Får hyresvärden förbjuda husdjur i lägenheten utan sakliga skäl?

2021-09-06 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag och min kille ska flytta till en hyreslägenhet den 1 oktober och i hyreskontraktet står det "absolut rök och djurförbud". Innan vi läste igenom kontraktet köpte vi oss en kattunge, har läst på att en hyresvärd aldrig kan förbjuda att man hat husdjur utan något sakligt skäl. Min fråga är då, hyresvärden har varken sagt en muntlig eller skriftlig saklig skäl till förbudet, gäller det då?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler som aktualiseras för att besvara din fråga finns i 12 kap Jordabalken (JB).Djurförbud12 kap JB är en så kallat semidispositiv lag, vilket innebär att man kan avtala om vissa saker som avviker från lagens bestämmelser. Bland annat är det möjligt att avtala om att hyresgästerna inte får ha husdjur. Precis som du skriver måste det finnas sakliga skäl till djurförbudet i hyresvillkoren för att dessa ska vara bindande. Ett sakligt skäl i detta sammanhanget är om hyreshuset eller lägenheten du bor i är särskilt anpassad för allergiker. Andra sakliga skäl som kan tänkas motivera ett djurförbud är om djuret orsakar olägenheter, föroreningar, störningar eller skador som inte skäligen bör tålas eller som innebär fara för andra.Alltså: Husdjur kan alltså inte förbjudas i hyresrätten om det inte föreligger sakliga skäl.Vad kan du göra?Eftersom djurförbudet framgår av ditt hyresavtal men om du anser att det inte föreligger sakliga skäl, dvs. att lägenheten inte är allergianpassad t.ex, så ska du meddela hyresvärden det. Om ni inte kan komma överens kan du ansöka om ändring av hyresvillkoren hos Hyresnämnden tidigast inom en månad från att du meddelat hyresvärden (12 kap 54 § 1 st JB).Det finns alltså en möjlighet att hyresvillkoret förklaras ogiltigt pga att det saknas sakliga skäl till djurförbudet. För att inte missförstånd ska uppstå mellan dig och hyresvärden rekommenderar jag dig dock att prata med hyresvärden först och inte själv utgår ifrån att villkoret är ogiltigt utan vidare.Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Får bostadsrättsföreningen bestämma att man inte får ha katt utomhus?

2021-04-17 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar om brf får bestämma att man inte får lov att ha katt ute om man bor i bostadsrätt?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kika i Bostadsrättslagen. I denna lag finns dock endast regler på ett generellt och övergripande plan. Specifika frågor som gäller för just bostadsrättsföreningen i ditt fall regleras istället i bostadsrättsföreningens stadgar. Stadgarna är föreningens grundläggande regler som beslutas av föreningsstämman (1 kap 2 § första stycket). Det saknas regleringar i bostadsrättslagen som hindrar bostadsrättsföreningen från att ställa upp en regel som innebär att boenden inte får ha husdjur utanför bostaden. Det innebär att bostadsrättsföreningen alltså kan anta en sådan regel i sina stadgar. Som bostadsrättsinnehavare ska du rätta dig efter de särskilda regler som föreningen beslutat om (7 kap 9 § första stycket tredje meningen). Som bostadsrättsinnehavare har du en skyldighet att se till att grannar inte utsätts för störningar samt gör vad som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick både inom och utanför bostaden (7 kap 9 § första stycket). Detta görs alltså bland annat genom att följa de ordningsföreskrifter som föreningen fastställt i sina stadgar.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hjälp med att upprätta ett överklagande

2021-01-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag behöver ev. hjälp med ett överklagande i Hyresnämnden i stockholm kan ni vara behjälpliga och vad är kostnaden ?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Behöver du hjälp med upprättandet av ett överklagande rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt här. Våra jurister debiterar 2 000 kr per timme (2020). Du kan också maila våra jurister på info@lawline.se. Med vänliga hälsningar,

Ska jag registrera en gåva om en fastighet hos Skatteverket?

2021-07-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag ska ge bort en fastighet till min dotter.Det finns inga lån på fastigheten och jag äger 100%Jag vet att det finns formkrav och att det ska undertecknas av oss och även bevittnas.Men sen till min fråga, detta gåvobrev ska då tillsammans med ansökan om ändrade ägarförhållanden skickas till skattemyndigheten inom 3 månader eller hur?Men att Lagfart ska sökas hos Lantmäteriet? Jag trodde skattemyndigheten ordnade det men jag har kanske missat nåt där?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gåvolagen innehåller bestämmelser om gåvor. När en fastighet överlåts genom gåva ska gåvotagaren söka lagfart och inskrivning hos Lantmäteriet för att gåvan ska vara giltig. Ett gåvobrev ska alltså inte registreras hos Skatteverket. Skatteverket kan nämligen bara registrera gåvor mellan makar, vilket det ju inte är fråga om i ditt fall. Det är dessutom hos Lantmäteriet som din dotter ska ansöka om lagfart för att registrera att hon är ägare till fastigheten.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan jag inneha en hyresrätt och äga en bostadsrätt samtidigt?

2021-02-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Kan jag ha en hyresrätt där jag är skriven och äga en fastighet samtidigt?Jag funderar nämligen på att köpa en fastighet till min gudson men han är fortfarande bara 16 år och kommer inte att kunna bo där ännu.Det utan att hyresvärden säger upp mig.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer vi kika i jordabalken (JB) 12 kap.Till att börja med tolkar jag din fråga som att du kommer bo kvar i hyresrätten, men köpa en bostadsrätt som din gudson sedan kommer bo i. Kan man ha en hyresrätt och en bostadsrätt samtidigt?Det finns inte reglerat någonstans att en person inte får äga en bostadsrätt och samtidigt inneha en hyresrätt. Hyresvärden kan dock uppställa som villkor att en person inte får inneha en hyresrätt om man inte har för avsikt att bo där permanent. I sådant fall kan hyresvärden säga upp kontraktet. Om hyresvärden säger upp kontraktet kan det behöva göras en intresseavvägning mellan hyresvärdens intresse av att disponera lägenheten och hyresgästens intresse av att behålla hyreslägenheten (12 kap 46 § 10 punkten JB). Om du tänker bo i hyreslägenheten kommer ditt intresse av att behålla lägenheten i en sådan avvägning troligtvis väga tungt.Eftersom du stadigvarande bor i hyresrätten och har för avsikt att fortsättningsvis permanent bo kvar, borde inte hyresvärden kunna häva hyreskontraktet för att du köper en bostadsrätt.RådDet är troligtvis inga problem att inneha bostadsrätten samtidigt som hyresrätten. Jag skulle dock råda dig att kolla i hyresvillkoren eller kontakta hyresvärden för att försäkra dig om att det inte där står någonting annat beträffande rätten att inneha en bostadsrätt och hyresrätt samtidigt.Du bör också kolla i bostadsrättsföreningens villkor till den bostadsrätt du vill köpa. Det kan nämligen vara så att en bostadsrättsförening där skrivit in att det inte är tillåtet att äga en lägenhet som man inte själv bor i. Hoppas du fått svar på din fråga,Med vänliga hälsningar,

Hur överlåter man en fastighet som gåva?

2021-01-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Min mamma har en sommarstuga i Söderhamns Skärgård som hon vill skriva över på mig och min bror som en gåva.Hur går man tillväga, finns det något avtal man kan skriva eller räcker det med ett gåvobrev för att det ska vara juridiskt bindande?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sommarstugan är så kallad fast egendom. Regler som gäller detta egendomsslag finns i jordabalken (JB). GåvobrevFör att kunna ge bort fastigheten krävs att ni upprättar ett gåvobrev. Det fyller samma funktion som ett köpekontrakt och kan därmed användas som underlag för att söka lagfart hos Lantmäteriet.FromkravNär det gäller gåvor av detta egendomsslag måste vissa formkrav uppfyllas för att gåvobrevet ska vara giltigt såväl som bindande. Formkraven ni måste uppfylla finns i 4 kap 1 § JB och gäller även vid gåvor av fast egendom (4 kap 29 § JB).För det första krävs en skriftlig handling för att avtalet ska vara giltigt. Detta uppfylls genom att ni upprättar ett skriftligt gåvobrev. Handlingen ska innehålla såväl gåvogivaren som gåvomottagarens/gåvomottagarnas underskrifter. Ort och datum kan också vara bra att ha med i gåvobrevet. Det ska också framgå vilken fastighet som är föremål för gåvan i gåvobrevet. Gåvobrevet ska också innehålla en överlåtelseförklaring. I denna ska gåvogivaren förklara att gåvan överlåts till gåvomottagaren.Dessa formkrav måste alltså vara uppfyllda för att gåvan ska vara juridiskt giltig.Om din mamma vill att gåvan ska förenas med särskilda villkor, ska det också skrivas ner i gåvobrevet. Det kan exempelvis skrivas ner att egendomen inte får intecknas eller säljas. Man kan också skriva att egendomen ska utgöra gåvomottagarens enskilda egendom. Det innebär att egendomen inte kommer att omfattas av en bodelning vid en eventuell skilsmässa till exempel. LagfartNär ni har skrivit gåvobrevet kan ni söka lagfart hos Lantmäteriet. Gåvohandlingen skickar ni in tillsammans med ansökan. Lagfarten måste sökas inom tre månader efter att ni skrivit gåvobrevet (20 kap 2 § JB).För att få lagfarten godkänd krävs också att gåvobrevet är bevittnat av två personer (20 kap 7 § JB). Lagfart kan också sökas och beviljas gemensamt (20 kap 5 § andra stycket JB).AvslutningNi behöver alltså inte upprätta några särskilda handlingar utöver gåvobrevet för att gåvan ska vara giltig juridiskt sett. Behöver ni hjälp med upprättandet av gåvobrevet kan ni vända er till en av våra professionella jurister genom att boka tid direkt här.Hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,