Kan en statslös person utan uppehållstillstånd gifta sig med en svensk medborgare?

Kan en statslös person utan uppehållstillstånd gifta sig med en svensk medborgare?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Lagrum:

Din fråga gäller ingående av äktenskap med med viss internationell anknytning. Detta regleras i lagen (1904:26) om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL) samt Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB)

.

Att ingå äktenskap i Sverige vid fråga om äktenskap med internationell anknytning:

Om två personer vill ingå äktenskap med varandra inför en svensk myndighet, ska det prövas om det finns något hinder mot äktenskapet enligt svensk lag (se 1:1 IÄL). Är en av dessa två personer svensk medborgare prövas det enligt svensk lag (se 1:1 IÄL e contrario).

Krav för att gifta sig enligt svensk lag – Äktenskapshinder:

Omständigheter som gör att äktenskap inte kan ingås mellan två personer kallas för äktenskapshinder. Dessa hinder enligt äktenskapsbalken är att:

  • någon av personerna är under 18 år (se 2:1 ÄktB),
  • personerna är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led (barn & föräldrar) eller är helsyskon(se 2:3 1 st. ÄktB),
  • personerna är halvsyskon och har inte tillstånd från relevant länsstyrelse (se 2:3 2 st. & 15:1 ÄktB), eller
  • någon av personerna är redan gifta eller i ett registrerat partnerskap (se 2:4 ÄktB)

Faktumet att en av personerna som vill ingå ett äktenskap är statslös eller saknar uppehållstillstånd utgör alltså inget äktenskapshinder.

Slutsats:

En statslös person utan uppehållstillstånd kan gifta sig med en svensk medborgare så länge det inte finns några äktenskapshinder som stadgas i tredje kapitlet äktenskapsbalken.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Har du flera frågor är du mer än välkommen att vända dig till Lawline igen! Vill du få svar snabbare kan du ställa en expressfråga!


Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning