Får jag starta bolag under min uppsägningstid?

2021-09-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Under uppsägningen avser jag starta bolaget, registrera hos skatteverket och få sånt färdig inför när det faktiskt skall brukas. Ingen kontakt med kunder via bolaget kommer ske, ingen marknadsföring och ingen verksamhet öht, tills dess att uppsägningstiden har upphört. Enligt registrera ett AB och anmäla till F-skatt.Jag har stämt av med chef på nuvarande bolag ifall detta godkänns. Denna svarade nej. Vad är potentiella konsekvenserna att ändå registrera sagt bolag? Skadestånd kan krävas; men på vad? Ser absolut noll skada som görs mot företaget. Avslutande bonusfråga; Juridiskt om inte jag utan min fru - eller bekant - startar ett AB och registreras enligt ovan, och som jag sen tar anställning i efter nuvarande uppsägningstid, samt detta företaget säljs eller ges till mig så jag även är ägare. Har man kringgått något då eller är avsikten med handlingen ändå omfamnad av lojalitetsplikten?
Victor Nilsson |Hej! Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.Arbetstagarens lojalitetspliktSom arbetstagare har du en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare. Den innebär att du inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller försvåra din arbetsgivares verksamhet. En allmän utgångspunkt är att du som arbetstagare är skyldig att sätta din arbetsgivares intressen framför dina egna (AD 1993:18).Får en arbetstagare bedriva konkurrerande verksamhet?Arbetsdomstolen har uttalat att en arbetstagare som bedriver verksamhet som konkurrerar med dennes arbetsgivare i allmänhet på ett allvarligt sätt bryter mot sin lojalitetsplikt (AD 1993:18). All konkurrerande verksamhet utgör dock inte ett sådant brott mot lojalitetsplikten. Det krävs att konkurrensen skadar arbetsgivaren eller är att uppfatta som illojal (AD 1993:18). Även planerad konkurrerande verksamhet kan omfattas av lojalitetsplikten, om den är långt framskriden och mer än bara på idéstadiet (AD 1993:12).SkadeståndsskyldighetPrecis som du nämner kan en arbetstagare som bryter mot sin lojalitetsplikt bli skadeståndsskyldig. Den skada som kan drabba arbetsgivaren redan innan den konkurrerande verksamheten har påbörjats kan bl.a. bestå av negativ publicitet, ifall det blir känt att en konkurrerande verksamhet kan komma att påbörjas (AD 1993:12).Vad gäller din bonusfråga så innebär det sannolikt inget brott mot din lojalitetsplikt ifall någon närstående till dig startar ett bolag, förutsatt att du inte har något med det bolaget att göra under tiden din lojalitetsplikt gäller.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det tillåtet att kräva nya kompetenser av redan anställda?

