FrågaFAMILJERÄTTFaderskap29/02/2024

Kan jag förlora vårdnaden om mitt barn om jag inte berättar vem som är pappan?

Hej! Kan jag i framtiden få problem om jag undanhållit för socialnämnden vem pappan är trots att jag vet vem som är pappan till mitt ofödda barn? Jag har en gång angett till MVC vem pappan är (namn och telefonnummer) men detta ska jag ta tillbaka. Kan det bli problem om han i framtiden vill fastställa faderskapet när jag undanhållit det? Kan jag bli av med vårdnaden om mitt barn? Hoppas ni förstod min fråga, tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag använda mig av Föräldrabalken (FB) och Socialförsäkringsbalken (SFB).


Vad händer om du inte berättar vem pappan är?

Socialnämnden har en skyldighet att utreda vem som är pappa till barnet, 2 kap 1 § FB. Detta görs genom att Socialnämnden pratar med dig och personer i din närhet. Om du som mamma inte medverkar i utredningen genom att inte lämna de uppgifter som krävs och inte heller har giltiga skäl för att undanhålla dessa kan underhållsstödet dras in, 18 kap 8 § socialförsäkringsbalken.


När det kommer till vårdnad så utgår man alltid från vad som är barnets bästa. Om föräldern som har vårdnad om barnet är uppenbart olämplig som vårdnadshavare genom att exempelvis inte ge nödvändig omsorg om barnet kan föräldern bli av med vårdnaden om barnet. Att inte medverka i en faderskapsutredning är dock inte en sådan omständighet som skulle göra dig uppenbart olämplig som vårdnadshavare och du kommer antagligen inte förlora vårdnaden om ditt barn genom att undanhålla information om vem pappan är.

Sammanfattningsvis kommer du med största sannolikhet inte förlora vårdnaden om ditt barn om du inte berättar vem pappan är men det kan påverka din möjlighet till att få underhållsstöd.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000