FrågaARBETSRÄTTArbetsskada 22/02/2022

Vem har utredningsansvaret när det sker en olycka på väg till jobbet?

En anställd person blir påkörd av en elsparkcykel mellan arbetsbilen och kontoret. Vad gäller här? Vilka myndigheter är det som utreder detta, eller är det endast arbetsgivaren som skall utreda detta?

Lawline svarar

Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Svar

Din fråga kan handla om en färdolycka vilket borde utredas av arbetsgivaren, då det handlar om en olycka i anslutning till jobbet. När det gäller personen som körde elsparkcykeln kan denne bli skadeståndsskyldig beroende på omständigheterna, (2 kap. 1 § Skadeståndslagen) och kan även anses ha gjort sig skyldig till brott. Om personen som körde elsparkcykeln med uppsåt körde på den anställde kan denne gjort sig skyldig till misshandel, (3 kap. 5 § Brottsbalken). Om det skett av oaktsamhet kan det istället anses vara vållande till kroppskada, (3 kap. 8 § Brottsbalken). I fall att det handlar om ett potentiellt brott är det polisen som ska utreda händelsen.

Färdolycka

Ett färdolycksfall är en olycka som någon råkar ut för på väg till eller från sin arbetsplats och huvudregeln är att tröskeln vid den anställdes ytterdörr hemma och på arbetsplatsen räknas som gränsen för vad som är en färdolycka och inte en arbetsplatsolycka.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus LagerquistRådgivare