2021-09-27 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hejsan,Jag har haft permanent anställning hos Postnord i 19 år. Då jag anställdes fanns det inget krav på körkort.Nu vill Postnord att alla ska nu ha körkort även de som har ett jobb där man inte kör bil.Deras resonemang är att alla oavsett arbetsuppgifter har anställts som brevbärare.De ska ge ett bidrag på 5000:- med uppvisning av ett körkort dock innan 23/12-2021. Om man inte har skaffat ett körkort innan dess får man inget bidrag och dessutom riskerar bli uppsagt enligt LAS. Hur kan det vara lagligt för ett företag att tvinga sina anställda ha en kompetens som de inte ordnar och betalar för själv? Och som inte behövs i mitt arbete?
Erica Lager |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor om skydd för den anställda och andra arbetsrättsliga frågor regleras främst i Lagen om anställningsskydd (LAS), men även i praxis, och kollektivavtal.Principen om arbetsledningsrättGällande din första fråga om det är tillåtet för en arbetsgivare att kräva nya kompetenser så är svaret ja. Det är tillåtet att ex. genomföra omorganisationer på arbetsplatsen, vilket kan påverka de anställda genom att vissa tjänster försvinner eller arbetsbeskrivningar ändras. Detta följer av den arbetsrättsliga principen om arbetsgivarens rätt till arbetsledning, som innebär att arbetsgivaren inom de rättsliga ramarna får lov att utöva sin arbetsledning som hen vill. Måste arbetsgivaren bekosta körkortsutbildning ifall de ställer upp krav på körkort?Nej, här har Arbetsdomstolen uttalat att en arbetsgivare normalt sett inte är skyldig att tillhandahålla utbildning eller bekosta utbildning av "mer grundläggande natur" såsom till att ta körkort. Annan vidarutbildning som hör till tjänsten kan arbetsgivaren ofta inte kräva att den anställde ordnar på egen hand. Läs rättsfallet här. Vad kan gälla i din situation?Utifrån vad som har konstaterats ovan så verkar din arbetsgivares omorganisation helt tillåten. De är dessutom villiga att ge ett ekonomiskt bidrag till de som anpassar sig till de nya kraven. Som du skriver så kan risken finnas för uppsägning om du efter det datumet inte har körkort (som då blir ett krav för din tjänst). Här kan jag säga två saker:1) Arbetsgivaren bör kunna motivera ifall det ställs ett krav på körkort på din tjänst. Det är inte ok att säga upp folk enbart på grund av anledningen att de saknar kompetenser som inte ens är relevanta för tjänsten de har. 2) Om det kan motiveras, så kan du (om du fortfarande saknar körkort) riskera uppsägning pga arbetsbrist enligt 7 § LAS. En uppsägning måste alltid vara sakligt grundad, och arbetsgivaren måste först beakta turordningsreglerna i 22 § LAS. Enligt turordningen ska den som anställdes sist vara den som lämnar först. Och arbetsgivaren måste ha undersökt om det finns möjlighet att omplacera en anställd innan en uppsägning kan vara sakligt grundad. Rätten att bli omplacerad innefattar dock att man har tillräckliga kvalifikationer för en annan tjänst på arbetsplatsen. Här är det godkänt att räkna med en "upplärningstid" på max 6 månader, för att räknas som vara tillräckligt kvalificerad. Det innebär för din del, att om risk för uppsägning pga arbetsbrist föreligger så kan din långa anställningstid vara en fördel vid turordningsreglerna. Dessutom behöver arbetsgivaren se om det finns möjlighet att omplacera dig till en tjänst där körkort inte är ett krav och som du också är behörig för. Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Vänligen,

Har jag rätt till tjänstledighet efter återanställning?

2021-09-26 i Studieledighet
FRÅGA |Hej om jag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och vi har fått företräde till jobb.jag har nu börjat plugga har jag då rätt att bli återanställd nu när dom får jobb och tacka ja men direkt lägga mig som tjänstledig för studier ?
Doorsa Salehy |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kan vi använda oss av lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning [Studieledighetslagen]. Som du redan har nämnt har du som arbetstagare företrädesrätt till återanställning i 9 månader efter att du blir uppsagd på grund av arbetsbrist (25 § LAS). Huvudprincipen är att arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill undergå utbildning, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning (1 § Studieledighetslagen). För att rätten till ledighet ska föreligga krävs det att du har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senare två åren (3 § Studieledighetslagen). Detta innebär att du har rätt till att söka om studieledighet direkt om du har arbetat minst tolv månader under senaste året innan du blev uppsagt. Viktigt att komma ihåg är dock att din chef har rätt att skjuta upp din ansökan om studieledighet i sex månader. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till uppsägningstid?

2021-09-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag sa upp mig under en provanställning och angav vilken min sista anställningsdag skulle vara. Min chef säger att då det inte finns någon uppsägningstid så blir min sista anställningsdag den dag då jag sa upp mig.Har chefen rätt eller gäller det datum som jag angav?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Som jag förstår det, undrar du din chef har rätt i att du inte har rätt till uppsägningstid.ProvanställningI 6 § lagen om anställningsskydd, LAS, framgå att arbetsgivare och arbetstagare får ingå avtal om tidsbegränsad provanställning. Det är en särskild form av anställning som utmärks av att båda parter kan avbryta anställningen utan särskilda skäl. Prövotiden för provanställningen får inte överskrida 6 månader.Om varken arbetsgivaren eller arbetstagaren säger upp anställningen efter prövotiden har löpt ut övergår provanställningen till en tills vidare anställningUppsägningstidUppsägningstiden för en provanställning finns reglerad i kollektivavtalet. I avsaknad av en sådan reglering, gäller 31 § LAS som anger 14 dagars uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida.Vill en arbetsgivare avbryta provanställningen i förtid eller helt enkelt hindra det från att övergå till en tillsvidareanställning, ska denne underrätta arbetstagaren minst 14 dagar i förväg. Är det i stället arbetstagaren som vill avbryta anställningen gäller inte uppsägningstiden på 14 dagar. Det räcker med att arbetstagaren meddelar sin arbetsgivare om detta. Vilket innebär att anställningen kan avbrytas samma dag som arbetstagaren säger upp sig. Någon uppsägningstid löper alltså inte och lön ska inte heller utgå. SammanfattningFör att sammanfatta det hela, så har din chef rätt i att det inte finns någon uppsägningstid. Detta är för att det är du som avbröt anställningen och förmedlingen för att kollektivavtal saknas på området.Hoppas att det var svar på din fråga.Vänligen,

Avstängning av arbetstagare

2021-09-27 i Övrigt
FRÅGA |Hej!I vilka situationer får en arbetsgivare besluta om att en arbetstagare inte får vara på arbetsplatsen?Jag har en vän som är chef och som har fått besked om att hen inte ska vara på arbetet under tiden som arbetsgivaren utreder om hen uppträtt olämpligt mot någon medarbetare.Hur länge kan en avstängning få gälla?
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I vissa situationer är det möjligt att stänga av anställda, ex. om denne kommer till arbetet onykter eller en situation som du beskriver inträffar.Arbetsgivaren har möjlighet att avstänga en arbetstagare om denne på sannolika skäl misstänks för eller bevisligen är skyldig till svårare fel eller försummelse i arbetet, brott som kan medföra fängelse eller svårare förseelse utom anställningen. Avstängning får ske i högst 30 kalenderdagar. Avstängning görs i avvaktan på att den misstänkta förseelsen blir utredd.Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Arbetsgivare erlägger inte arbetstagares lön (Company does not pay salary)

2021-09-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Company dont pay money for the work. Where can i get a help?
Janine Hindemark |Hi!Thank you for contacting Lawline regarding your question.Since your employer has not payed your salary, you have the option to resign. Failing to pay a salary is a procedure which is a serious breach of the employer´s obligations to you as an employee (4 § 3 st. Lag om anställningsskydd). In addition to the option to resign from your employment, you can choose to continue your employment but try to get paid for the debt. I recommend you to communicate with your employer, and you can also contact your labour organisation if no correction has been made. You can also contact Kronofogdemyndigheten if my further suggestions do not lead to any progress in your case. Kronofogdemyndigheten can confirm it as a debt and you can apply for a payment order. After you have submitted an application, Kronofogdemyndigheten will send a letter of demand to the person who has a debt to you (your employer). If your application is disputed by your employer, Kronofogdemyndigheten will take the matter to court at your request. Your payslip and employment contract will be of great value as evidence in that case.I hope that this has answered your question. You can always contact us at Lawline again if you have any further questions.Best regards,

