FrågaFAMILJERÄTTFaderskap21/03/2024

Hur häver man faderskap?

Min son far är avliden och han fick 2 barn med en annan kvinna som jag misstänker är inte ena barnet hans. Kan jag kräva ett faderskapstest då de ej är gjort?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Om jag har förstått din fråga rätt, är mannen i fråga fastställd som barn till de två aktuella barnen och du undrar huruvida du som utomstående kan väcka talan om hävande av faderskap. Jag utgår från att det inte är fråga om adoption.


Rättsliga utgångspunkter

Frågan rör alltså vem som har talerätt vid fastställande av faderskap. Fastställelse av faderskap regleras i föräldrabalken (FB). Utgångspunkten är att en man som är gift med kvinnan som föder ett barn, presumeras vara förälder 1 kap 1 § FB. Om mannen inte är gift med kvinnan, t.ex. sambo eller partner, fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom 1 kap 4 § och 1 kap 5 §.


Efter att ett faderskap har fastställts kan faderskapet hävas under vissa förutsättningar, 1 kap 2 §. Faderskapet kan hävas i följande fall:

- modern har haft samlag med annan under den tid då barnet kan vara avlat

- om det på grund av arvsanlag eller andra omständigheter talar för att mannen inte är far till barnet

- Barnet har avlats före äktenskapet


Vilka som har talerätt i mål om hävande av faderskap regleras i 3 kap FB. De taleberättigade är den rättslige fadern, 3 kap 1 § FB, Barnet, 3 kap 2 § FB, En avliden faders arvingar, 3 kap 2 § FB samt barnets förmyndare om barnet i fråga är underårigt, 3 kap 4 § FB.


Bedömning i detta fall

I ditt fall framgår det att den rättslige fadern till din son har avlidit. Den rättslige fadern till din son har två andra barn. Det är alltså din son, eller någon av de andra barnen som har möjlighet att föra en talan om hävande av faderskap. Möjligtvis kan du, beroende på ditt barns ålder, föra en talan i din sons namn. Enligt juridisk doktrin så kan ett barn möjligen vara behörig att själv föra sin talan vid 15 års ålder. Det innebär att om din son är yngre än detta, har du sannolikt talerätt.


Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta en av våra skickliga jurister på Lawline.

Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000