FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 06/01/2024

Kan Arbetsförmedlingen tvångsförflytta en arbetssökande?

Är det legalt att inom Sveriges gränser ”tvångs förflytta” / tvinga vuxna, friska, arbetsföra individer i namn av arbetslöshet, med hot om ekonomisk bestraffning/vite av regering, arbetsförmedling eller någon annan arbetsmarknads aktör?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga på följande: Kan en arbetslös person behöva flytta inom Sveriges gränser för att undvika att drabbas av sanktioner?

Eftersom din fråga handlar om arbetslöshet kommer jag att svara på frågan utifrån reglerna i lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Kort om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkring är en förmån som kan liknas vid de förmåner som ingår i det svenska socialförsäkringssystemet men behandlas ofta separat. En likhet för alla dessa förmåner är att de bygger på att stötta enskilda när de av olika anledningar inte kan få inkomst genom att arbeta. Men systemet bygger också på att de som kan arbeta också ska arbeta varför den enskilda har en stor skyldighet att alltid vara öppen till att arbeta. Detta kallas för arbetslinjen.

Förutsättningar för arbetslöshetsersättningen

En förutsättningarna för att få arbetslöshetsförsäkring är att man uppfyller det allmänna villkoret (9 § ALF). Denna innebär bland annat  att man är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och står till arbetsmarknadens förfogande dvs att man aktivt söker arbete och är tillgänglig att ta emot en anställning. Detta villkoret ger tydligt uttryck för arbetslinjen, nämligen att den arbetssökande så snart som möjligt ska börja arbeta igen. Om det finns ett lämpligt arbete bör den sökande ta den i anspråk.

Lämpligt arbete

När ett arbete ärlämpligt arbete beskrivs i (44 § ALF). Ytterligare föreskrifter har lämnats av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF). Ett arbete är alltid lämpligt om det ligger inom dagpendlingsavståndet. Detta innebär att den arbetssökande får räkna med att vara borta hemifrån 12 timmar om dagen där fyra timmar avser pendlingstiden till och från arbetsplatsen. Därutöver utvidgas det geografiska sökområdet för lämpliga arbeten ju längre tid man är arbetslös. Bor man i Skåne kan det lämpliga arbetet även sträcka sig över landsgränserna till att omfatta arbeten i Danmark. Under en skälig övergångsperiod kan den sökande av familjeskäl begära att lämpligt arbete enbart söks inom ett geografiskt begränsat område. Men efter denna perioden utvidgas sökområdet återigen och ett arbete anses lämpligt om den sökande kan besöka sin familj åtminstone varje vecka. Om arbetsförmedlingen anser att ett arbete är lämpligt talar detta starkt för att arbetet är lämpligt. Söker den arbetslöse inte detta arbete kan sanktioner träda i kraft.

Sanktionssystemet

Sanktionerna tar framförallt sikte på när den arbetslöse av olika anledningar inte har sökt, avvisat eller orsakat att en anställning inte har kommit till stånd (43–43 b §§ och 45 § ALF). Sanktionerna är bland annat varningar om avstängning och avstängning från arbetslöshetsersättning. Detta innebär dock inte att man förlorar ersättningsdagar utan enbart att ersättningen pausas under dessa dagar.

Sammanfattning

Svar på din fråga är att Arbetsförmedlingen genom påtryckningar kan förmå en arbetssökande att ta ett arbete som ligger långt ifrån den sökandes hemort och att denna sökande därför kan behöva flytta. Syftet är att den arbetssökande så snart som möjligt ska börja arbeta igen (arbetslinjen). 

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar, 

Hiwen Ulusoy Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000