Får arbetsgivare kräva utdrag ur belastningsregister?

Kan en potentiell arbetsgivare neka till arbetsintervju där dom hänvisar till att dom kräver enligt policy ett utdrag från belastningsregistret? Om man inte vill det för att arbetsbeskrivningen är vanligt kontorsarbete inom privat sektor. För mig låter det otroligt kränkande på integriteten.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar kommer jag att hänvisa till lagtext i lag om offentlig anställning och diskrimineringslagen.

I Sverige råder fri anställningsrätt

Arbetsgivaren har som utgångspunkt rätt att anställa vem den vill. Det här kallas för den fria anställningsrätten. I den offentliga sektorn ska dock endast sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet, beaktas (4 § LOA). I det här fallet rör det sig om en arbetsgivare inom den privata sektorn, där någon sådan begränsning alltså inte finns.

Arbetsgivaren får inte bryta mot diskrimineringslagen

Arbetsgivaren får dock inte bryta mot diskrimineringslagen. Den fria anställningsrätten begränsas således av diskrimineringsgrunderna. En arbetsgivare får inte diskriminera arbetssökande (2 kap. 1 § DL). I Sverige finns det sju diskrimineringsgrunder (1 kap. 4 § DL):

  1. kön,
  2. könsöverskridande identitet eller uttryck,
  3. etnisk tillhörighet,
  4. religion eller annan trosuppfattning,
  5. funktionsnedsättning,
  6. sexuell läggning, och
  7. ålder

För att kunna skyddas av diskrimineringslagen måste någon av diskrimineringsgrunderna aktualiseras. Att neka arbetsintervju då ett krav på inlämnat belastningsregister inte uppfylls utgör inte diskriminering. Arbetsgivaren kan således ställa ett sådant krav.

Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar

Klara LindblomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo