Kan man få ersättning för skada på jobbet?

2021-10-26 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej Lawline, det är så att jag jobbar på lager och är ganska ny på det jobbet. Igår så råkade jag tappa en pall på händerna och skadade mig därmed. Jag undrar om jag på nåt sätt kan kräva skadestånd efter det här och alltså få ersättning för skadan?? Min chef har inte sagt någonting om det till mig så därför vänder jag mig till er..
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om en arbetsskada kommer jag först att redogöra för vad som gäller vid ersättning för arbetsskador och därefter redogöra för vad som gäller i ditt fall, och slutligen sammanfatta svaret.Om man skadar sig på sitt arbete och skadan klassificeras som en arbetsskada, så har man rätt till en arbetsskadeersättning, enligt 40 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (SFB). I ditt fall rör dig som en arbetsskada eftersom en sådan är oftast en skada eller sjukdom som uppkommit till följd av olycksfall eller på annat vis orsakats av arbetet. Det kan också röra sig om en skada som inträffat på väg till eller från ditt arbete. (39 kap. 3 § & 7 § SFB)Om din arbetsgivare tillämpar kollektivavtal och har tecknat försäkring hos AFA Försäkring, kan du också ha rätt till deras trygghetsförsäkring. Det du då kan få ersättning för är exempelvis sveda och värk, bestående besvär och ärr samt inkomstförlust. Vidare kan denna försäkring täcka det som arbetsskadeersättningen inte ersatte.Utöver ovanstående möjligheter kan du även ha rätt till allmänt skadestånd. För att ha rätt till det krävs det att arbetsgivaren agerat med uppsåt eller vårdslöst och då för man en skadeståndstalan gentemot företaget i enlighet med skadeståndslagens regler. I ditt fall Min bedömning är att du omedelbart ska underrätta din arbetsgivare om att du drabbats av en arbetsskada enligt 42 kap. 7 § SFB. Din arbetsgivare är därefter skyldig att på en gång anmäla denna skada till Försäkringskassan, som sedan prövar rätten till arbetsskadeersättning. (42 kap. 10, 11 § SFB). För att få ersättning enligt trygghetsförsäkring via AFA Försäkring behöver du själv anmäla arbetsskadan.SammanfattningOm man skadar sig på jobbet finns det olika ersättningar man har rätt till. Ersättningen kan bestå av arbetsskadeersättning från Försäkringskassan men även genom trygghetsförsäkring via AFA Försäkring om arbetsgivaren tillämpar kollektivavtal. Vidare finns det även möjlighet till allmänt skadestånd enligt skadeståndslagen om arbetsgivaren har agerat oaktsamt. Som arbetsgivare har man en skyldighet att anmäla skadan till Försäkringskassan och för att få ersättning via AFA behöver den som skadat sig, själv anmäla skadan.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänligen,

Omfattas jag av någon försäkring när jag arbetar?

2021-03-31 i Arbetsskada
FRÅGA |Har pga mitt arbete drabbats av en triggerfinger. Har fått skadan opererad men har inte blivit helt återställd. Har idag mycket liten rörelseförmåga i min högra tumme. Omfattas jag av någon försäkring? Jobbar som undersköterska i hemtjänsten i lerums kommun
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Företag som är bundna av kollektivavtal ska teckna försäkringar och tjänstepension för de anställda. Arbetsgivaren ansvarar för att teckna och betala dessa försäkringar. Även om arbetsgivaren saknar försäkring har du son ändå möjlighet till ersättning. Man kan exempelvis ansöka om arbetsskadeersättning från försäkringskassan.Vad ska du göra?Har du drabbats av en arbetsskada ska du alltid göra en anmälan. Ta kontakt med din arbetsgivare och berätta för sin chef vad som har hänt. Arbetsgivaren skall därefter göra en anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Den som blivit skadad i arbetet ska därefter ansöka om ersättning.Du kan få ersättning om: Om du har en godkänd arbetsskada kan du få ersättning för skadan. Om detta är en godkänd arbetsskada eller inte avgör försäkringskassan i samband med in ansökan om ersättning. Det krävs också att du har kostnader eller tjänar mindre pengar på grund av arbetsskadan. Polisanmälan och skadeståndOm skadan uppkom för att arbetsgivaren åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen kan ni även polisanmäla arbetsgivaren enligt 3 kap. 8 och 10 §§ brottsbalken. Det finns även möjlighet att föra ett skadeståndsanspråk mot arbetsgivaren för den personskada som du lidit enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen. Jag hoppas att detta gav dig lite vägledning. Om ni önskar ytterligare rådgivning för att kunna föra en polisanmälan samt driva skadeståndsfrågan vidare så rekommenderar jag att ni kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. För mer om detta så är du varmt välkommen att läsa mer via http://lawline.se/boka Hälsningar,

Hur långt tillbaka i tiden kan man anmäla en arbetsskada?

