FrågaARBETSRÄTTArbetsskada 07/08/2023

Måste arbetsgivaren bereda dig andra arbetsuppgifter/tider vid arbetsskada?

Jag skadade mig på arbetet, för ett bra tag sen. Är undersköterska, jag var hos en brukare där hjälpmedlet (ett bälte) som används runt min midja. Brukaren ska hålla i bältet medans jag tar hen från säng- toalett-sovrum till vardagsrummet. Problemet är att brukaren ska hålla i mig och det blir att tyngden läggs på mig. känner hur ryggen tar kål på mig. Redan då så påpekade jag att det är inte hållbart i ett arbetsmiljörelaterad synpunkt. Men enligt henne skulle de vara arbetsvägran. Där fick jag ryggskott. Har övningar flera år sedan från sjukgymnasten (som har hjälpt) och det hjälpte. Jag kom överens med min chef under ett möte, om jag skulle stötta på detta problem igen så skulle jag byta bort hen med kollegor eller så skulle hen inte finnas med på listan. Den dagen återkommer och får hen, frågar kollegor och de tackar nej. De vill helt enkelt inte ta hen. Ringer upp chefen där jag påpekar detta, och får till svars att jag får ta hen då det inte finns någon. har diskuterad med fackliga ombudet, min chef och även huvudskyddsombudet och inte fått någon bra stöttning i detta. har fått en tydlig läkarintyg med rehabilitering åtgärd där det framgår att ja har svårt att arbeta kvällar (har 3 nätter) o bara enbart nätter (kör bara nätter) då det är mycket tungt för ryggen vid ergonomiska förflyttningar.Hon nekade detta, då intyget står det tydligt att ja rekommenderar detta o inte bara läkaren. Skaffade ett nytt, står tydligt att nätter e bäst enligt läkaren kan hon neka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag förstår din fråga som att du inte kan utföra vissa arbetsuppgifter med anledning av en ryggskada. Din chef har inte sett till att du får andra arbetsuppgifter utan har tvingat dig att fortsätta utföra de uppgifter som gett dig besvär.


För att besvara din fråga tänker jag redogöra för arbetsgivarens skyldighet att bereda arbetstagaren med andra uppgifter utifall de befintliga uppgifterna utgör en fara för arbetstagarens hälsa.


Har arbetsgivaren en skyldighet att bereda dig andra arbetsuppgifter med anledning av din skada?

Din arbetsgivare ansvarar för att det sätts in rätt rehabiliteringsåtgärder på din arbetsplats. Först måste däremot ditt rehabiliteringsbehov utredas vilket är en process som måste involvera försäkringskassan. Om det är så att din arbetsförmåga har blivit nedsatt på grund av din skada bör du kontakta försäkringskassan för att utreda huruvida du har rätt till sjukpenning samt få tillgång till deras tillsyn av din arbetsgivare. Det innebär att försäkringskassan ser till att du får rätt hjälp av din arbetsgivare samt hjälper dig om det är så att du måste byta arbetsplats på grund av din sjukdom.


Arbetsgivaren har ansvar för att ditt arbete anpassas utefter dina förutsättningar, antingen tillfälligt eller mer permament. Det kan innebära att arbetsgivaren måste utreda huruvida du kan omplaceras, dvs byta arbetsuppgifter eller det finns andra insatser som kan ske för att du ska kunna fullgöra din arbetsuppgifter. Vilka åtgärder som kan bli aktuella måste bedömas i varje enskilt fall och med hänsyn till andra faktorer som till exempel arbetsplatsens storlek, arbetsgivarens resurser och arbetstagarens egen medverkan. Rehabiliteringsåtgärder ska planeras tillsammans med den anställde och utgå från dennes individuella förutsättningar och behov.


En arbetsgivare får inte säga upp en sjuk arbetstagare av personliga skäl om inte det är klarlagt att 1) arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse, 2) att arbetsgivaren har fullgjort sitt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar samt 3) att det inte går att omplacera till annat arbete.


Huruvida arbetsgivaren kan omplacera dig måste bedömas utefter företagets storlek och möjligheter i övrigt. Arbetsgivaren behöver inte skapa en ny tjänst eller sträcka sig utöver arbetsgivarens egna verksamhet.


Vilka krav ställs på ett läkarintyg?

Läkarintyget har central betydelse i att bedöma din arbetsförmåga. I rättsfallet AD 2014 nr 82 fastställdes att det är mycket viktigt att läkaren har god insikt om din arbetssituation samt arbetsuppgifter för att läkarintyget ska tillmätas maximal betydelse. Jag förstår inte riktigt vad som framgår av ditt läkarintyg så kan endast generellt säga att läkarintyget ska ha en central betydelse i bedömningen. En arbetsgivare riskerar att inte fullgöra sina skyldigheter enligt lag om de förbiser vad som framgår av läkarintyget.


Slutsats

Det är inte arbetsvägran att inte utföra uppgifter som bevisligen har negativ effekt på din hälsa. Om arbetsgivaren får reda på att du har problem med vissa arbetsuppgifter och detta är styrkt av din läkare ska arbetsgivaren utreda sina rehabiliteringsmöjligheter. Du har rätt att ges maximala förutsättningar för att kunna stanna hos din arbetsgivare. Du bör koppla in försäkringskassan om din arbetsförmåga är reducerad. Försäkringskassan erbjuder tillsyn av din arbetsgivare och ser till att de följer sina skyldigheter.


Hoppas du fick svar på din fråga,

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Arbetsskada ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000