Skälig grund för avsked

2021-09-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! När jag var på kontoret en dag så pratade min Manager och två kollegor om hur en annan kollegas (som ej var på kontoret den dagen) arbete var dåligt och la allmänt negativa kommentarer om denne personens arbete. Exempelvis hur denne personen inte förstått vad vårt arbete gick ut på, hur det var dåligt skrivit, och hur personen gjort en extremt dålig/felaktig eskalering osv.Jag valde då att berätta om det samtalet för kollegan som det handlade om (personen som ej var på kontoret). Efter det fick min Manager och Team Lead reda på att jag informerat kollegan om detta, och sa att jag nu har fått en officiell varning om att jag inte får vara kvar i team:et om jag fortsätter med detta beteendet. Då det enligt dom inte är tillåtet att prata om saker som skett på kontoret till personer som inte var där, även fast vi alla är i samma team.Anledning till att jag berättade för min kollega var på grund av att jag visste att dom skulle ha ett samtal med denna personen om förbättringar som kunde göras i arbetet. Jag ville förbereda honom på samtalet som komma skall och Jag tyckte inte att det som sas var professionellt i och med att det var Managern som sa detta till dom andra kollegorna.Är det lagligt för en arbetsgivare att avskeda någon på grund av att dom informerar en kollega om vad som sas bakom deras rygg?
Doorsa Salehy |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid frågor rörande arbetstagarens skydd mot avsked kan vi vända oss till lagen (1982:80) om anställningsskydd [LAS]. Ett avskedande förutsätter att arbetstagaren har grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § LAS). Enligt motiven ska lagens tillämpning användas väldigt restriktivt samt med ytterst försiktighet (Prop. 1973:129 s.149 f.). Av propositionen kan det utläsas att avskedande förutsätter antingen avsiktlig fortfarande eller grovt vårdslöshet. Exempel på vad som är skälig grund för avskedande framkommer genom arbetsdomstolens praxis. Skälig grund kan t.ex. vara illojal konkurrens (AD 1999 nr 144) eller dylikt handlande av "allvarlig natur" som har till syfte att tillbringa skador för arbetsgivaren. Andra exempel kan vara stöld (AD 2013 nr 89), misshandel (AD 1998 nr 145), allvarlig misskötsamhet (AD 2011 nr 24, AD 2008 nr 43) eller sexuella trakasserier (AD 2014 nr 90, AD 2006 nr 54) Det kan därmed konstateras att tröskeln är väldigt högt ställd och att ett avskedande kan endast föranleda vid de mest kvalificerade fallen. Den situation du har beskrivit kan inte i min mening ses som grovt åsidosättande av dina förpliktelser gentemot din arbetsgivare. Tvärtom har jag väldigt svårt att se hur detta kan läggas till grund för ett avskedande. Jag vill dock förtydliga att detta är endast baserad på det du har angivit. Om det däremot finns ytterligare omständigheter som inte har nämnts, kan en grund förekomma. Ett exempel kan vara om det du har berättat vidare till din kollega kan ha varit skyddad av sekretess eller tystnadsplikt. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Kan man bli nekad anställning pga. betalningsanmärkningar?

2021-09-26 i Övrigt
FRÅGA |Hej, är det lagligt att bli nekad efter jobbintervju som chef pga gamla skulder hos kronofogden? Och just efter dem tycker att jag passar super bra för dem och hade suttit med dem tre gånger samt träffat hela ledningen från HR och närmaste chef till COO CEO och alla var glada och nöjda?Tack på förhand!
Beatrice Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En arbetsgivare får som huvudregel välja vem hen ska anställa eller ej. Detta innebär att du kan bli nekad ett jobb pga. gamla skulder hos kronofogden. De inskränkningar som finns i förhållande till huvudregeln är att man ej får bli nekad anställning pga. någon diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen. Att du inte får anställning pga. gamla skulder är inte en diskrimineringsgrund enligt lagen. Då du inte har ingått ett anställningsavtal (antingen muntligt, eller skriftligt) så kan du tyvärr blir nekad anställning. Därmed är det inte olagligt baserat på informationen i frågan. Med detta sagt hoppas jag du kan hitta ett annat arbete inom snar framtid. Jag vill även nämna att du inte behöver berätta om dina betalningsanmärkningar när det kommer till de flesta arbeten, även om det självklart kan synas vid en kreditupplysning. Med vänliga hälsningar