Hur beräknar man vad man ska köpa ut sin ex-partner för?

2021-07-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag ska köpa ut min ex-partner och undrar hur jag ska räkna ut summan.Vi köpte bostaden för 2 400 000:-Vi tog lån på: 2 040 000:- (Kvar på lånet just nu: 1 887 000:-)Jag stod för hela kontantinsatsen: 360 000:-Jag äger därmed 65% av bostaden, han 35% - men vi båda står 50 - 50 på lånet.Vi har bestämt oss för att dela upp alla möbler etc på eget håll, det ska alltså inte ingå i bodelningen.Hur ska jag räkna och hur mycket jag ska köpa ut honom för?Tusen tack!
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaJag kommer först ta upp några generella utgångspunkter och sedan kommer jag gå in på vad som gäller i just ditt fall.Generella utgångspunkterDet framgår inte av din fråga om ni var gifta eller sambor men eftersom samma regler gäller om man är gift eller sambor när det gäller bodelningen av bostaden kommer jag ta upp bestämmelserna i både Äktenskapsbalken och sambolagen. Utgångspunkten är att vid bodelningen om man var sambor är att vid bodelning beräknas först sambornas andelar av samboegendomen och med samboegendom menas bohag och bostad införskaffad för gemensamt bruk, därefter görs det avdrag för skulder och det som återstår delas på hälften ( 12–13 §§ sambolagen). Om man var gift gäller samma sak, det vill säga att vid bodelningen ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden maken eller sambon ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller ett samboavtal eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett skuldebrev, samboavtal eller äktenskapsförord så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas, i ditt fall blir det 65 procent av värdet på bostaden och i din ex partners fall blir det 35 % av bostaden och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för, i ert fall ska du dra av 50 % av lånet från värdet av din andel av bostaden. Din ex-partner ska också dra av 50% av lånet från värdet av han eller hennes andel av bostaden. Därefter ska det som ni har kvar läggas samman och delas lika. I ditt fallVi utgår ifrån att marknadsvärdet är 4.500.000, att mäklarkostnaderna uppgår till 2 % av marknadsvärdet och att den latenta skatten är 22%. Då kommer beräkningen se ut såhär:marknadsvärde: 4.500.000ingångsvärde: - 2.400.000mäklarkostnad: -90.000 (dvs 2% av 4.500.000)---------------------------------------------------------2.010.000skatt: 442.200 (22% av 2.010.000)värdet på bostaden: 4.500.000 (marknadsvärde)- 90.000 (mäklarkostnad)-442.200(skatt)= 3.957.800Därefter beräknar vi var och ens andelar och drar av lånetDin andel av bostaden (65% av 3.957.800)- din andel av lånet (50 % av 1.887.000)= 2.572.570 - 943.500= 1.629.070Din ex-partners andel av bostaden (35% av 3.957.800)- hans eller hennes andel av lånet (50% 1.887.000)= 1.385.230 - 943.500=441.730Därefter lägger ni det som återstår samman och delar på hälften1.629.070 + 441.730= 2.070.8002.070.800/2= 1.035.400Du ska alltså om vi utgår från det här exemplet köpa ut henne eller honom för 1.035.400Om det är så att du på grund av äktenskapsförord eller samboavtal eller skuldebrev ska få tillbaka en del av kontantinsatsen så får du dra av det från beloppet du ska köpa din ex-partner för.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ossVänligen

Hur säkras enskild egendom som tillkommit genom gåvobrev respektive testamente vid äktenskapsskillnad?

2021-07-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, jag har två frågor angående "enskild egendom". A: Min fru och jag har skänkt en gåva (1,0 mnkr) till vår dotter som är 25 år. I gåvobrevet har vi bl a skrivit "Gåvan jämte framtida avkastningen därav, samt allt som kan träda i dess ställe skall vara gåvotagarens enskilda egendom, dock med rätt för gåvotagaren att genom äktenskapsförord annat förordna." B: I testamente har vi skrivit bl a följande text: "Efter bådas vårt frånfälle ska följande tillgångar xxxx tillfalla vår dotter som legat och som enskild egendom."Nu till de två frågorna: 1. Vår dotter och hennes kille har nu för avsikt att gifta sig. Hur kan den enskilda egendomen säkras för vår dotter? Krävs det att dottern skriver ett äktenskapsförord eller räcker det med ovanstående texter i gåvorbrev och testamente?2. Troligtvis kommer paret på sikt att köpa en bostadsrätt där vår dotter troligtvis sätter in ett större belopp. Hur säkrar man den enskilda egendomen vid en eventuell separation?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Fråga 1:Ni har i ett gåvobrev samt i testamente avgett en önskan om att egendom som er dotter erhåller från er genom dokumenten skall vara hennes enskilda egendom. Vad gäller fördelning av enskild egendom och giftorättsgods och liknande vid giftermål återfinns reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB).Frågan gäller hur egendomen kan säkras som enskild för er dotter. Uppdelning i enskild egendom och giftorättsgods blir endast aktuell vid eventuell äktenskapsskillnad. Under tiden som personerna är gifta ansvarar de själva och råder ensamma över deras egendom, se 1 kap. 3 § ÄktB.Det är först om er dotter vill skilja sig från sin make som enskild egendom respektive giftorättsgods blir relevant. I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå, se 10 kap. 1 § ÄktB. All egendom är giftorättsgods, om det inte är enskild egendom, se 7 kap. 1 § ÄktB.Enskild egendom är all egendom som tillkommit genom gåva (från annan person än make, dvs. er), och genom testamente. Både gåvobrevet och testamentet kräver dock att det uttryckligt anges att det ska tillfallas som enskild egendom, se 7 kap. 2 § ÄktB.Kriterierna är uppfyllda för att egendomen ska anses som enskild för er dotter, både vad gäller gåvobrevet och testamentet, och er dotter behöver alltså inte vidta några ytterligare åtgärder vid händelsen av en skilsmässa. Egendomen kommer att förbli enskild.Fråga 2:Om er dotter köper en bostadsrätt tillsammans med hennes make, där hon står för den större delen av insättningen kommer det anses vara ett samägande makarna emellan. Vid en äktenskapsskillnad kommer bostadsrätten som utgångspunkt att vara giftorättsgods, se ovan och specifikt 7 kap. 1 § ÄktB tillsammans med 7 kap. 2 § ÄktB. Gåvan på 1 000 000 kr kommer fortfarande att anses vara enskild egendom även om den summan har använts för köpet av bostadsrätten, detta följer av att ni i gåvobrevet angett att allt som träder i dess ställe också ska anses vara enskild egendom, se också 7 kap. 2 § 6p. ÄktB.Vid en äktenskapsskillnad kommer den summa på 1 000 000 kr alltså fortfarande anses vara enskild egendom.Med vänlig hälsning!

Äktenskapsskillnad

2021-07-02 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Min man och jag går i tankarna på att separera.VI är gifta.År 2001 köpte vi vår villa. Den har vi byggt om och till och den är nu värd flera miljoner. Min man står som ägare för att jag studerade när vi köpte huset. År 2014 gifte vi oss. Min fråga blir nu, delas huset lika mellan oss vid en skilsmässa?Eller behöver vi göra något mer innan?
Amanda Laulumaa |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så länge ni är gifta så råder ni över er egen egendom och svarar för era egna skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken [1987:230] [ÄktB]). Med andra ord äger han för nuvarande hela fastigheten. Vid en äktenskapsskillnad förändras emellertid den ekonomiska situationen (1 kap. 5 § ÄktB). Det totala giftorättsgodset räknas då samman, varefter värdet delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Med "giftorättsgods" inräknas all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Eftersom ni inte har skrivit något äktenskapsförord så betraktas all er egendom som giftorättsgods, bortsett ifrån vissa typer av försäkringar, gåvor eller testamenten med krav om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Det faktum att han ursprungligen köpte fastigheten är således irrelevant vid en skilsmässa. Fastigheten, såväl som övriga tillhörigheter, delas lika mellan er. Med vänliga hälsningar

Ingår vårat bankkonto i bodelningen?

2021-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejJag och min man ligger i skilsmässa efter 36 årNu ska vi göra bodelningVi har haft gemensam konto i alla år. Där har vi fört över pengar till vårt privata konto.Ska det regleras med bodelningen om ena partnern har förbrukat mer ellerIngår inte det i bodelningen?
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna utgångspunkterRegler om bodelning återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Utgångspunkten är att all egendom som inte är enskild, är giftorättsgods enligt 7 kap 1§. I 7 kap 2 § regleras på vilka sätt egendom kan bli enskild, exempelvis om egendomen har tillkommit en till följd av arv med villkor att det ska vara enskilt, eller om ett äktenskapsförord uttrycker att viss egendom är enskild. Det är enbart på de sätt som anges i 2 § som egendom kan bli enskild. Ska tillgångarna på bankkontot ingå i bodelningen?Utifrån frågan verkar det inte som att det finns något äktenskapsförord och därför kommer också alla tillgångar, inklusive värdet på bankkonton, att tas med i bodelningen, 10 kap 1 § ÄktB. Till följd av detta är det inget som kan räknas av eller liknande, utan allt giftorättsgods ska vara med.Är jämkning möjligt?Det som kan ske, är att man kan jämka bodelningen om utfallet skulle bli oskäligt enligt 12 kap 1 § ÄktB. Om utfallet av bodelningen kanske blir oskälig till följd av att en make förbrukat mycket av sina pengar, kan bodelningen komma att jämkas och en omfördelning av tillgångarna så att det blir mer skäligt kan komma att göras. Detta kräver dock alltså att resultatet av bodelningen blev oskäligt. Huruvida detta kan appliceras i erat fall kan jag inte svara på utan att veta vilka summor som har förbrukats samt under vilka omständigheter.SammanfattningTill följd av att bankkonton är giftorättsgods om inte annat anges genom exempelvis äktenskapsförord, ska tillgångarna på bankkontot ingå i bodelningen. Att ena maken har förbrukat mer pengar än den andra maken kan inte göra så att kontot tas ur bodelningen. Ett alternativ att undersöka kan vara att se om förutsättningarna för jämkning föreligger vilket kan ske om resultatet från bodelningen blir oskäligt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om jag säljer bostaden innan skilsmässan?

2021-07-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag undrar över hur det fungerar om ett gift par har ett gemensamt hus tillsammans och huset säljs innan skilsmässan och även en bostadsrätt köps innan skilsmässan. Jag undrar om hustrun har rättighet att få halva summa av försäljningen av huset när detta skett inom äktenskapet och och så även när bostadsrätten säljs efter skilsmässan? Har hustrun även efter skilsmässan rättighet till halva summa av försäljningen och försäljningen av bostadsrätten när ett äktenskapsförord ej skrivits inom äktenskapet och huset var gemensamt och ej enskild egendom?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga. När det kommer till bodelning till följd av skilsmässa talar man om något som kallas för den kritiska tidpunkten. Den kritiska tidpunkten är den dag då äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det är utifrån egendomsförhållandena denna dag som egendomen mellan dig och din hustru ska fördelas. Har ni sålt eller köpt bostäder innan den kritiska tidpunkten har inträffat kommer denna egendomen, förutsatt att det inte finns något som talar för att det ska vara enskild egendom att fördelas lika mellan er. Egendom kan vara enskild till följd av exempelvis äktenskapsförord eller arv med särskilt villkor (se 7 kap. 1-2 § § äktenskapsbalken) . Om du säljer ert gemensamma hus och köper en bostadsrätt innan den kritiska tidpunkten inträffat kommer det ingå vid bodelningen. Detta förutsatt att ni inte upprättar ett äktenskapsförord som säger annat. Oberoende av när fastigheten säljs har din fru rätt till hälften av dess värde. Detta eftersom den utgör er gemensamma egendom. Vid äktenskapsskillnaden så kommer all gemensam egendom, även kallad giftorättsgods, att delas lika mellan dig och din fru. Detta sker genom att egendomen fördelas på lotter. Om du får bostäderna på din lott kommer hon ha rätt till annan egendom av motsvarande värde. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig. Är det något ytterligare du funderar på är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.Vänliga hälsningar,

Räknas egendom som förvärvats innan äktenskapets ingående som giftorättsgods?

2021-07-05 i Bodelning
FRÅGA |Räknas egendom som jag förvärvat innan mitt äktenskap som giftorättsgods? Jag har inte upprättat något äktenskapsförord
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om egendom som förvärvats innan äktenskapets ingående räknas som giftorättsgods vid en bodelning. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB.När ett äktenskap upplöses genom dödsfall ska en bodelning förrättas (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild bland annat om det följer av ett äktenskapsförord eller om ena maken fått en gåva eller ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB).Har egendomen inte på något sätts gjorts enskild utgör den alltså giftorättsgods. Det spelar då ingen roll om egendomen förvärvats under äktenskapet eller om det är något som ena maken ägde innan äktenskapet ingicks, egendomen räknas oavsett som giftorättsgods.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad gäller för bostadstillägg vid giftemål?

2021-07-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Jag ska gifta mig. Han har ett boende jag ett med min dotter. Får jag ha kvar mitt bostadsbidrag fast vi gifter oss? Eller blir det delad ekonomin? Hur fungerar det. Sen om man skiljer sig hur fungerar det? Det jag betalar och köpt kan jag min man ta det?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga framgår det inte huruvida du och din blivande make har för avsikt att flytta ihop i en gemensam bostad eller inte. Om ni väljer att flytta ihop och stadigvarande bo med varandra så kommer din makes inkomst att beaktas när möjligheten att få bostadstillägg utreds av Försäkringskassan. Är det däremot så att ni inte har för avsikt att bo ihop efter giftermålet så finns det en bestämmelse i 100 kap. 4 § Socialförsäkringsbalken som säger att en person som är gift men inte lever stadigvarande med sin make ska likställas med en ogift person. Det innebär alltså att så länge ni inte flyttar ihop permanent bör giftermålet inte påverka ditt nuvarande bostadstillägg. I paragrafen står det dock att regeln inte gäller om det finns "särskilda skäl som talar emot det". Det innebär att även om ni bor åtskilda så kan bostadstillägget påverkas om ni trots det t ex har helt gemensam ekonomi eller om ni bor i båda bostäderna växelvis men tillsammans.När det gäller din andra fråga så tolkar jag den som att du undrar om ni måste ha delad (gemensam) ekonomi på grund av att ni gifter er. Så är inte fallet, utan det är helt upp till er att avgöra hur ni vill göra med er ekonomi. Som utgångspunkt råder du och din make över era tillgångar och ansvara dessutom för era egna skulder. Det framgår av 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Det innebär att du och din make själva väljer hur ni vill fördela och spendera de tillgångar ni båda har. En del fortsätter att ha en uppdelad ekonomi, en del väljer att ha helt gemensam ekonomi och vissa väljer något däremellan.Det som giftermålet innebär rent juridiskt för ekonomin blir aktuellt först vid en eventuell skilsmässa. Då blir allt som ni äger så kallat giftorättsgods vilket innebär att det ska ingå i bodelningen. Det här går att utläsa i 7 kap. 1 § ÄktB. I praktiken innebär det alltså att allt som du äger har din make rätt till vid en skilsmässa, och tvärtom. Det finns dock undantag från det så kallade giftorättsgodset och det är något som heter enskild egendom. Om makarna i ett par har valt att skriva ett äktenskapsförord där det framgår vilken egendom som inte ska utgöra giftorättsgods utan vara enskild egendom kommer denna inte att ingå i en bodelning vid en skilsmässa utan tillfalla den make som hade egendomen från början (7 kap. 2 § ÄktB). Egendom kan även vara enskild genom t ex att den testamenterats av någon till den ena maken. Så om det finns något som du själv äger och som inte vill ska ingå i en eventuell framtida bodelning så bör du skriva ett äktenskapsförord där det framgår att egendomen ska vara enskild.Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Kan ett äktenskapsförord tecknas under pågående äktenskap? + hur behandlas pensionssparande vid bodelning?