2020-09-16 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej Har arbetat inom skolan i samma kommun i 24 år och lider nu av tinnitus. Började innan jag gick i pension och har fortsatt sedan. Undrar nu om jag kan yrka på en arbetsskada i efterhand. Jag har under tiden jag arbetade påkallat uppmärksamhet gällande hög volym i både idrottshall och övrigt men endast fått svar att köpa egna öronproppar. Har svårt att sova och när det är tyst runt omkring och min psykiska häls är inte så bra pga detta. Vad gör jag?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet?Jag tolkar det som att du undrar över hur läget ser ut för dig att yrka på en arbetsskada i efterhand.I din fråga har jag inte fått någon angiven tid för när arbetsskadan kan ha inträffat. Det finns ingen uttrycklig tidsgräns för hur långt tillbaka i tiden man kan göra anspråk på ersättning för en arbetsskada. Dock kan från Försäkringskassan inte ansöka om ersättning för arbetsskada längre än sex år bakåt i tiden. Det blir alltså väldigt svårt att bevisa arbetsskadan om det har gått längre än sex år och ifall man inte har läkarintyg/medicinska underlag som styrker arbetsskadan. Skulle det vara så att du inte har rätt till ersättning för arbetsskada från Försäkringskassan finns det en chans att vända sig till AFA Försäkring för att ansöka om ersättning för arbetsskada. Eftersom du inte angett något i frågan om något privat försäkringsbolag utgår jag ifrån att du inte har tecknat en privat försäkring om arbetsskada.Du kan läsa mer om arbetsskada på Försäkringskassan samt AFA Försäkring. Även arbetsskadeguiden kan vara till hjälp för att ge dig en övergripande bild av hur det kan se ut för just din situation.Om du känner dig osäker på hur du ska kunna gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du tar kontakt med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.Med vänliga hälsningar,

Arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering vid arbetsskada

2020-04-22 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej.Jag har fått 2 diskbråck i mitt jobb (det första för ungefär 2,5 år sen, och det andra för 1,5)Men min arbetsplats har inte gjort något för att varken hjälpa eller underlätta för mig. Jag har arbetsmoral och har gått till jobbet ändå. Men däremot så har jag under hela tiden dokumenterat i text att jag meddelat om mitt tillstånd och mina svårigheter och svaren jag fått. Men ingen förändring har skett.Nu, igår 19/4, så kom jag tillfreds med att min kropp inte håller längre och att jag måste sjukskriva mig och börja plugga till nytt jobb. Jag har fruktansvärt ont när jag rör mig och kan inte lyfta benen vissa dagar, och nu börjar andningen bli påverkad.Vad har egentligen min arbetsgivare för skyldigheter i detta läge?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Arbetsmiljölagen (AML) och hos Arbetsmiljöverket.Arbetsanpassning och rehabiliteringDet finns ett relativt långtgående ansvar för arbetsgivaren att rehabilitera och göra arbetsanpassningar så att du kan återgå till arbetet efter en arbetsskada, 3 kap. 2a § AML. Notera dock att rehabiliteringen som arbetsgivaren ansvarar för i detta fall är en arbetslivsinriktad rehabilitering, det vill säga en rehabilitering som innebär åtgärder för att du ska få tillbaka till arbetsförmåga. Det handlar alltså inte om en medicinsk rehabilitering eftersom Hälso- och sjukvården ansvarar för denna. Jag förstår det som att du har arbetat under dåliga förhållanden för din skada och inte har fått någon arbetsanpassning alls.Arbetsanpassning kan ske på flera olika sätt såsom hjälp genom specifik utrustning, personliga stödinsatser, ändrade arbetsuppgifter eller arbetstider och så vidare. Den som ansvarar för att denna hjälp ska gå att få är arbetsgivaren, men hen kan även ha utsett någon särskild på företaget som arbetar med just detta. Finns inte kunskap eller arbetskraft på företaget till att se till denna typ av frågor har arbetsgivaren en skyldighet att ta in sådan hjälp utifrån av exempelvis företagshälsovården eller liknande. Arbetsmiljöverket har författat lagstadgade föreskrifter som arbetsgivaren ska följa i denna fråga. Om du vill läsa exakt vad som framgår kan du gå in här. SkyddsombudOm det är så att det finns minst fem arbetstagare på din arbetsplats är det lagstadgat att det ska finnas utsedda skyddsombud, 6 kap. 2 § AML. Det är i första hand skyddsombudet du kan tala med som är din företrädare på arbetsplatsen vad gäller frågor om arbetsgivarens ansvar för anpassning och arbetsrehabilitering. Ersättning för arbetsskadaDu har dessutom rätt att söka om arbetsskadeersättning. Mer information om det kan du läsa hos försäkringskassan. AvslutningMin slutsats är därmed att din arbetsgivare har ett ansvar att anpassa arbetsuppgifterna för dig med tanke på din arbetsskada. Finns det andra uppgifter på arbetet som du skulle vara bättre lämpad för bör hen förflytta dig dit om det är möjligt eller liknande. I första hand bör du vända dig till skyddsombudet på arbetsplatsen. Annars kan du även vända dig till facket om du är medlem där, alternativt få vidare hjälp av oss här på Lawline om du skulle vara intresserad av det. I så fall, eller om du har några följdfrågor, är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen

Kan jag kräva skadestånd om jag skadar mig på jobbet?

2021-04-30 i Arbetsskada
FRÅGA |Kan jag kräva skadestånd om jag skadar mig på jobbet? Jag är 20 år och jobbar inom lager och logisitk. Jag tappade en pall på mina händer, min chef sa att jag kunde vila och sedan jobba igen, han nämnde inget om ersättning.
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du undrar ifall du kan kräva skadeståndsersättning när du skadat dig på jobbet.Jag kommer i mitt svar redogöra för vad som gäller vid ersättning för arbetsskador och sen i slutet kommer jag sammanfatta mitt svar.Tillämpliga lagar är främst Socialförsäkringsbalken (SFB) och Skadeståndslagen (SkL)ArbetsskadeersättningDen första ersättningen man har rätt till om man skadar sig på jobb, är den så kallade arbetsskadeersättningen, som regleras i socialförsäkringsbalken. Det krävs då att skadan klassificeras som en arbetsskada. (40 kap. 2 § SFB)En arbetsskada är en skada eller sjukdom som uppkommit på grund av olycksfall eller på annat sätt orsakats av arbetet. Eller en skada som inträffat på väg till eller från arbetet. (39 kap. 3 §, 7 § SFB)Arbetsskadeersättningen utges av Försäkringskassan. Du kan då få ersättning för exempelvis livränta, olika kostnader eller arbetsskadesjukpenning. (40 kap. 4-9 §, 41 kap. SFB)TrygghetsförsäkringDen andra ersättningen man kan ha rätt till vid arbetsskador, är trygghetsförsäkringen vid arbetsskador enligt AFA Försäkring. Detta gäller om din arbetsgivare tillämpar kollektivavtal och tecknat försäkring hos AFA. Du kan då få ersättning för exempelvis inkomstförlust, sveda och värk, bestående besvär och ärr. Trygghetsförsäkringen kan även täcka det som arbetsskadeersättningen inte täckte.Allmänt skadeståndUtöver ovanstående möjligheter kan man även ha rätt till allmänt skadestånd enligt 2 kap. 1 § SkL. Dock kräver detta att arbetsgivaren agerat med uppsåt eller vårdslöst (oaktsamt). Om detta är aktuellt för man en skadeståndstalan gentemot företaget i enlighet med skadeståndslagens regler. Vad ska du göra?Du ska omedelbart underrätta din arbetsgivare när du drabbats av en arbetsskada (42 kap. 7 § SFB). Arbetsgivaren är sedan skyldig att omedelbart anmäla skadan till Försäkringskassan, som sedan prövar rätten till arbetsskadeersättning. (42 kap. 10, 11 § SFB) För ersättning enligt trygghetsförsäkring via AFA Försäkring, behöver du själv anmäla arbetsskadan.SammanfattningNär du har skadat dig på jobbet kan du ha rätt till olika ersättningar, både i form av arbetsskadeersättning från Försäkringskassan men även genom trygghetsförsäkring via AFA Försäkring om din arbetsgivare tillämpar kollektivavtal. Det finns också möjlighet till allmänt skadestånd enligt skadeståndslagen, men då krävs att arbetsgivaren agerat vårdslöst. När du har drabbats av en arbetsskada, har arbetsgivaren en skyldighet att anmäla detta till Försäkringskassan och för att få ersättning via AFA behöver du även anmäla skadan.Hoppas detta besvarade din fråga! Om något är oklart eller du har flera funderingar, är du varmt välkommen att höra av dig igen. Om du önskar ytterligare hjälp i frågan, kan du boka tid hos en av våra jurister på www.lawline.se/boka.Vänliga hälsningar,

Arbetsskada och ersättning

2020-11-01 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej!Jag fick en permanent hudskada på tummen i januari 2019 på arbetet. Jag är inte längre anställd. Är arbetsgivaren skadeståndsskyldig? Vad krävs för att arbetsgivaren ska betala ut skadestånd, måste det kunna bevisas i rätten att jag fick skadan av en kemikalie på arbetet, och hur ska det i så fall kunna bevisas? Det var en kemikalie jag hanterade som de inte hade gett någon information om att den var skadlig för hud. Tack!
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har fått en permanent arbetsskada. Skadan uppstod på grund av ett ämne som du hanterade på arbetsplatsen och du hade inte fått några säkerhetsinstruktioner av din arbetsgivare om att ämnet var farligt. Det framgår inte av din fråga om du hade skyddsutrustning medans du hanterade ämnet, jag utgår från att du inte använde någon sådan utrustning. Arbetsgivarens skyldigheter Lagen som är tillämplig i ditt fall är arbetsmiljölagen (AML). Det framgår av den nämnda lagen att ämnen som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska användas endast under förhållanden som ger betryggande säkerhet, (2 kap 6 § AML.)Personlig skyddsutrustning ska tillhandahållas av arbetsgivaren och användas av arbetstagaren om betryggande skydd mot ohälsa inte kan nås på annat sätt enligt (2 kap 7 § stycke 1 AML).En arbetsgivare ska tillgodose alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall, (3 kap 2 § st. 1 AML).Arbetsgivaren har skyldighet att informera arbetstagaren om de risker som är förknippade med arbetet och se till att arbetstagaren fått tillräckligt med information som behövs för att arbetstagaren ska undgå riskerna som finns, se (3 kap 3 § AML).Det framgår av din fråga att du inte hade fått information av din arbetsgivare kring ämnet som du hanterade på jobbet. Såvitt jag förstår har din arbetsgivare inte heller tillhandahållit skyddsutrustning för att skydda dig från olycksfall. Det innebär att arbetsgivaren möjligtvis har brustit i sina förpliktelser som är nödvändiga för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.Arbetsgivarens ansvarDet låter som att skadan du fick grundar sig på att din arbetsgivare inte har uppfyllt sina skyldigheter som framgår av AML. Om övriga förutsättningar är uppfyllda kan arbetsgivaren ha gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott, se 3 kap 10 § Brottsbalken (BrB). Det framgår av den nyssnämnda paragrafen att om brott enligt 3 kap 7–9 §§ BrB begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet av någon som åsidosatt reglerna i AML, gäller det som sägs i de enskilda paragraferna. (3 kap 8 § BrB) reglerar brottet vållande till kroppsskada, det krävs dock att kroppsskadan inte är ringa, dvs. inte är en lindrig skada. Du nämner i din fråga att din skada är permanent. Det kan tala för att skadan inte är ringa. Det krävs dock att det finns ett orsakssamband mellan arbetsgivarens åsidosättande av AML och skadan som du har fått. Som du beskrev så fick du skadan på grund av att du inte hade fått information om att ämnet du hanterade var skadlig för huden. Vilket enligt mig tyder på att det finns ett orsakssamband mellan skadan och åsidosättandet av lagen.BevisfråganSom jag nämnde ovan, måste skadan som uppstått ha ett samband med arbetsgivarens åsidosättande av lagen. Det innebär att det faktum att din arbetsgivare underlät att informera om riskerna som är förknippade med ämnet och eventuellt inte tillhandahöll skyddsutrustning ska ha ett samband med att skadan uppstått.Det ska kunna bevisas att om arbetsgivaren vidtog de skyddsåtgärder som åligger denne enligt lagen, skulle din skada inte uppstått. Det behövs alltså utredas att din skada orsakades av ämnet som du hanterade på din arbetsplats. Detta kan bevisas av ett läkarintyg som beskriver vad skadan beror på och när det inträffades.Ersättning I och med att du råkat ut för en arbetsskada så har du rätt till arbetsskadeersättning, vilken är en typ av socialförsäkring som betalas ut av Försäkringskassan. Du behöver informera din arbetsgivare att du har råkat ut för en arbetsskada, se 42 kap 7 § Socialförsäkringsbalken (SFB). Arbetsgivaren ska anmäla skadan till Försäkringskassan, (42 kap 10 § SFB). Därefter kan du vända dig till Försäkringskassan och begära ut ersättningen. Mer information av vad som ska framgå av din ansökan till Försäkringskassan finner du på Försäkringskassans hemsida.SkadeståndDu kan rikta skadeståndsanspråk mot din före detta arbetsgivare, trots att du kan vara berättigad till arbetsskadeersättning, se (107 kap 17 § SFB). Det innebär att skadeståndslagen (SkL) blir tillämplig. Den som orsakar en personskada är skyldig att ersätta skadan. Det krävs att din arbetsgivare agerat med uppsåt (med mening) eller av vårdslöshet, (2 kap 1 § SkL). I ditt fall kan det argumenteras för att arbetsgivaren varit vårdslös, dvs. oaktsam när hen åsidosatt sina skyldigheter enligt AML. Om de övriga förutsättningarna är uppfyllda, kan du begära skadestånd.Hur ska du gå vidare? Du måste anmäla skadan till din före detta arbetsgivare om du inte redan har gjort det. Arbetsgivaren ska då anmäla skadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Du ska därefter vända dig till Försäkringskassan för att begära ut ersättningen. Du kan även rikta skadeståndsanspråk mot din före detta arbetsgivare. Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Vad händer om arbetsmiljön underkänns vid en inspektion?

2020-09-09 i Arbetsskada
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller rent juridiskt om lokalerna på ett äldreboende är utdömda av arbetsmiljöinspektionen. Måste man då stänga verksamheten?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tolkning av din fråga och tillämplig lag Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som kan hända med en arbetsplats som underkänts vid en inspektion av arbetsmiljöverket. Inspektion av arbetsmiljön regleras i arbetsmiljölagen, som har till syfte att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen och säkerställa en god arbetsmiljö i övrigt. (1 kap. 1 § arbetsmiljölagen) I lagen finns regler om hur arbetsmiljön ska vara utformad för att uppnå det ändamålet och vem som ska hållas ansvarig om det finns brister i arbetsmiljön. Inspektion av arbetsmiljöverket Det är arbetsmiljöverket som ska se till att arbetsmiljön på landets arbetsplatser lever upp till lagens krav. (7 kap. 1 § arbetsmiljölagen) Arbetsmiljöverket har rätt att fatta beslut om föreläggande eller förbud mot de som är ansvariga för arbetsmiljön om de upptäcker brister (7 kap. 7 § arbetsmiljölagen) Ett föreläggande innebär att den som fått det måste göra något, medan ett förbud innebär att personen inte får göra något. Både föreläggandet och förbudet kan förenas med ett vite (7 kap 7 § andra stycket arbetsmiljölagen). Ett vite innebär att den som inte följer ett myndighetsbeslut får betala en viss summa pengar. Om personen ändå inte följer beslutet kan arbetsmiljöverket besluta att personen ska rätta till problemet på egen bekostnad. (7 kap. 7 § tredje stycket arbetsmiljölagen) Andra påföljder vid bristande arbetsmiljö Om föreläggandet inte kombinerats med ett vite kan personen istället riskera böter eller fängelse om den inte följer beslutet. (8 kap. 1 § arbetsmiljölagen) Otillåtna anordningar eller ämnen som strider mot arbetsmiljölagen kan förverkas. (8 kap. 4 § arbetsmiljölagen). Regeringen kan i vissa särskilda fall besluta att de som är ansvariga för bristen i arbetsmiljön ska betala sanktionsavgifter. (8 kap. 5 § arbetsmiljölagen). Om arbetet på en arbetsplats innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarnas liv eller hälsa kan ett skyddsombud begära att arbetet stoppas i väntan på en bedömning av arbetsmiljöverket. (6 kap. 7 § arbetsmiljölagen) Sammanfattning Arbetsmiljöverket kan besluta om flera olika påföljder om en arbetsplats inte lever upp till arbetsmiljölagens krav. Det vanligaste är dock att de ansvariga på arbetsplatsen åläggs att rätta till problemet och att den ansvarige eventuellt får betala vite eller böter. Normalt kan verksamheten fortsätta medan förbättringsarbetet sker. Med vänliga hälsningar,

Är villaförening skadeståndsskyldig mot mig för arbetet jag utför för den?

