Vad händer om arbetsmiljön underkänns vid en inspektion?

2020-09-09 i Arbetsskada
FRÅGA
Jag undrar vad som gäller rent juridiskt om lokalerna på ett äldreboende är utdömda av arbetsmiljöinspektionen. Måste man då stänga verksamheten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tolkning av din fråga och tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som kan hända med en arbetsplats som underkänts vid en inspektion av arbetsmiljöverket. Inspektion av arbetsmiljön regleras i arbetsmiljölagen, som har till syfte att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen och säkerställa en god arbetsmiljö i övrigt. (1 kap. 1 § arbetsmiljölagen) I lagen finns regler om hur arbetsmiljön ska vara utformad för att uppnå det ändamålet och vem som ska hållas ansvarig om det finns brister i arbetsmiljön.

Inspektion av arbetsmiljöverket

Det är arbetsmiljöverket som ska se till att arbetsmiljön på landets arbetsplatser lever upp till lagens krav. (7 kap. 1 § arbetsmiljölagen) Arbetsmiljöverket har rätt att fatta beslut om föreläggande eller förbud mot de som är ansvariga för arbetsmiljön om de upptäcker brister (7 kap. 7 § arbetsmiljölagen) Ett föreläggande innebär att den som fått det måste göra något, medan ett förbud innebär att personen inte får göra något. Både föreläggandet och förbudet kan förenas med ett vite (7 kap 7 § andra stycket arbetsmiljölagen). Ett vite innebär att den som inte följer ett myndighetsbeslut får betala en viss summa pengar. Om personen ändå inte följer beslutet kan arbetsmiljöverket besluta att personen ska rätta till problemet på egen bekostnad. (7 kap. 7 § tredje stycket arbetsmiljölagen)

Andra påföljder vid bristande arbetsmiljö

Om föreläggandet inte kombinerats med ett vite kan personen istället riskera böter eller fängelse om den inte följer beslutet. (8 kap. 1 § arbetsmiljölagen) Otillåtna anordningar eller ämnen som strider mot arbetsmiljölagen kan förverkas. (8 kap. 4 § arbetsmiljölagen). Regeringen kan i vissa särskilda fall besluta att de som är ansvariga för bristen i arbetsmiljön ska betala sanktionsavgifter. (8 kap. 5 § arbetsmiljölagen).

Om arbetet på en arbetsplats innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarnas liv eller hälsa kan ett skyddsombud begära att arbetet stoppas i väntan på en bedömning av arbetsmiljöverket. (6 kap. 7 § arbetsmiljölagen)

Sammanfattning

Arbetsmiljöverket kan besluta om flera olika påföljder om en arbetsplats inte lever upp till arbetsmiljölagens krav. Det vanligaste är dock att de ansvariga på arbetsplatsen åläggs att rätta till problemet och att den ansvarige eventuellt får betala vite eller böter. Normalt kan verksamheten fortsätta medan förbättringsarbetet sker.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsskada (33)
2021-10-26 Kan man få ersättning för skada på jobbet?
2021-04-30 Kan jag kräva skadestånd om jag skadar mig på jobbet?
2021-03-31 Omfattas jag av någon försäkring när jag arbetar?
2020-11-01 Arbetsskada och ersättning

Alla besvarade frågor (98704)