FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt29/02/2024

Kan min sambo behöva betala för mina barn?

Hej, Jag har några frågor gällande min situation som jag behöver svar på. Hur kan jag undvika att min sambo inte ska behöva betala för mitt barn om jag blir arbetslös, eller om vi skaffar gemensamt barn eller gifter oss? Kan barnet komma in och kräva del av huset om min sambo eller om vi gifter oss eller har ett gemensamt barn, står som ägare på huset även om jag har gjort betalningar mot huset? Hur kan jag göra så att mitt barn får så lite utav mitt arv som möjligt? För jag vill att Mitt arv ska gå till min sambo och hennes barn. Kan min sambo skriva äktenskaps förord så att jag inte ärver hennes hus eller ägodelar, pengar om hon går bort? Och att det går direkt till hennes son, men att jag har rättigheten att bo kvar i huset tills jag dör eller hamnar på ålderdomshem eller att jag väljer att flytta. Hur kan jag undvika att min sambos inkomst inte kommer kunna räknas mot min barn?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag förstår din fråga undrar du dels ifall din sambo kan behöva betala till ditt barn vid eventuellt dödsfall eller arbetslöshet, dels ifall du kan testamentera din egendom till din sambo istället för ditt barn. För att ta reda på det vänder vi oss till föräldrabalken (FB) samt ärvdabalken (ÄB).


Kan din sambo behöva betala för ditt barn?

Reglerna varierar beroende på ditt barns ålder. Enligt 6 kap. 2 § FB består vårdnaden av ditt barn till dess att barnet är 18 år. Samma paragraf stadgar att du som vårdnadshavare har en skyldighet att ta hand om ditt barn ekonomiskt. Som förälder är du som huvudregel vårdnadshavare och innehar denna skyldighet tills ditt barn är 18 år.

Är din sambo inte vårdnadshavare för ditt barn finns ingen skyldighet för henne att ta hand om ditt barn ekonomiskt. Skulle du bli arbetslös eller inte kunna ta hand om ditt barn behöver således inte din sambo betala såvida hon inte är vårdnadshavare.

Du kan även skriva ett samboavtal enligt 9 § sambolagen. I ett sådant avtal kan ni komma överens om att en bodelning inte ska ske vid ett eventuellt upplösande av samboförhållandet. Om målet är att ge din sambo så mycket egendom som möjligt rekommenderas endast ett sådant ifall det är din sambo som äger mest egendom. Detsamma gäller för äktenskapsförord.


Kan du vid ditt eventuella dödsfall ge din egendom till din sambo?

Enligt 9 kap. 1 § ÄB får den som är över 18 år förordna om sin kvarlåtenskap, det vill säga egendom, genom testamente. För att säkerställa att din egendom går till din sambo kan du således skriva ett sådant.

Observera att ett testamente inte får kränka ditt barns laglott. Enligt 7 kap. 1 § ÄB utgör hälften av ditt barns arvslott barnets laglott. Arvslotten är vad barnet skulle fått ifall inget testamente eller liknande fanns, och laglotten utgör således hälften av det.

Ett testamente kan även innehålla regler om nyttjanderätt. Detta betyder att din sambo kan skriva ett testamente att hennes barn ska ärva lägenheten som sådan, men att du ska få ha kvar nyttjanderätten, det vill säga rätten att bo där.


Sammanfattning och slutliga råd.

Det finns alltså ett antal möjligheter att ge egendom till din sambo och på så sätt undanhålla den från ditt barn. Jag rekommenderar att titta på alla möjligheter och följa dem som bäst lämpar sig för din situation.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000