igen utan vill att någon annan gör det riktigt istället.Tack på förhand!
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att ni beställde denna tjänst som privatperson. Ni har då ett antal rättigheter som konsument enligt konsumenttjänstlagen. Om tjänsten anses felaktig enligt 9§ Konsumenttjänstlagen, vilket utifrån informationen du gett mig den verkar vara, kan du kräva avhjälpande och/eller prisavdrag. Avhjälpande regleras i 20§ i Konsumenttjänstlagen och det ger dig rätt att kräva att byggbolaget fixar felet. Ni kan däremot inte kräva att ett annat byggföretag gör detta. Ni kan däremot komma överens om prisavdrag istället, detta hittar ni i 21§ Konsumenttjänstlagen. Ni gör då ett avdrag på priset med lika mycket som det kostar er att ta in ett annat byggföretag för att fixa felen. För att detta ska gälla måste ni ha reklamerat felen när ni upptäckte dem, annars kan felet preskriberas. Hur snabbt ni måste reklamera är olika beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Denna regel finns i 17§ Konsumenttjänstlagen. Har byggföretaget gett er garantier eller liknande gäller dessa förstås också. Jag hoppas att detta hjälper erMed vänliga hälsningar,