2020-01-26 i Arbetsskada
FRÅGA |I egenskap av sommarstugeägare är jag medlem av en Villaägareförening, en ekonomisk förening. Av och till önskar föreningens styrelse att medlemmar kostnadsfritt och frivilligt utför vissa arbeten på föreningens mark eller anläggningar som att t ex med motorsåg ta hand om vindfällen, slyröjning, upptagning av badflottar etc. I höstas drog jag upp föreningens badflotte och gjorde mig illa på högerhanden. Såret utvecklades till en infektion som tog drygt två månader att behandla. I samband med detta har jag haft utlägg för resor, läkare. medicin etc. Dessvärre har jag ingen egen olycksfallsförsäkring. Styrelsen i föreningen har en ansvarsförsäkring, alltså inte olycksfallsförsäkring, men ansvarsförsäkringen täcker enligt försäkringsbolaget inte medlemmar utan bara tredje man. Jag räknas inte som tredje man eftersom jag är medlem i föreningen. Styrelsen har inte accepterat mina ersättningskrav för utläggen eller för sveda och värk. Hänvisar till att föreningen inte kan anses vara vållande. Hur går jag nu vidare med detta? Och hur skulle man juridiskt hantera en eventuell skada där någon utan motorsågskörkort fäller ett av föreningen ägt träd och som i samband med detta skadar, invalidiserar eller dödar någon medlem. Är inte föreningen att anse som arbetsmiljöansvarig?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningArbetsmiljölagen har till syfte att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt även uppnå en god arbetsmiljö (1 kap. 1 § arbetsmiljölagen). Lagen gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning (1 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen). Enligt lagkommentarerna till bestämmelsen gäller arbetsmiljölagen oavsett om verksamheten bedrivs i bolagsform, av förening eller stiftelse eller på annat sätt. Arbetsmiljölagens arbetstagarbegrepp är omfattande. För att börja med det du avslutade din fråga med; det är mycket troligt att styrelsen i villaföreningen får ett arbetsmiljöansvar och att en medlem som sågar ner träd med motorsåg ska ha ett motorsågskörkort. Den verksamhet som utförs är ofta av betydande ekonomisk omfattning, då det egna "ideella" arbetet i praktiken ersätts med en lägre avgift till föreningen. Det kan innebära att personerna i styrelsen kan dömas för arbetsmiljöbrott om den uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som gäller enligt arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöbrott kan dock endast aktualiseras vid vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjukdom samt framkallande av fara för annan (jfr 3 kap. 10 § Brottsbalken). För att besvara hur man skulle hantera en eventuell skada där någon utan motorsågskörkort fäller ett av föreningen ägt träd och som i samband med detta skadar, invalidiserar eller dödar någon medlem; det kan argumenteras för att föreningen är arbetsmiljöansvarig och i praktiken kan ställas till ansvar för arbetsmiljöbrott. Jag vill dock uppmärksamma dig på att det får göras en bedömning i det enskilda fallet.Frågan är då om du har rätt till ersättning för de skador du ådragit dig i samband med arbetet du utförde för föreningen och hur du ska gå vidare. För ersättning vid personskada enligt skadeståndslagen krävs det att annan uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det är tyvärr svårt att ge ett helt klart svar för huruvida du har rätt till ersättning eller inte. Å ena sidan kan det argumenteras för att det var en olycka och att föreningen varken handlat uppsåtligen eller oaktsamt (i förevarande fall är det i sådana fall oaktsamhet som aktualiseras). Har föreningen inte agerat oaktsamt föreligger det därför inte heller något skadeståndsansvar. Å andra sidan kan det argumenteras för att föreningen är arbetsmiljöansvarig och i sådana fall är skyldig att tillhandahålla personlig skyddsutrustning (t.ex. skyddshandskar m.m). Har föreningen inte gjort så kan det ses som oaktsamt. Det kan vara så att föreningen är att anse som arbetsmiljöansvarig, även vid "ideellt arbete", eftersom arbetet i sig ger en lägre avgift till föreningen. Dock blir det en bedömning som får göras i det enskilda fallet, och beroende på hur omfattande arbete som utförs.Min rekommendation för att du ska gå vidare med ärendet är att en jurist går igenom det med dig. Juristen kan som ombud för dig sända föreningen ett brev med dina krav. Förhoppningen är att komma överens redan i ett sådant skede och att du får betalt. Vägrar föreningen att tillgodose dina krav är nästa alternativ att gå vidare till domstol och stämma den. Även det kan en jurist vara behjälplig med. Våra jurister på Lawline juristbyrå har god erfarenhet av att driva processer om skadestånd. Om du är intresserad av hjälp av oss, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,