Hur mycket oljud ska man tåla som granne?

2021-08-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag bor i hyresrätt och har en granne över mig som lever om en del. Ljuden börjar 5 på morgonen och slutar på vardagar runt 23 och på helger mellan 07-00. Det bor tre personer i lägenheten varav ett barn. Barnet och ena föräldern är alltid hemma, de går max ut en halvtimme per dag. Detta vet jag eftersom barnet springer och dunkar leksaker i golvet och på balkongen (dunkandet på balkong och i golv med leksaker sker ibland i perioder om 30 minuter oavbrutet), föräldern springer efter barnet (lek) inne i lägenheten och när han inte gör det så går han med så tunga steg att det vibrerar ner, all vaken tid, de sitter nästan aldrig stilla. Det är så högljutt att jag vaknar varje dag samtidigt som dem TROTS att jag sover med öronproppar. På helgerna är det fest i stället, men det är inte det huvudsakliga störningen. Jag informerade hyresvärden och de ringde grannen, det blev tyst en kväll sen fortsatte det som vanligt. Jag pratade med hyresgästen personligen och de lovade att de skulle dämpa sig men inget händer. Hyresvärden menar att jag måste ringa trygghetsjour så de kan dokumentera störningen men jag är osäker på om barnet gör att det är normala störningar. Jag mår extremt dåligt av detta och har haft ont i huvudet i princip varje dag sen de flyttade in, jag sover i bland på balkongen för att jag inte klarar av ljuden och jobbar över för att slippa komma hem till oljudet. Hemmet känns som det sista stället att slappna av på. Vad kan jag göra?
Jessica Sarhede |Hej, jag hade gett dig rådet att dokumentera alla störningar, att föra dagbok under en tid om när och hur störningarna sker. Som din hyresvärd nämner kan det också vara bra att ringa störningsjour så du får dokumenterat att de tillkallats. Se till att skicka skriftliga klagomål till din hyresvärd så du har bevis på att du lämnat klagomål och att de mottagits hyresvärden blir då skyldig att vidta lämpliga åtgärder. Hyresvärden kan då skicka varning/tillsägelse och om störningarna inte upphör finns möjligheten för hyresvärden att säga upp hyreskontraktet med hyresgästerna ovanför dig. Störningar som dock bör tålas är t.ex. barn som leker dagtid, så en annan rimlig åtgärd är kanske för hyresvärden att se över isolering och liknande. Gränsen går vid att störningarna inte får vara skadliga för boendes hälsa eller försämra deras bostadsmiljö, 12:25 jordabalken. Det går även att hitta mer information på hyresgästförenings hemsida. Hoppas detta var svar på din fråga!

Om man hittat ny lokal innan uppsägningstiden gått ut?

2021-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA |HejJag står i ett stall där vi har lokalhyra där ägaren har 9 månaders uppsägning och vi som hyresgäster har 3 vi vart uppsagda i mars och får då stå kvar till I december, jag undrar hur det är om jag har hittat annat stall att flytta till kan jag göra de närsom inom dom 9 månaderna eller måste jag säga upp platsen o vänta 3 månader?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uthyrning regleras i 12 kapitlet jordabalken och är en skyddslagstiftning till fördel för hyresgäster då de ses som den svagare parten. Dock måste parterna kunna förlita sig på att den avtalade uppsägningstiden för respektive part gäller vid eventuell uppsägning. Uppsägningstiden för lokaler är längre än för bostadslägenheter då det inte är lika stor omsättning på lokaler. Eftersom din hyresvärd redan sagt upp avtalet kan du enligt avtalsrättsliga principer inte säga upp avtalet eftersom det inte längre finns något avtal att säga upp. Därav kan du inte komma runt att lämna stallet tidigare än december utan att oavsett betala tills december så länge ni inte kommer överens om annat. Hade du haft möjlighet att säga upp hyresavtalet som hyresgäst efter det att hyresvärden sagt upp avtalet hade hyresvärdar i praktiken aldrig kunnat nyttja den uppsägningstid som avtalats och det är ju en trygghet för dem genom en garanterad inkomst. Jag hade istället gett dig rådet att först och främst vända dig till hyresvärden för att se om ni kan hitta någon kompromiss på kanske 6 månader. Om ni blivit uppsagda pga en annan anledning än att hyresvärden inte ska ta emot fler hyresgäster är kanske ett alternativ för er att hjälpa hyresvärden hitta en ny hyresgäst i utbyte så slutar ni betala så fort nya hyresgästen kan flytta in.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Köps bostadsrätt inom familjen för anskaffnings- eller marknadsvärdet?

