Får man ge bort en andel av bostadsrätten men ändå bo kvar där?

2021-05-27 i Bostadsrätt
FRÅGA |Skriva 80 o/o av lägenheten till barnen som gåva men bo kvar själv o ha 20 o/o?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du kan ge bort 80% av bostadsrättslägenheten till dina barn men ändå bo kvar där. Vad gäller gåvan bör detta inte vara några problem, för att gåvan ska vara giltigt krävs det dock att gåvobrev upprättas och skickas till föreningen, enligt 6:4 st 1 bostadsrättslagen. Avser gåvan en viss andel av bostadsrätten behöver andelen anges. I gåvobrevet ska det framgå mellan vilka personer som gåvan avser, gåvomottagarens och gåvogivarens signaturer samt vilken lägenhet som ska överlåtas. Det finns dock ett krav på minst 10% delägarskap, vilket ni uppfyller. Om du får bo kvar i lägenheten trots att du har gett bort en andel i gåva beror på om bostadsrättsföreningen godkänner det (om det står i stadgarna). Svaret på frågan hittar du alltså i stadgarna för den bostadsrättsföreningen som detta avser. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Måste jag vara folkbokförd på den lägenhet som jag hyr ut?

2021-01-26 i Hyresavtal
FRÅGA |HejJag undrar om jag kan ha en inneboende i min brf trots att jag är inte folkbokförd där?Jag har en annan lgh som jag är folkbokförd där.
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen bestämmelse som kräver att hyresvärden är folkbokförd på den lägenhet som den hyr ut. Du ska istället vara folkbokförd på den adress där du är bosatt (6§ Folkbokföringslagen). Du är bosatt på den fastighet som du regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa din dygnsvila (7§ Folkbokföringslagen).Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Hur hög hyra fårn en hyresvärd ta ut?

2020-12-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga kring hyresrätter. Jag hyr av en fastighetsägare, ej privat. Har jämfört lite med hyror med mina grannar. Jag betalar ungefär 37 kr mer i hyra per kvadratmeter än mina grannar. Är det verkligen rätt?Alla lägenheter är nyligen renoverade. Jag tycker det känns konstigt.
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du betalar för hög hyra. Eftersom din fråga gäller hyresrätter så blir 12 kap. Jordabalken, som även kallas hyreslagen, tillämplig. Hyran storlek bestäms först och främst genom avtalet. Om ett sådant belopp inte finns, ska hyras fastställas till ett skäligt belopp (12:55 Jordabalken). En hyresvärd får inte ta ut mer hyra än vad som är skäligt. Skälig hyra bestäms av bruksvärdet på din lägenhet. Skälig hyra innebär att den inte får vara påtagligt högre än hyran för likvärdiga hyreslägenheter. Om en jämförelse inte kan göras med lägenheter på orten, får man dra jämförelser med andra lägenheter på andra orter med jämfört hyresläge och i övrigt likartade förhållanden på hyresmarknaden. Man gör alltså först en prövning där man jämför med lägenheter på samma ort, och sedan beaktar man närbelägna orter. Jämförbarheten bedöms genom att beakta fler faktorer, bland annat modernitet, bullernivå, garage etc. Om din lägenhet är i samma skick som dina grannars och i övrigt inte skiljer sig väsentligt mycket, borde hyran anses vara oskälig. Mitt tips är att kontakta Hyresnämnden och ansöka om sänkning av hyran och begära att få tillbaka mellanskillnaden för de månaderna du redan har betalat. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Kan förstahandshyresgästen bli uppsagd på grund av andrahandshyresgästen?

2021-03-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!En hyresvärd har ju rätt att säga upp en lägenhet om den används till brottslig verksamhet. Vad gäller om hyresgästen har hyrt ut i andra hand (med värdens tillåtelse) och andrahandshyresgästen använder lägenheten till brottslig verksamhet? Kan förstahandshyresgästen bli uppsagd då? mvhDavid Lundgren
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du i egenskap av hyresgäst har en skyldighet att vårda lägenheten, enligt 12:24 JB. Denna skyldighet består för förstahandshyresgästen även när den hyr ut i andrahand. Om andrahandshyresgästen har förverkat sin rätt att fortsätta hyra bostaden, kan förstahandshyresgästen också bli uppsagd i och med att det rättsliga ansvaret mellan förstahandshyresgästen och hyresvärden förblir (NJA 2014 s. 465). Andrahandshyresgästen har alltså inget hyresförhållande med hyresvärden. Därmed kan förstahandshyresgästen bli uppsagd för saker som dennes hyresgäst har orsakat. Detta innebär att man som förstahandshyresgäst kan bli uppsagd då andrahandshyresgästen har begått brottslig verksamhet, då det är en förverkandegrund som framkommer i 12:44 p.12 JB. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Hur lång uppsägningstid gäller vid en andrahandsuthyrning?

2020-12-31 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Jag har hyrt min hyreslägenhet i andra hand för 9 månader p.g.a. längre utlandsvistelse. Självklart var det godkänd av min hyresvärd. Nu behöver jag komma tillbaka 3 månader tidigare dels för att andrahandshyresgästen slarvat med min post.Han har bl.a. täckt över mitt namn på dörren, vilket gjort att under en drygt 2 månader så har posten gått i retur. Att andrahanshyresgästen skulle ta hand om min post var en muntlig överenskommelse. Vad jag förstår, utifrån det jag läser på hemsidan "Lawline", så behöver endast meddela uppsägning utan att ange något skäl då andrahandshyresgästen ej har besitningsrätt?Uppsägning är i detta fall 3 månader, om jag förstått rätt. Och kan meddelas genom rekommenderat brev. Tack för hjälpen på förhand!
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur lång uppsägningstid du har vid en andrahandsuthyrning. Jag uppfattar det som att du har haft ett tillsvidareavtal med din hyresgäst, d.v.s. att ni har ingått i ett avtal utan att ha bestämt hur länge hyresperioden gällde. Ett sådant avtal har, som du säger, en uppsägningstid på tre månader. Eftersom du hyr ut i andra hand har din hyresgäst besittningsskydd först efter två år, vilket i ditt fall innebär att din hyresgäst saknar besittningsskydd. Besittningsrätt innebär att en hyresgäst normalt sett har rätt att bo kvar och få sitt hyresavtal förlängt även om hyresvärden vill avsluta hyresavtalet. Eftersom din hyresgäst saknar besittningsskydd kan du säga upp avtalet, utan skäl, med beaktande av tre månader.Du kan säga upp avtalet i förtid, utan uppsägningstid, om din hyresgäst uppfyller någon av förverkandegrunderna som uppräknas i 12:42 Jordabalken. Enligt min bedömning kan inte din hyresgäst anses ha förverkat sitt hyreskontrakt eftersom det är en uttömmande lista och ingen av punkterna kan anses ha varit uppfyllda. Sammanfattningsvis kan du säga upp hyresavtalet, utan skäl, med beaktande av tre månader. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,