Hur lång är uppsägningstiden för en tidsbegränsad anställning med avtalat slutdatum ett år efter startdatum?

2021-09-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hur lång är uppsägningstiden för ett nystartsjobb med tidsbegränsad anställning och avtalat slutdatum ett år efter tjänsten påbörjas?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättslig statusHuvudregeln beträffande tidsbegränsad anställning är att både du och din arbetsgivare är bundna vid anställningen tills slutdatum har nåtts. Den är med andra ord som utgångspunkt inte uppsägningsbar överhuvudtaget varför arbetstagaren då är tvungen att följa det avtal man har under hela arbetstiden (5 § lagen om anställningsskydd).Undantaget är om det på arbetsplatsen råder kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden till (täckningsgraden av kollektivavtal är hög i Sverige) och det i kollektivavtalet finns reglerat att arbetstagaren kan säga upp sig i förtid, 2 § tredje stycket lagen om anställningsskydd), t.ex. kan det stå att en månads uppsägning gäller.I alla händelser kan du och arbetsgivaren frivilligt komma överens om att anställningen ska upphöra tidigare, men arbetsgivaren har ingen skyldighet att gå med på förslaget. Det kan vara en idé att börja med att lägga fram ett sådant förslag till arbetsgivaren om du vill avsluta anställningen i förtid.Hälsningar,

Kan arbetstagare avsluta en tidsbegränsad anställning?

2021-08-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har en tidsbegränsad anställning och i mitt anställningsavtal står inget om uppsägningstid och vi har inget kollektivavtal på min arbetsplats. Jag har nu fått ett nytt jobb och detta börjar om 2,5 vecka. Hur blir då min uppsägningstid på mitt nuvarande jobb och vad skulle hände om ja inte dyker upp slutet av min uppsägningstid?
Amanda Rydberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i Lag om anställningsskydd (LAS) Uppsägningstid tidsbegränsad anställning Om du inte har någon avtalad uppsägningstid och din arbetsplats heller inte har något kollektivavtal så får man se till regelverket i LAS. Vad som gäller tidsbegränsade anställningar är att de ska löpa tills den avtalade tidsperioden är slut enligt 4 § 2 st LAS. Som utgångspunkt kan alltså inte en tidsbegränsad anställning avbrytas. Det finns dock blandformer av tidsbegränsade anställningar. Den ena av dessa kan beskrivas i anställningsavtalet som att anställningen gäller tills vidare men dock längst ett visst datum då anställningen upphör. Arbetsdomstolens praxis i dessa fall säger att en anställning med liknande formulering är uppsägningsbar. I detta fall så har arbetstagaren en uppsägningstid på 1 månad enligt 11 § LAS. En annan blandform av en tidsbegränsad anställning är om anställningsavtalet beskriver det som att man vikarierar för någon men dock längst till ett visst datum. I detta fall kan den tidsbegränsade anställningen upphöra tidigare än det avtalade slutdatumet när den man vikarierar för kommer tillbaka till arbetsplatsen. Det finns alltså ett begränsat utrymme att avbryta en tidsbegränsad anställning. Som arbetstagare har man dock alltid rätt enligt 4 § 3 st LAS att frånträda sin anställning med omedelbar verkan om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Konsekvenser Om du som arbetstagare avbryter en tidsbegränsad anställning utan stöd i lag, praxis, anställningsavtalet eller kollektivavtal så skulle du i värsta fall riskera att få betala skadestånd. Sammanfattning Jag skulle rekommendera dig att kolla på ditt anställningsavtal igen och se om din tidsbegränsade anställning är uppsägningsbar än fast avtalet inte nämner någon uppsägningstid. I så fall har du en uppsägningstid på 1 månad. Du kan också kolla i anställningsavtalet om din tidsbegränsade anställning beskrivs som en anställning som gäller tills vidare dock längst ett vist datum. Då gäller också en uppsägningstid på 1 månad. Annars så kan du prata med din arbetsgivare och se om det är okej för dig att avbryta din tidsbegränsade anställning ändå. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad innebär ändrad anställning?

2021-08-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Vad menas med ändrad anställning på mitt anställningsbeslut? Jag jobbar inom kommunens äldreomsorg.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag hade vänt mig direkt till din arbetsgivare för att få reda på vad som syftas med ändrad i anställning i just din situation. Det skulle kunna ha att göra med om du t.ex. varit provanställd i 6 månader så övergår den provanställning automatiskt till en tillsvidareanställning och det därav är ändrad anställning. Skulle ju även kunna vara att de ändrat antal timmar om du har en tillsvidareanställning men är anställd för ett visst par timmar som din arbetsgivare önskar minska eller öka. Jag hade gett dig rådet att se vad som står i det anställningsavtal och om det inte framgår mer än att det blivit ändrad anställning får du kontakta arbetsgivaren.Arbetsgivaren har visst utrymme inom sin arbetsledningsrätt att t.ex. ändra i antalet timmar, detta är dock i fall som gäller att det annars kommer uppstå en arbetsbrist. Men för att få mer klarhet och för att vi på lawline ska kunna utreda din situation mer behövs mer information för avgöra om arbetsgivaren gjort rätt för sig eller inte. Så du får gärna skicka in en till fråga med mer information då jag inte kan svara på vad arbetsgivaren syftat på när det enda som framkommer är att anställningen på något sätt ska ha ändrats och inte vet vad du har för villkor i det avtal i nuläget.Hoppas detta var svar på din fråga

Jag har inte fått min lön utbetald - vad kan jag göra?

2021-08-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag sommarjobbade i sommar och skulle fått min lön den 27 augusti och nu är det 31 augusti och den har inte kommit. Jag skulle fått hem den via en värdeavi men som sagt har inget kommit. Hon som skulle skicka ut min lön har slutat svara på mail och jag går inte med på att inte få min lön. Har läst privatjuridik i ett år och där gick vi också igenom LAS och andra lagar som kan vara bra att veta inom arbete. Jag kommer inte ihåg och hittar nu inte exakt det lagstödet jag är ute efter så undrar om det finns någon lagstöd om att jag måste få min lön för utfört arbete osv.?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En arbetsgivare måste betala ut lönEtt anställningsavtal är bindande för båda parterna, dvs. både för arbetsgivaren och arbetstagaren. Detta innebär att din arbetsgivare har en skyldighet gentemot dig att betala ut din lön som ni har avtalat om. Om arbetsgivaren inte betalar ut din lön begår arbetsgivaren ett avtalsbrott. Det som sker är att du får en fordran som du kan göra gällande mot din arbetsgivare.Vad kan jag göra med min fordran?Den fordran som uppkommer förfaller till betalning den dag som lönen egentligen skulle betalats ut vilket innebär att du kan kräva ränta för dröjsmålet (3 § räntelagen). Det du i första hand kan göra är att gå till din arbetsgivare och kräva din lön utbetald. Du kan fråga vad den uteblivna lönen beror på då det inte går att utesluta att det kan vara ett administrativt misstag som enkelt går att rätta till. Om du inte kommer någon vart efter att ha pratat med din arbetsgivare kan du kontakta facket om du medlem där och få hjälp med att rikta krav mot arbetsgivaren. En annan möjlighet är att du kan vända dig till kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande. Betalningsföreläggande innebär att KFM ålägger din arbetsgivare att betala ut din lön (2 § första stycket lagen om betalningsföreläggande och handräckning). En sådan ansökan kostar dock 300 kr varför jag skulle råda dig att först prata med din arbetsgivare och sedan facket. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

