FrågaFAMILJERÄTTFaderskap05/02/2024

Vad kan man göra när man gjort en insemination men inte vet om inseminator är pappan till barnet?

Komplicerad situation. Jag påbörjade en plan för insemination utomlands som ensamstående. Tiden blev bokad och jag var 100% säker på att det var helt rätt. Men så träffade jag en kille och sex har skett kring ägglossning( till mitt försvar så var ägglossningen väldigt tidig) Och sedan också resan till Danmark för insemination. (För att vara tydlig. Mannen är och var helt införstådd i min plan och utförandet) nu, eftersom man faktiskt inte vet vad (eller mer vem) som befruktade ägget, så önskar och hoppas vi båda att det är hans. (Det har ju blivit en liten soppa med rysk roulette om man säger så) Hur gör vi? Måste det bekräftas via DNA om han själv vill ta på sig faderskapet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av föräldrabalken (FB).


Kort svar på er fråga


Eftersom det kan vara så att du blivit befruktad genom insemination eller mannen du haft sex med så kommer detta behöva klargöras genom DNA-test. Detta kan ske genom bekräftelse eller dom. Nedan kommer jag att ge detaljer om hur ni kan göra detta.


Längre svar med olika regler för er fråga


I din situation ska faderskapet bekräftas genom bekräftelse eller dom (1:3 FB).


Bekräftelsen kan ske genom att ni besöker socialnämnden. Denna bekräftelse ska ske av dig och socialnämnden. Socialnämnden får bara godkänna om det kan antas vara så att killen du har haft samlag med antas vara far (1:4 1st FB). Detta kan ske även före barnets födelse (1:4 2st FB). I er situation kan detta bara bekräftas genom DNA-test. Om socialnämnden ska kunna godkänna bekräftelsen så kommer de behöva göra ett DNA-test (1:4 FB och 2:6 FB).


Ni kan även göra bekräftelsen digitalt, men då måste barnet vara fött (1:4a FB). Jag kan inte utläsa om barnet är fött i din fråga, så jag utgår från att det har fötts. Denna digitala möjlighet sköter Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (se länk). Det krävs då att du och mannen är myndiga och folkbokförda i Sverige vid barnets födelse, och barnet är folkbokfört i Sverige när bekräftelsen lämnas (1:4a 1st FB). Denna bekräftelse ska godkännas digitalt av dig och bekräftelsen ska lämnas av mannen. Detta kan göras senast 14 dagar efter barnets födelse (1:4a 2 st och 3 st FB).


Ni kan också göra detta i domstol. Eftersom det är så komplicerade omständigheter så kan det inte klargöras utan DNA-test att mannen är far till barnet (1:5 FB). Domstol är mer tillgängligt, om det skulle visa sig att mannen du har haft sex med inte vill bekräfta sitt faderskap. Då kan socialnämnden eller du föra en talan i domstol om att fastställa honom som far (3:5 FB).


Vad jag hade gjort i er situation


Jag tror det enklaste är att gå till socialnämnden tillsammans och förklara situationen. Då kan socialnämnden ta ett DNA-test där det kan klargöras om mannen är far. Om det stämmer att han är far, så ska detta bekräftas av socialnämnden.


Om det inte skulle vara så att mannen är far rent genetiskt, efter att ett test har skett, skulle han kunna adoptera barnet. Regler om detta finns i 4 kap FB. Skulle det vara så att mannen vill adoptera får ni gärna ställa en följdfråga så hjälper vi er ytterligare på Lawline.


Hoppas ni har fått svar på er fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000