Varför donatorn blir förälder vid heminsemination

2021-09-14 i Faderskap
FRÅGA |Hej,Jag har planer på att använda mig av privat spermadonation för att bli mamma. Donatorn ska varken ha rättigheter eller skyldigheter gentemot barnet. Vad behöver jag göra rent juridiskt för att verkställa detta? Kan jag t.ex. få hjälp av jurist att skriva ett avtal mellan mig och donatorn? Donatorn kommer inte vara någon jag känner speciellt väl så vill gärna ha ett tydligt avtal ifall en situation senare skulle uppstå varpå han kräver umgänge med/vårdnad av barnet eller liknande. Har kontaktat flera juristbyråer men inte hittat någon som kan hjälpa mig med det är, hade varit oerhört tacksam om jag kunde få hjälp av Lawline.Ha en fortsatt trevlig dag,Med Vänlig Hälsning,
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar om rättsläget vid privat heminsemination i Sverige idag. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det går att inseminera hemma (inte inom vården eller annan privat klinik) utan att donatorn får status som förälder till barnet.Föräldraskap och avtalsfrihetInom många områden har man avtalsfrihet. Då kan man avtala om hur man vill lägga upp något. Det finns dock vissa områden där man inte får bestämma själv. Ett sådant är föräldraskap.Vem som får utföra insemination från en man som kvinnan inte är gift eller sambo medI Sverige är det bara offentligt finansierade sjukhus som får utföra insemination med spermier från en man som kvinnan varken är gift eller sambo med (lag om genetisk integritet m.m. 6 kap. 2 §). Inseminationen ska ske under överinseende av en läkare som har specialistkompetens i gynekologi och obstetrik (lag om genetisk integritet m.m. 6 kap. 2 §).Donatorn blir juridisk förälderEfter en heminsemination anses donatorn som juridisk förälder till barnet. Socialtjänsten (familjerätten) är skyldig att genomföra en faderskapsutredning och på så sätt försöka ta reda på vem det är som har donerat spermier.Ensamstående kallas till socialtjänsten (familjerätten)Socialtjänsten kallar ensamstående som får barn för en faderskaps- eller föräldraskapsutredning. Det görs efter att barnet är fött och fått ett personnummer. Faderskapsutredningen kan läggas ner, exempelvis om barnet blivit till genom befruktning på klinik utomlands och det kan intygas. Om det senare framkommer information om donatorn kan dock faderskapsutredningen tas upp igen.SammanfattningDet du beskriver, att inseminera privat utan att det uppstår ett faderskap mellan donatorn och barnet, är inte rättsligt möjligt i Sverige idag.Utifrån uppgifterna i din fråga är det vad jag kan säga just nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur fastställs ett faderskap?

2021-08-20 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo väntar vårt fjärde barn ihop och även denna gången diskuterar vi om pappan måste skriva på faderskapsintyget eller inte. Jag hävdar att om det är han som är pappan till barnet så måste han skriva på intyget medans han hävdar att han behöver inte skriva på intyget om han inte vill även om han får en dom och bevis på att han är pappan. Han har skrivit på intyget för de andra tre barnen vi har men denna diskussion har varit på tapeten varenda gång och nu vill jag har klarhet i vad som verkligen gäller.
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag gå igenom vad som gäller när ett faderskap ska fastställas. Jag kommer tillämpa bestämmelserna i föräldrabalken (FB). Hur fastställs ett faderskap?Om barnets mamma och pappa är gifta vid barnets födelse fastställs faderskapet automatiskt (1 kap. 1 § FB). Om barnets föräldrar är gifta presumeras alltså mammans make vara barnets pappa, vilket innebär att pappan inte behöver skriva under en faderskapsbekräftelse. Om barnets mamma och pappa däremot inte är gifta när barnet föds så ska faderskapet fastställas genom faderskapsbekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB). Själva bekräftelsen av faderskapet ska göras skriftligen, det ska bevittnas av två personer och sedan godkännas av socialnämnden och barnets mamma (1 kap. 4 § FB). Vad händer om barnets pappa vägrar skriva på faderskapsbekräftelsen?Det som händer om pappan skulle vägra skriva under faderskapsbekräftelsen är att domstolen ska fastställa faderskapet genom dom. Innan domstolen fastställer faderskapet genom dom så ska det vara utrett att mannen i fråga faktiskt är barnets biologiska pappa (1 kap. 5 § FB). Barnet får själv väcka talan om fastställande av faderskap och om mamman har vårdnaden om barnet får hon alltid föra barnets talan (3 kap. 5 § FB). Sammanfattning och vägledning Om din sambo som är ditt barns biologiska pappa vägrar att skriva under faderskapsbekräftelse ska domstolen fastställa faderskapet genom dom. Talan om fastställande av faderskapet får väckas av barnet själv och om mamman har vårdnaden över barnet får hon alltid föra barnets talan. Du som barnets mamma kan alltså gå till domstol om pappan inte vill skriva under faderskapsbekräftelsen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

Ärver barn trots att faderskap inte har fastställts?

2021-08-09 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Har en vuxen dotter som mitt ex hennes pappa vägrat skriva på faderskapsintyget för. Hur blir det då med arv om han dör?Mvh
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om faderskapet inte är fastställt kan arv inte utgå. Detta eftersom arv enbart utgår till den avlidnes juridiskt fastställda avkomlingar. Alltså när det gäller arvsfrågor är det relevanta vem som juridiskt sett är far till barnet och detta behöver inte nödvändigtvis vara den biologiska fadern. Det är dock aldrig för sent att fastställa faderskapet. Om detta görs kommer arv att utgå till det biologiska barnet efter faderns död i enlighet med reglerna i ärvdabalken. Faderskapet kan fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § föräldrabalken (FB)). En bekräftelse av faderskap ska göras inför två vittnen och sedan ska detta skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern (1 kap. 4 § FB). Utifrån din fråga tolkar jag det som om din dotters biologiska pappa inte vill bekräfta faderskapet, därmed kan faderskapet istället behöva fastställas genom domstol. Rätten tar bland annat hänsyn till genetisk undersökning för att bedöma om personen är far till barnet och därmed kunna fastställa faderskapet (1 kap. 5 § FB). Din vuxna dotter kan alltså fastställa faderskapet trots att pappan vägrat skriva på faderskapsintyget och därmed kan arv utgå från honom vid hans bortgång. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kyrkobok och faderskap

2021-07-31 i Faderskap
FRÅGA |Min mor och morbror är 79 och 77 år. Mormor och morfar är döda.Jag har fått reda på att min morfar hade en dotter som är död sen länge. Hon har en dotter som lever. Vi har aldrig haft kontakt.Skattemyndigheten har inga uppgifter om mammas syster men jag hittade i en gammal kyrkobok att morfar skrivits som far.Min fråga är:Gäller det juridiskt att morfar är far enligt kyrkoboken?Och har mammas systerdotter arvsrätt efter min mamma och morbror?Tacksam för svar.
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta vad som krävs för att man ska ha rätt att ta del av arv enligt ärvdabalken. Kommer att använda mig av föräldrabalken, FB, när jag besvarar din fråga.FaderskapspresumtionSom du redan förstått, krävs att din morfars dotter faktiskt är hans dotter för att hon ska få rätt att ta del av arvet. Enklast är detta att fastslå genom faderskapspresumtionen (1 kap. 1 § FB). För att den ska gälla behöver din morfar och hans dotters mor varit gifta när de fick dottern. Eftersom du inte nämnt att han varit gift med någon annan än din mormor, kan jag inte avgöra om du kan använda dig av denna.FaderskapsbekräftelseOm paret som får barn inte är gifta kan faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB). Oavsett vilken av dessa som väljs så ska det finnas intyg på att det har skett. Syftet är att faderskapet ska bli offentligt. Det framstår som att detta inte heller finns, men det kan vara värt att leta efter om du inte redan gjort det.KyrkobokenDet är mindre klart vilket värde en kyrkobok har när det kommer till frågor om arv och fastställande av faderskap. Ena kan du välja att ifrågasätta kyrkoboken och försöka få det upphävt, eller så kan du välja att acceptera vad som står där. Om du accepterar vad som står i kyrkoboken ska din morfars barnbarn få det arv som dottern skulle fått enligt den s.k. istadarätten.Bekräftelse av faderskap kräver att det är skriftligt och bevittnat av två personer samt att socialnämnden har godkänt det (1 kap. 4 § FB). Det blir därför oklart om kyrkoboken uppfyller dessa krav.Ev. arvsrättSom jag precis nämnde kommer dottern att ärva enligt istadarätten om hennes mamma verkligen var din morfars dotter. Principen innebär att bröstarvingar träder i föräldrars ställe om föräldrarna dött före arv utgår från ex. en mormor eller morfar. Syskon har däremot inte den rätten. Istadarätten går från förälder till barn. Det är enda i speciella, och vanligtvis ovanliga fall, som syskon kommer på fråga när man pratar om arv. Eftersom din mamma har bröstarvingar, du och andra barn din mamma kanske har, så kommer din mammas systerdotter inte ha någon rätt alls till arvet efter din mamma. Om din morbror har egna barn så gäller samma där, om han inte har det så har han fritt att testamentera arvet till den/de som han vill ska få det.Eftersom din morfar redan dött antar jag att arvet efter honom redan fallit ut till din mamma och din morbror. Det kan bli fråga om att dottern som du frågat om har rätt till arv efter din morfar, vilket i så fall kan innebära att din mamma och morfar behöver ersätta henne. SammanfattningDet är oklart om kyrkoboken räcker för att fastställa hennes rätt till arv. Det går att ifrågasätta faderskapet. För att göra en mer noggrann juridisk utredning av situationen kommer troligtvis flera detaljer i fallet behövas och om det blir svårt rekommenderar jag dig att anlita en jurist som mer noggrant kan gå igenom all fakta du har. Du kan göra detta genom oss på Lawline.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man tvingas att lämna blodprov vid faderskapstest?

2021-08-31 i Faderskap
FRÅGA |Hejsan kan man tvinga en person att ta blodprov om man inte är misstänkt för brott? Dvs jag har inte begått brott men vägrar att göra ett faderskapstest.
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du undrar om du i samband med ett faderskapstest är skyldig att lämna blodprov. I vissa fall kan socialnämnden begära att fadern lämnar blodprov i syfte att fastställa faderskap (2 kap. 6 § föräldrabalken). Socialnämnden kan dock inte framtvinga en blodundersökning och du har således rätt att neka socialnämndens begäran.Socialnämnden kan också väcka talan vid domstol för att förpliktiga dig att genomgå blodundersökning. Detta kan inträffa om du exempelvis avslår socialnämndens begäran. Förutom socialnämnden kan bland annat barnet och modern, ifall hon har vårdnaden över barnet, väcka talan angående blodundersökning (3 kap. 5 § föräldrabalken).Domstolen kan förordna om blodundersökning och du kan därmed bli skyldig att lämna blodprov. Detta gäller både i mål om fastställande av faderskap och i mål om förklaring att en viss man inte är far (1 § lagen om blodundersökning m.m.) Domstolen kan vid vite förelägga dig att genomgå en blodundersökning (2 § lagen om blodundersökning m.m.) och om du inte gör det kan domstolen besluta om biträde av polis i syfte att blodundersökningen genomförs (2 a § lagen om blodundersökning m.m.)SammanfattningSocialnämnden kan inte tvinga dig att lämna blodprov. Socialnämnden, barnet eller modern kan dock väcka talan vid domstol som kan förpliktiga dig vid vite att genomgå en blodundersökning och, om du vägrar, med biträde av polis. Om det inträffar kommer du alltså bli tvungen att lämna blodprov och detta trots att du inte är misstänkt för brott.Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Hur fastställs ett faderskap?

2021-08-19 i Faderskap
FRÅGA |Hej!En enkel fråga, utan ett DNA-test så kan inte ett faderskap bevisas och fastställas?Mvh
Gustav Ottebo |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Ett barn har rätt att få information om sitt ursprung och har dessutom rätt till försörjning, därmed är det angeläget att barnets föräldrar kan identifieras. Vem som är modern är ofta okomplicerat att få fram men det kan vara desto svårare att få fram fadern. Målsättningen är alltid att den biologiske fadern ska identifieras. Enligt 1 kap. 1 § Föräldrabalken (FB) råder det en så kallad faderskapspresumtion för en man om modern är gift med denne. Under vissa omständigheter ska tingsrätten förklara att mannen i äktenskapet inte är fader till barnet, dessa anges i 1 kap. 2 § FB. Om man ej kan fastställa vem fadern är genom presumtionen som finns vid äktenskap så fastställs det genom en faderskapsbekräftelse eller genom en dom enligt 1 kap. 3 § FB. FaderskapsbekräftelseEn faderskapsbekräftelse görs av den man som tror sig vara barnets fader. Enligt 1 kap. 4 § FB måste en faderskapsbekräftelse ske skriftligen och ska bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska sedan skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern. Skulle det vara så att barnet är myndigt ska bekräftelsen i stället godkännas av barnet. Socialnämnden får bara godkänna bekräftelsen om det kan antas att mannen faktiskt är barnets far. Enligt 1 kap. 4 § st. 3 FB ska tingsrätten förklara att faderskapsbekräftelsen saknar verkan mot mannen om det skulle visa sig att mannen inte är den biologiska fadern. Enligt det av HD avgjorda rättsfallet NJA 2005 not 42 kan mannen inte dra tillbaka sin faderskapsbekräftelse även om han blev ledd till att tro att han inte behövde betala underhåll trots bekräftelsen. Enligt HD kan mannen eventuellt åberopa ekonomiska olägenheter som grund för att få faderskapet, eller i alla fall underhållsansvaret, upphävt men det kräver i så fall att det ekonomiska ansvaret för barnet skulle väga orimligt tungt.DomEnligt 1 kap. 5 § FB kan ett faderskap fastställas genom en dom på 3 olika sätt.1: Om det genom en genetisk undersökning är utrett att mannen är barnets far, det vill säga om det genomförts en DNA undersökning. 2: Om det har blivit utrett att mannen haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet tillkommit genom det samlaget.3: Om det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med mannens spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen. Denna punkt gäller dock inte spermadonatorer.Det är med andra ord inte enbart genom ett DNA-prov som en mans faderskap kan fastställas, men vid osäkerhet genomförs ofta DNA-prover, ibland tvångsvis. Det ska tilläggas att socialnämnden har ett långtgående ansvar för att försöka identifiera fadern.Med vänlig hälsning,

Kan jag kräva att det ska genomföras ett faderskapstest under graviditeten?

2021-08-05 i Faderskap
FRÅGA |Jag är gift, men är osäker på om min make är far till barnet, pga otrohet. Båda män faller inom tiden.Kan jag, enligt lag, kräva att få ett rättsgenetiskt test innan barnet föds? För att veta om jag/vi vill ha barnet.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till bestämmelser i föräldrabalken (FB).Om mamman till ett barn är gift med en man vid födseln så presumeras det att maken är far till barnet (1 kap. 1 § FB). Detta gäller dock inte om det är utrett att modern under perioden när barnet blivit till har haft samlag med någon annan och barnet kan vara den andra mannens barn (1 kap. 2 § FB). Om det finns osäkerhet kring vem som är far till barnet ska socialnämnden göra en utredning och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § FB). Om någon av männen begär det så ska socialnämnden verka för att en blodundersökning görs för att fastställa vem som är far till barnet (2 kap. 6 § FB). Detta sker efter födseln. Under graviditeten genomförs endast faderskapstest på uppdrag av polisen eller läkare.Svaret på din fråga är därmed att du tyvärr inte kan kräva att få ett rättsgenetiskt test innan barnet föds. Ett faderskapstest kommer du inte kunna göra förrän efter barnets födsel. Skulle du välja att behålla barnet så kommer din make presumeras vara far till barnet.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Går det att säga upp faderskap och behöver man betala underhåll om barnet blir adopterat?

2021-07-26 i Faderskap
FRÅGA |Hej jag har 2 söner ena vill inte träffa mig han är född xxxxxx-xxxx men han vill bara ha underhållet av mig måste jag betala det om jag säger upp mitt faderskap. Sen den andra sonen som är född xxxxxx-xxxx han kommer jag inte träffa har ej träffad honom på länge Min lille bror som är gift med mamman han ville adoptera min son behöver jag betala något underhåll då eller hur blir det med den saken
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar hänvisa till bestämmelser i föräldrabalken (FB). Vidare kommer jag dela upp mitt svar i två delar, först om det går att säga upp sitt faderskap och sen om man behöver betala underhåll om barnet adopteras bort.Går det att säga upp sitt faderskap?Som utgångspunkt går det inte att säga upp sitt faderskap. I undantagsfall kan det dock ske om det visar sig att det är någon annan som ska räknas som far till barnet, till exempel om det visar sig att någon annan är barnets biologiska far (1 kap. 4 § FB). En talan ska då väckas om upphävande av faderskap av antingen fadern eller barnet (3 kap. 1–2 §§ FB). Faderskapet kan även upphöra om barnet blir adopterat, då blir nämligen adoptionsföräldrarna barnets nya föräldrar (4 kap. 21 § FB). Detta innebär att den tidigare fadern förlorar både alla rättigheter och skyldigheter gentemot barnet. Om du är barnets far så kan du alltså inte säga upp ditt faderskap såvida inte barnet bli adopterat av någon annan.Behöver man betala underhåll om barnet bli adopterat?Ett barns föräldrar är skyldiga att betala underhåll för barnet fram tills det barnet fyller 18 år, eller 21 år om barnet fortfarande går på gymnasiet (7 kap. 1 § FB). Om barnet adopteras kommer du emellertid inte längre räknas som barnets förälder och därmed behöver du inte längre betala underhåll för barnet. Underhållsskyldigheten övergår då till adoptivföräldern.Vad gäller i ditt fall?Eftersom du inte kan säga upp ditt faderskap så kommer du behöva fortsätta betala underhåll till din son. Enda möjligheten för dig att inte betala underhåll är om din lillebror skulle adoptera dina söner. Då kommer du inte längre vara dina söners förälder och då övergår underhållsskyldigheten till din lillebror. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,