2021-03-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Pappa köpte en bostadsrätt med avsikt att jag ska hyra den i andra hand och för att kompensera mig vad min bror fått. Jag har betalat alla avgift och räntor, har investerat i bla tvättmaskin och diskmaskin. Jag har nu fått ett arv och kan köpa min bostad efter 7 år i andra hand. Pappa har gott ställt. Ska jag betala pappas inköpspris eller marknadsvärdet på lägenheten?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som reglerar vilket värde lägenheter köps för utan detta är upp till köparen och säljaren då råder avtalsfrihet. Därav av kan du och din pappa själva komma överrens om vilket pris ni ska se till, beroende på hur bostadsmarknaden ser ut borde det vara mer lönsamt för dig om du får köpa lägenheten för anskaffningsvärdet. Detta eftersom du dessutom betalat hyran själv under dessa år och investerat i lägenheten med vitvaror som du nämner. Det finns lite olika sätt att tolka vad du skrivit ovan om att han köpte lägenheten för att kompensera dig. Om din bror har fått något som är av stort värde kan detta komma att anses som ett förskott på arvet. Detta innebär att vid din pappas bortgång så kommer värdet av gåvan din bror redan fått att räknas av från det arv som tillfaller honom efter din pappa gått bort. Om detta är fallet så kanske ni istället till exempel komma överens om att du får lägenheten som förskott beroende på skillnaden i värdena på gåvorna, 6:1 ärvdabalken. Men det är som sagt upp till dig och din pappa helt och håller att bestämma vad du ska betala för lägenheten. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur lång uppsägningstid är det för uthyrning av egen bostad?

2021-02-06 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Min dotters pappa har gått bort och hon är ensam arvtagare. Hon är minderårig och därför företräder jag henne.Hon ärver bl.a. flera fastigheter som vi kommer att sälja. Men i en av dem, ett hus på en lantbruksfastighet, finns en hyresgäst.Så min fråga är då: Vilka är reglerna kring uppsägning där? Hur lång uppsägningstid har de? De har hyrt där i ca 5 år.tacksam för svar!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det bara en av fastigheterna som har hyrts ut blir lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig, 1 § . Du nämner att din dotters pappa hade flera fastigheter, om mer än en hyrdes ut så gäller lagen om uthyrning av egen bostad för den första fastigheten och för de övriga, hyreslagen i 12 kap jordabalken. Eftersom du nämner att endast en fastighet hyrs ut kommer jag i mitt svar utgå från lagen om uthyrning av egen bostad. I så fall är det är det 3 månaders uppsägningstid oavsett om hyresavtalet gäller för bestämd eller obestämd tid, om initiativet kommer från dig som hyresvärd att säga upp hyresavtalet, 3 § 2 st lagen om uthyrning av egen bostad. Jag hade rekommenderat dig att höra av dig till hyresgästerna och förklara hur läget ser ut. Sedan skicka en skriftlig, daterad uppsägning som de skriver på, så att du har bevis på att du sagt upp hyresavtalet. I sista hand om det skulle vara problem att du skickar det som ett rekommenderat brev. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Går det att säga upp bostadsrätt?

2021-07-30 i Hyresavtal
FRÅGA |När ska jag säga upp min bostadsrätt? Är det tidsbegränsat till 1, 2 eller 3 månader? Tack
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppsägning- av en bostadsrätt Jag vet inte om jag förstått din fråga, en bostadsrätt innebär att du köpt nyttjanderätten till en bostad. Detta innebär att du i en medlem i en bostadsförening och att du tillsammans med dina grannar äger fastigheten. Med den typen av upplåtelseform så säger du inte upp bostaden utan du säljer din nyttjanderätt om du vill flytta därifrån. Uppsägning- om man hyr en bostadsrättOm du menar att det du hyr är någon bostadsrätt så kan du först och främst se till vilken uppsägningstid som står på hyreskontraktet ni skrivit. Annars finns det en tvingande lagregel i lagen om uthyrning av egen bostad som ger dig rätt att oavsett vad ni kommit överens om i hyresavtalet, kräva 1 månads uppsägningstid, 2 § jämte 3 § 2 st, Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad.Uppsägning av hyresrätt Om det var en hyresrätt du syfta på som innebär att det finns en hyresvärd som förvaltar och äger huset, så får du också börja med att se till ditt hyresavtal. I avtalet brukar det stå vilken uppsägningstid ni kommit överens om, annars gäller en uppsägningstid på 3 månader, 12:4 p.1 jordabalken. Detta innebär att det beror på om du bor i en bostadsrätt eller en hyresrätt för hur du ska gå tillväga, och om du har uppsägningstid- hur lång den är. Hoppas detta var svar på din fråga annars får du gärna skicka in ytterligare frågor!Med vänlig hälsning,

Har hyresgäster för hyresrätt i andrahand 1 månads uppsägningstid?

2021-05-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Min dotter hyr en hyresrätt i andra hand. Vid uthyrning av bostadsrätt i andra hand har jag uppfattat att hyresgästen kan hävda en månads uppsägningstid, oavsett vad som är avtalat. Är uppsägningstiden från hyresgästens sida densamma, det vill säga en månad, när det som i detta fall är en hyresrätt som hon hyr i andra hand? Vänliga hälsningar
Jessica Sarhede |Vid uthyrning av egen bostad finns det en egen lag som reglerar hyresförhållandet, lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad. Som du nämner har hyresgästen i detta fall rätt till en uppsägningstid på en månad, 3 § 2 st i samma lag. Lagen är tvingande men den gäller dock inte för uthyrning av hyresrätt i andra hand, vilket klargörs i 1 § 1st lagen om uthyrning av privatbostad. Detta innebär att din dotters hyresförhållande regleras i 12 kap jordabalken och där regleras det att hyresgästen har en uppsägningstid på 3 månader, och kan inte på samma sätt som om det vore en bostadsrätt, hävda 1 månads uppsägningstid oavsett vad som står i hyresavtalet, 12:5 JB. Sen om din dotter och hyresvärden kommer överens om 1 månads uppsägningstid så är det upp till dem, men det är inget som din dotter kan kräva.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur görs make/maka till samägare?

2021-02-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag äger en fastighet och har nu gift mig. Jag skulle vilja att vi båda stod som ägare till fastigheten. Hur ordnar jag det?
Jessica Sarhede |Hej, detta kan du ordna genom att ansöka om lagfart för din make/maka hos Lantmäteriet där de kommer be er skicka med vissa dokument gällande fastigheten. Har ni inte annars skrivit på något äktenskapsförord, eller att du fått fastigheten i gåva eller arv om att det ska vara din enskilda egendom, kommer fastigheten att bli giftorättsgods i och med giftermålet, dvs att alla tillgångar delas lika, 7:1-2 äktenskapsbalken.Med vänlig hälsning,

När anses uppsägning kommit hyresgäst tillhanda?

2020-12-31 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag gav min hyresgäst ett uppsägningsavtal den 23/11 och bad att få det påskrivet och returnerat vilket inte skett. Nu funderar jag på att skicka ett rekommenderat brev. Kan jag skicka samma brev och skriva att det är en kopia på originalet och att det då fortfarande är 23/11 som gäller eller kommer det bli nytt datum från den dagen jag skickar det rekommenderade brevet? Mvh Christina
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Grundregeln är uppsägningen ska vara skriftlig om det är hyresvärden som säger upp hyresavtalet, 12:8 1st jordabalken. Om du gett hyresgästen ett brev och denne inte återkommit och bekräftat att uppsägningen mottagits uppsägningen blir det svårt för dig att bevisa att du meddelat detta den 23/11.Som jag förstår din frågeställning är det inte fråga om en uppsägning pga att hyresrätten är förverkad enligt 8:42 eller att du vill ändra hyresvillkoren enligt 8:58, och anges att uppsägning kan skickas i ett rekommenderat brev för att fastställa att en uppsägning meddelats om inte hyresgästen vill känna vid att du lämnat en uppsägning. Då börjar uppsägningstiden räknas från och med den dag då brevet har avlämnats för postbefordran till den söktes vanliga adress. Med detta menas att uppsägningen räknas från den dag du postar brevet och erhåller ett postkvitto och brevet ska skickas till den adress hyresgästen angett där meddelanden till hyresgästen ska sändas. Med det tillvägagångssättet spelar det ingen roll om hyresgästen sen inte skulle hämta ut det rekommenderade brevet, då har du bevis att det är skickat i och med postkvittot och uppsägningen gäller från den dag du skickat brevet, 12:8 4 st JB. Så spara postkvittot, du kan dessutom datera brevet bara för vara extra tydlig men det viktiga är kvittot. Skickar du ett rekommenderat brev kommer det att gälla från den dag du skickar det och tyvärr inte från den 23/11. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,