FrågaFAMILJERÄTTBodelning25/02/2024

Jämkning av bodelning vid samboförhållande

Hej Jag är en man som levt i ett sambo förhållande i 35 år. Har praktisk tagit slitet arslet av mig. Fixat så vi kunna ha ett bra liv med god ekonomi, hus, betalt allt i stort sett. Detta har dessvärre resulterat i att min sambo fått tagit stort ansvar för hemmet och vår enda gemensamma son. Jag är nu 63 år och valt att avsluta min relation. Vi äger halva huset. Nu kräver sambon bodelning. Jag känner att jag slitit ihjäl mig och allt tas från mig? Missförstå mig rätt.. men att jag förlorat tid med mitt enda barn och jobbat all tid för familjens skull. Vad har jag för rättigheter? Känns nästan som man "jobbat" gratis för andras skull.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag tolkar din fråga har du en sambo som har begärt bodelning. Ni äger halva huset var, och du undrar nu vilka möjligheter du har i din situation och vad som gäller. För att ta reda på det vänder vi oss till sambolagen.


Vad gäller vid bodelning mellan sambor?

En bodelning innebär enligt 8 § sambolagen att all samboegendom ska delas mellan parterna. Samboegendom är enligt 3 § den gemensamma bostaden samt bohaget, det vill säga möbler, konst och prydnad, givet att det är köpt för gemensamt bruk. Är bostaden eller bohaget köpt innan samboförhållandet inleddes är det såvida inte att betrakta som samboegendom. Det finns även vissa undantag för detta i 4 §, exempelvis för egendom som du fått genom arv.

Ett undantag mot detta är om ett samboavtal existerar enligt 9§ § sambolagen. Ett sådant avtal kan likställas med ett äktenskapsförord och reglerar vilken egendom som ska delas och vilken som inte ska det. Då du inte har nämnt något sådant antar jag att det inte finns.

Därmed ska som huvudregel bohaget och bostaden delas mellan dig och den andra parten i din situation.


Möjligheter till jämkning.

Jämkning innebär att delningen justeras så att det inte delas hälften hälften utan det belopp som ska föras över sätts ned. Vid bodelning för sambor finns en sådan möjlighet i 15 § sambolagen. För att jämkning ska aktualiseras ska särskilt förhållandets längd och parternas ekonomiska förhållande särskilt beaktas.

Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2003 s. 650 öppnat för möjligheter till jämkning om ena parten har stått för merparten av kostnaderna för exempelvis bostaden. I fallet hade ena parten betalat hela bostaden själv, och domstolen jämkade bodelningen så att den parten fick 75% av bostadens värde.

Som sagt tidigare ska dock förhållandets längd beaktas, och i rättsfallet hade förhållandet endast varat i drygt 2 år. I din situation rör det sig om betydligt längre än så. Min uppfattning är att möjligheterna till jämkning i ditt fall är små.


Sammanfattning och slutliga råd.

Som sagt finns det en möjlighet till jämkning. Jag kan inte säkert avgöra om det är möjligt i ditt fall med den information jag har. Jag rekommenderar dig att kontakta en familjejurist för att diskutera saken närmare och se vilka alternativ som finns.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000