2021-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Jag och min fru är gifta och har inga planer på att skilja oss. Vi gick in i äktenskapet på lika villkor och äger gemensamt boende 50/50. Min fru tjänar nästan dubbelt så mycket som mig vilket gör att hon överlag har mer pengar och ett betydligt bättre pensionssparade etc. Problemet är att min fru gillar att spendera sin lön (hon vet att hon en dag kommer få ett större arv från sina föräldrar som är skyddade för henne) och har därför inte sparat något på egen hand och vi har inte enats om att sätta upp ett gemensamt sparande. Jag har därför sedan 2013 regelbundet sparat för att dels täcka upp min sämre framtida pension och att kunna klara mig om exempelvis min fru skulle gå bort i förtid. Detta har nu resulterat i att jag har ca 1,5 miljoner investerade som fram till pensionen (25 år framåt) mycket väl kan ha växt till +10 miljoner. Då jag känner att jag utifrån min sämre löneposition inte är sugen på att dela med mig av dessa pengar vid en eventuell framtida separation vill jag skydda dem med ett äktenskapsförord. När jag tagit upp detta sätter sig min fru på tvären och tycker att jag undanhållit detta för henne. Tänker att det här borde vara ett vanligt förekommande fall, hur ska jag resonera för att komma vidare? Är det för sent att kräva nu och något jag borde tänkt på tidigare? 50% av min del av insatsen i nuvarande boende är en personlig gåva från mina föräldrar, dock finns inget skrivit mellan mig och min fru om detta, är det ett kort jag ändå kan använda?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om det är för sent att upprätta ett äktenskapsförord under pågående äktenskap, samt om det finns något man rent juridisk kan göra för att förmå den andra maken att underteckna ett äktenskapsförord. Reglerna om bodelning finns äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB. Jag kommer inledningsvis gå igenom hur pensionssparande behandlas vid en bodelning om inget äktenskapsförord finns.Pensionssparande i bodelningSom jag tolkar din fråga har du ett privat pensionssparande medan din fru framförallt pensionssparar genom sin tjänstepension. Rättigheter som inte kan överlåtas och är av personlig art ska inte ingå i bodelningen (10 kap. 3 § ÄktB). En tjänstepension undantas därav som huvudregel från bodelning men kan ibland ingå beroende på hur pensionsavtalet ser ut i det enskilda fallet.Vad gäller privat pensionssparande ska det däremot som huvudregel ingå i bodelningen. Dock finns en jämkningsregel som anger att privat pensionssparande helt eller delvis ska undantas från bodelningen om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick (10 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Denna regel är dock avsedd som en undantagsregel och ska därför tillämpas restriktivt (prop. 1997/98:106 s. 43). Att den ena maken har sitt pensionssparande genom en tjänstepension och den andra maken genom privat pensionssparande är dock en sådan omständighet som bör föranleda att jämkning blir aktuellt, om makarna i övrigt är relativt jämbördiga i ekonomiskt hänseende (prop. 1997/98:106 s. 64 f.). Skulle det vara så att din fru framförallt har sitt pensionssparande genom sin tjänstepension medan du pensionssparar privat och ni anses vara relativt ekonomiskt jämbördiga finns alltså möjlighet att jämka så att ditt pensionssparande undantas från bodelningen även om ni inte upprättat ett äktenskapsförord.ÄktenskapsförordEtt äktenskapsförord är ett skriftligt avtal där makarna kan fördela egendom och göra egendom till enskild (7 kap. 3 § ÄB). Äktenskapsförordet kan tecknas både inför förestående äktenskap och under äktenskapet. Det är alltså inte för sent för din fru och dig att teckna ett äktenskapsförord. För att äktenskapsförordet ska beaktas vid en bodelning krävs dock att det registrerats hos skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB), senast då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § första stycket ÄktB).Äktenskapsförordet ska undertecknas av båda makarna (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Det krävs alltså att båda makarna samtyckt till avtalsinnehållet. Dessvärre finns det inte något man kan göra för att förmå den andra maken att ingå ett äktenskapsförord, utan liksom för andra avtal gäller avtalsfrihet. Att er gemensamma bostad delvis finansierats genom gåva från era föräldrar påverkar inte heller detta.Om du och din fru inte kommer vidare i diskussionerna kring ett äktenskapsförord finns alltid möjlighet att kontakta en jurist och diskutera fördelningen av era tillgångar vidare. Om du skulle vilja komma i kontakt med våra jurister hittar du dem här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning