FrågaARBETSRÄTTArbetsskada 21/11/2022

Underlåtenhet att som arbetsgivare inte följa de krav som ställs på arbetsmiljön på arbetsplatsen

Arbetsgivaren tog inte materialtestet och jag blev utsatt för asbest många gånger, vad kan jag göra för att hälsan påverkades?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

Din fråga rör en arbetsgivares skyldigheter avseende arbetsmiljö och regler rörande det återfinns i Arbetsmiljölagen

Vad ställs för krav på arbetsmiljön?

Först och främst är målet med Arbetsmiljölagen att förebygga ohälsa och olycksfall (1 kap. 1§ Arbetsmiljölag). Beroende på vilken verksamhet som bedrivs kan det behöva vidtas olika åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. En arbetsgivare är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att sådana olyckor inte ska uppstå (3 kap. 2§ Arbetsmiljölag). Det skulle exempelvis kunna röra sig om krav på själva arbetets utformande, arbetslokalen och eventuella säkerhetsutrustningar (Se 2 kap. Arbetsmiljölag, jfr. 3 kap. 1§ Arbetsmiljölag). Om det på arbetsplatsen finns risk att andas in asbestfibrer så ställs också höga krav på arbetsmiljön för att försäkra sig om att det inte ska inträffa.

Vad blir konsekvenserna om man inte följer kraven i Arbetsmiljölagen?

Om en olycka inträffar är man som arbetsgivare skyldig att anmäla skadan till Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket beroende på vilken skada som uppstått (3 kap. 3a§ Arbetsmiljölag). Det du som arbetstagare behöver göra är att anmäla skadan till din arbetsgivare. Det kan också vara viktigt att dokumentera de skador man utsätts för genom att gå till en läkare. Alla arbetstagare som arbetar i Sverige har en lagstadgad arbetsskadeförsäkring hos Försäkringskassan, så om man råkar ut för en arbetsskada kan man ges ersättning. (Här) kan man läsa om vilka skador som ersätts av Försäkringskassan. En ansökan om ersättning kan göras (här). Att som arbetsgivare inte följa reglerna i Arbetsmiljölagen innebär också brott mot arbetsmiljölagstiftningen vilket kan leda till straffrättsligt ansvar. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Arbetsskada ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”