FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt16/02/2024

Makars samäganderätt till fastighet

Hej! Om jag får halva huset av min far som förtida arv som enskild egendom och jag och min fru köper andra halvan gemensamt, kan vi då stå som 50/50 ägare på huset? Vad händer om hon dör/skilsmässa? Min fru har barn sedan sedan tidigare.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Om jag har tolkat din fråga rätt, undrar du alltså hur du och din fru kan stå som ägare till hälften av huset vardera, och vad som skulle hända vid eventuellt upphörande av ert äktenskap.  Därför kommer jag inte att beröra frågan om hur ditt förtida arv påverkar dig senare vid din fars bortgång. 


Vad händer efter ditt förtida arv

Jag antar att din far står som ensam ägare på huset, vilket innebär att du efter ditt förtida arv kommer att äga huset till hälften med honom. Genom detta förfarande innebär det att ni blir samägare till huset. Samäganderätt regleras i samäganderättslagen. Genom detta förfarande innhar ni 1 andel var i huset, 1 § SamägL. Ni äger alltså huset 50% var


För att ditt arv av andelen ska vara din enskilda egendom, och inte ingå i bodelningen, behöver ni upprätta och registrera ett äktenskapsförord, 7 kap 3 § ÄktB. Registrering görs hos Skatteverket.


Vad händer vid äktenskapsskillnad? 

Ett äktenskap upphör antingen genom bortgång, eller genom skillsmässa. Vid äktenskapsskillnad ska en bodelning göras. 9 kap 1 § ÄktB. I bodelningen ingår endast giftorättsgods, 10 kap 1 § ÄktB. Från bodelningen kan man undanta egendom, om den är enskild. Egendom är enskild endast om det framgår av ett äktenskaprförord, 7 kap 3 § ÄktB.


Förvärv av din fars andel

Köper du och din fru din fars andel tillsammans bör detta innebära att ni blir samägare till den andelen, 1 § SamägL. Ni kommer allstå att äga din fars andel till 50% var. Det innebär att du totalt kommer att inneha 75% av huset och din fru 25% av huset. 

(Du har 1 andel = 50%. Din far har 1 andel = 50%. När din fru och du köper din fars andel kommer andelen, som motsvarar 50% av huset att ägas av er tillsammans. 50% / 2 = 25% var) 


Vid en skillsmässa kommer den andel som du och din fru förvärvar tillsammans, att ingå i en bodelning mellan er (förutsatt att andelen inte är enskild genom ett äktenskapsförord, utan är giftorättsgods). I praktiken innebär det ingen förändring på ägandeförhållandena. 


Om äktenskapet upphör genom dödsfall, aktualiserar även fråga om fördelningen av din frus kvarlåtenskap. Som make har du arvsrätt, 3 kap 1 § ÄB. Jag antar att din frus tidigare barn inte är dina egna. Hennes barn har också arvsrätt efter henne, 2 kap 1 § ÄB. 

Detta innebär att ni kommer att få dela på hennes andel. I ett sådant fall påverkar ägandeförhållandena. Andelen du kommer att ärva efter henne beror på hur många barn hon har sedan tidigare. 

- Exempel 1 barn och du = 1/2 var av andelen. Dvs 25% / 2 = ditt arv. 

- Exempel 2 barn och du = 1/3 var av andelen. Dvs 25% / 3 = ditt arv. 


Sammanfattning och råd 

Som jag uppfattar din fråga, är målet att du och din fru ska äga huset till hälften var. 

För att göra det kan ni: 

1. Köpa hela huset från din far. I ett sådant fall blir ni samägare direkt. 

2. Genomföra det förtida arvet, men låta din fru köpa din fars andel. På ett sådant sätt blir ni samägare till 50% var. 


Hoppas du fick svar på din fråga. 

Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta en av våra skickliga jurister här på Lawline. 


Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000