Har hyresvärden rätt att gå in i hyresgästens lägenhet?

2020-06-27 i Hyresrätt
FRÅGA |Min hyresvärd visade min lägenhet utan min vetskap, är detta olagligt intrång
Carolina Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din hyresvärd får som huvudregel inte gå in i din lägenhet utan ditt tillstånd. Det finns vissa situationer där hyresvärden har rätt att gå in utan ditt medgivande. Detta ska ske för att utöva nödvändig tillsyn över lägenheten. Vid akuta skador som till exempel vattenläckor och liknande. I dessa fall ska hyresvärden få tillgång till lägenheten omedelbart, se 12 kap. 26 § 1 st. Jordabalken(JB). Handlar det däremot om ett mindre brådskande ärende som till exempel sotning av fläkt och liknande, kan hyresgästen få viss tid på sig innan hyresvärden får tillträde till lägenheten. Hyresvärden ska då ha sagt till minst en månad i förväg om detta, se 12 kap. 26 § 2st. JB. Att din hyresvärd går in i din lägenhet utan att meddela dig, under andra omständigheter än de som anges i JB 12 kap. 26 §, är ett brott mot lagen och kan även under vissa förutsättningar vara brottsligt.I 4 kap. 6 § brottsbalken (BrB) regleras brotten hemfridsbrott och olaga intrång. I fall du inte använder lägenheten som din bostad är det i så fall olaga intrång som kan bli aktuellt (4 kap. 6 § andra stycket BrB). Även om din hyresvärd har en reservnyckel till lokalen, men inte haft någon rätt enligt 12 kap. 26 § JB att gå in i den, kan hyresvärden ha gjort sig skyldig till olaga intrång.RådHyresvärden behöver ditt godkännande för att få gå in i din lägenhet och visa upp den för någon annan. Hör av dig till din hyresvärd och säkerställ varför denne har gått in i din lägenhet utan att kontakta dig. Undersök om det berodde på nödvändig tillsyn, såsom akut skada på lägenheten eller liknande, som inte kräver ditt godkännande. Det är möjligt att din hyresvärd har haft skäl att gå in i din lägenhet, och du bör därför kolla med värden först.Misstänker du att din hyresvärd inte har haft några giltiga skäl att gå in i din lägenhet utan ditt tillstånd kan du polisanmäla händelsen.

Gåva vid en del av fastighet

2020-03-25 i Fastighet
FRÅGA |Om en del av en fastighet ska ges bort, måste alla delägarna av fastigheten godkänna det i gåvobrevet där den delen av fastigheten ges bort?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om köp, byte och gåva av fastighet regleras i 4 kap. Jordabalken (JB). För att ge bort en del av en fastighet måste ett skriftligt gåvobrev upprättas 4 kap. 1 § JB, gåvobrevet behöver undertecknas av gåvotagare och gåvogivare. Således behöver inte resterande delägare av fastigheten godkänna gåvan. I övrigt ska gåvobrevet innehålla fastighetens beteckning, vem som är gåvogivare respektive gåvotagare, era personnummer samt hur stor del av fastigheten som överlåts. När gåvan fullbordats behöver gåvotagaren även ansöka om lagfart, detta kräver att två personer bevittnar undertecknandet och sedan skickar en ansökan om lagfart till lantmäteriet, 20:1 JB.Om du är gift måste gåvan registreras hos Skatteverket för att vara giltig(8:1 och 16:2 Äktenskapsbalken). Detta görs genom att skicka in gåvobrevet till Skatteverket samt betalar en ansökningsavgift.

Kan min granne sätta upp ett staket utan min tillåtelse?

2020-06-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vad gäller när granne vill ha staket men inte jag?Kan de sätta upp ett utan min tillåtelse?Med vänlig hälsning
Carolina Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När man har grannar intill sin fastighet finns en allmän princip om att grannarna ska visa hänsyn gentemot varandra och omgivningen, 3 kap. 1 § Jordabalken. Detta innebär att huvudregeln i förfaranden mellan grannar är att ni ska kunna diskutera och komma överens med varandra. Som regel krävs vid uppförandet av ett staket inget bygglov, det som krävs är att komma överens med sina grannar, se MÖD 2015:42. Det finns dock vissa kriterier som måste vara uppfyllda. Staketet måste vara av sedvanlig utformning och höjd. Generellt innebär detta att staketet inte får vara högre än 110 cm och ska ha en viss genomsynlighet. Staketet får heller inte målas i någon extremt avvikande färg. Dock kan det finnas vissa kommunala regler att förhålla sig till. Eftersom jag inte vet i vilken kommun du bor kan jag inte dra några slutsatser utifrån detta. För att sätta upp ett staket som är högre än 110 cm, som då kallas ett plank, krävs oftast ett bygglov, 6 kap. 1 § 7 punkten Plan- och byggförordningen. Det finns dock vissa undantag.Exempelvis är det tillåtet att bygga ett plank med höjd av 180 cm utan bygglov kring en uteplats, om det ligger ca 3.5 meter från ett bostadshus. Det ska då dessutom ligga 4.5 meter från tomtgräns. SammanfattningsvisAtt bygga ett staket på 110 cm brukar överlag inte medföra att man måste ansöka om bygglov, men det råder en allmän princip om att man ska komma överens med sina grannar. Detta innebär att du borde kunna ha något att säga till om rörande din grannes uppförande. Det är vanligt att kommunen har egna regler kring uppförande av staket och plank. Det är därför omöjligt för mig att ge exakta svar på om din granne får bygga staketet utan att ha pratat med dig. Mina råd till dig är att samtala med din granne om staketet. Både du och din granne måste visa hänsyn gentemot varandra. Om din granne inte lyssnar på dig, försök ta reda på vad som gäller i just din kommun.