Diskriminerad på jobbet på grund av religiös tro

2021-08-31 i Övrigt
FRÅGA |Jag är högt kvalificerad civilingenjör med kompletterande studier på flera universitet utomlands. Jag har varit arbetslös sedan 2006 när jag fattade beslut om att min religion är att vara religiös Scientolog. Har arbetsgivare laglig rätt att vägra mig jobb hela livet, eftersom jag är religiös Scientolog (jag har "Scientolog" på mitt CV mellan 2006-2021)? Vad kan man göra om man känner sig religiöst diskriminerad utav alla arbetsgivare?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Diskriminerad på grund av religiös troEn arbetsgivare får inte diskriminera den som söker arbete (2kap 1 § 1 p diskrimineringslagen). Att nekas jobb på grund av religion faller under direkt diskriminering (1 kap 4 § 1 p diskrimineringslagen). Om det kommer fram att du har diskriminerats på grund av din religion så har du rätt till ersättning (5 kap 1 § diskrimineringslagen). Ett sätt att få reda på om du diskriminerats på grund av religion (eller om någon annan fått jobbet pga bättre meriter ex) så kan du begära ut meriter som den som anställdes hade (2 kap 4 § diskrimineringslagen). För att kunna hamna under diskriminering krävs att arbetsgivaren haft kännedom eller på något sätt haft misstanke om religion.SammanfattningOm du misstänker att du blivit diskriminerad på grund av religion så bör du undersöka det närmare för att få rätt till ersättning för diskrimineringen. För att få ha grund kan det vara en bra idé att få ut meriter till den som anställdes istället för dig. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Är man skyldig att lämna ut en lönespecifikation?

2021-08-31 i Övrigt
FRÅGA |Hej,Jag har två deltidsjobb.en av min arbetsgivare vill att jag ska skicka 3 lönespecifikation till honom från den andra arbetsgivare jag jobbar för!Är jag skyldig att skicka dem lönespecifikationer?Tack på förhandHälsningar
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Det finns ingen lagstadgad skyldighet för en anställd att lämna ut lönespecifikationer. Det korta svaret på din fråga blir därför nej, du har ingen skyldighet att lämna ut en lönespecifikation till din arbetsgivare.Min rekommendationMitt råd är att du i första hand vänder dig till din arbetsgivare och påtalar honom eller henne om dina rättigheter. I det fall du redan gjort detta föreslår jag att du ta kontakt med ditt fackförbund och se om de kan hjälpa dig, förutsatt att du är medlem i ett sådant.Jag hoppas det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste arbetsgivaren polisanmäla en drogmissbrukare på arbetsplatsen?

2021-08-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej Jag är nyfiken på om ett företag som tar en drogtest på en medarbetare och den är positiv. Har företaget då plikt till att polis anmäla personen.. då allt med droger är olovligt i Sverige. Mvh kim hansen
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En arbetsgivare har ansvar för att motverka och förebygga missbruk samt att hantera existerande problem på arbetsplatsen (3 kap. 2a § arbetsmiljölag). Detta innebär att chefen är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att den berörda medarbetaren ska funka på arbetsplatsen igen. En arbetsgivare har således ingen direkt skyldighet att polisanmäla medarbetaren utan istället en skyldighet att försöka rehabilitera arbetstagaren. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.

Måste arbetsgivare tillhandahålla parkeringsplats för funktionshindrade

2021-08-31 i Övrigt
FRÅGA |Måste en arbetsgivare tillhandahålla en parkeringsplats till en arbetstagare som har parkeringstillstånd för funktionshindrade?
Harald Myrenfors |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Om det inte framgår av anställningsavtal eller kollektivavtal att arbetsgivaren ska tillhandahålla parkeringsplats för arbetstagare som är funktionshindrade så åligger detta inte arbetsgivaren.I detta fall kan det dock vara relevant att se över diskrimineringslagen (DiskL). I 1 kap. 4 § DiskL framgår det att arbetsgivare har ett ansvar att vidta åtgärder på arbetsplatsen för att de funktionshindrade ska vara i en jämförbar situation som de utan funktionsnedsättningen. Åtgärdens kostnader och anställningens varaktighet ska dock stå i proportion till det besvär personen som är funktionshindrad lider av att åtgärden inte vidtagits, för att en sådan åtgärden ska behöva genomföras av arbetsgivaren. Det blir således här en fråga om kostnaden för att förse funktionshindrade personer med parkeringsplats står i proportion till ovanstående besvär.Vad innebär detta i denna situation: Med hänsyn till kostnaden som en parkeringsplats skulle innebära, så skulle jag i detta fall hävda att en sådan åtgärden inte står i proportion och att arbetsgivaren inte måste tillhandahålla parkeringsplatsen.Tack för er fråga och stort lycka till i framtiden