Är ett svenskt äktenskapsförord tillämpligt i Thailand?

Gäller ett svenskt äktenskapsförord (1998) även i Thailand, vi registrerade vårt svenska äktenskap I Thailand 2008, på grund av visum reglerna där. Jag kan få äf översatt och verifierat till thailändska och med advokat och ud stämplar. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende enligt svensk rätt är lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF). Lagen är tillämplig eftersom att ni ingick äktenskap före 2019.

Vad gäller enligt svensk rätt?

I svaret utgår jag från att svensk rätt var tillämplig på ert äktenskap när äktenskapsförordet företogs. Av 5 § LIMF framgår följande “En rättshandling mellan makar avseende deras förmögenhetsförhållanden är giltig, om den stämmer överens med den lag som är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden när rättshandlingen företas”. Det innebär således att äktenskapsförordet är giltigt enligt svensk rätt om det var förenligt med svensk lag när det ingicks. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av makarna samt registreras hos skatteverket för att anses giltigt i Sverige (7 kap. 3 § ÄktB).

Är ett svenskt äktenskapsförord tillämpligt i Thailand?

Då thailändsk och svensk rätt kan skilja sig åt krävs att ert äktenskapsförord erkänns enligt thailändsk rätt för att det ska vara giltigt i Thailand. Då jag inte har kunskap om thailändsk rätt har jag inte möjlighet att ge er rådgivning kring det. Jag rekomenderar er därför att kontakta en thailändsk jurist för att få klarhet i situationen. Av vad jag har hittat uppgifter om verkar det som att ett äktenskapsförord behöver registreras samtidigt som äktenskapet enligt thailändsk rätt.

Avslutande ord

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan genom någon av våra betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Jag finns tillgänglig på klara.lindblom@lawline.se. Där får ni mer än gärna kontakta mig.

Avslutningsvis hoppas jag att du känner dig tillfredsställd med min förklaring av situationen.

Mvh,

Klara LindblomRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning