Kan man få ersättning för skada på jobbet?

2021-10-26 i Arbetsskada
FRÅGA
Hej Lawline, det är så att jag jobbar på lager och är ganska ny på det jobbet. Igår så råkade jag tappa en pall på händerna och skadade mig därmed. Jag undrar om jag på nåt sätt kan kräva skadestånd efter det här och alltså få ersättning för skadan?? Min chef har inte sagt någonting om det till mig så därför vänder jag mig till er..
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om en arbetsskada kommer jag först att redogöra för vad som gäller vid ersättning för arbetsskador och därefter redogöra för vad som gäller i ditt fall, och slutligen sammanfatta svaret.

Om man skadar sig på sitt arbete och skadan klassificeras som en arbetsskada, så har man rätt till en arbetsskadeersättning, enligt 40 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (SFB).

I ditt fall rör dig som en arbetsskada eftersom en sådan är oftast en skada eller sjukdom som uppkommit till följd av olycksfall eller på annat vis orsakats av arbetet. Det kan också röra sig om en skada som inträffat på väg till eller från ditt arbete. (39 kap. 3 § & 7 § SFB)

Om din arbetsgivare tillämpar kollektivavtal och har tecknat försäkring hos AFA Försäkring, kan du också ha rätt till deras trygghetsförsäkring. Det du då kan få ersättning för är exempelvis sveda och värk, bestående besvär och ärr samt inkomstförlust. Vidare kan denna försäkring täcka det som arbetsskadeersättningen inte ersatte.

Utöver ovanstående möjligheter kan du även ha rätt till allmänt skadestånd. För att ha rätt till det krävs det att arbetsgivaren agerat med uppsåt eller vårdslöst och då för man en skadeståndstalan gentemot företaget i enlighet med skadeståndslagens regler.

I ditt fall

Min bedömning är att du omedelbart ska underrätta din arbetsgivare om att du drabbats av en arbetsskada enligt 42 kap. 7 § SFB. Din arbetsgivare är därefter skyldig att på en gång anmäla denna skada till Försäkringskassan, som sedan prövar rätten till arbetsskadeersättning. (42 kap. 10, 11 § SFB). För att få ersättning enligt trygghetsförsäkring via AFA Försäkring behöver du själv anmäla arbetsskadan.

Sammanfattning

Om man skadar sig på jobbet finns det olika ersättningar man har rätt till. Ersättningen kan bestå av arbetsskadeersättning från Försäkringskassan men även genom trygghetsförsäkring via AFA Försäkring om arbetsgivaren tillämpar kollektivavtal. Vidare finns det även möjlighet till allmänt skadestånd enligt skadeståndslagen om arbetsgivaren har agerat oaktsamt. Som arbetsgivare har man en skyldighet att anmäla skadan till Försäkringskassan och för att få ersättning via AFA behöver den som skadat sig, själv anmäla skadan.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Siva Arif
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsskada (33)
2021-10-26 Kan man få ersättning för skada på jobbet?
2021-04-30 Kan jag kräva skadestånd om jag skadar mig på jobbet?
2021-03-31 Omfattas jag av någon försäkring när jag arbetar?
2020-11-01 Arbetsskada och ersättning

Alla besvarade frågor (97437)