Kan jag kräva skadestånd om jag skadar mig på jobbet?

2021-04-30 i Arbetsskada
FRÅGA
Kan jag kräva skadestånd om jag skadar mig på jobbet? Jag är 20 år och jobbar inom lager och logisitk. Jag tappade en pall på mina händer, min chef sa att jag kunde vila och sedan jobba igen, han nämnde inget om ersättning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar ifall du kan kräva skadeståndsersättning när du skadat dig på jobbet.

Jag kommer i mitt svar redogöra för vad som gäller vid ersättning för arbetsskador och sen i slutet kommer jag sammanfatta mitt svar.

Tillämpliga lagar är främst Socialförsäkringsbalken (SFB) och Skadeståndslagen (SkL)

Arbetsskadeersättning

Den första ersättningen man har rätt till om man skadar sig på jobb, är den så kallade arbetsskadeersättningen, som regleras i socialförsäkringsbalken. Det krävs då att skadan klassificeras som en arbetsskada. (40 kap. 2 § SFB)

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som uppkommit på grund av olycksfall eller på annat sätt orsakats av arbetet. Eller en skada som inträffat på väg till eller från arbetet. (39 kap. 3 §, 7 § SFB)

Arbetsskadeersättningen utges av Försäkringskassan. Du kan då få ersättning för exempelvis livränta, olika kostnader eller arbetsskadesjukpenning. (40 kap. 4-9 §, 41 kap. SFB)

Trygghetsförsäkring

Den andra ersättningen man kan ha rätt till vid arbetsskador, är trygghetsförsäkringen vid arbetsskador enligt AFA Försäkring. Detta gäller om din arbetsgivare tillämpar kollektivavtal och tecknat försäkring hos AFA. Du kan då få ersättning för exempelvis inkomstförlust, sveda och värk, bestående besvär och ärr. Trygghetsförsäkringen kan även täcka det som arbetsskadeersättningen inte täckte.

Allmänt skadestånd

Utöver ovanstående möjligheter kan man även ha rätt till allmänt skadestånd enligt 2 kap. 1 § SkL. Dock kräver detta att arbetsgivaren agerat med uppsåt eller vårdslöst (oaktsamt). Om detta är aktuellt för man en skadeståndstalan gentemot företaget i enlighet med skadeståndslagens regler.

Vad ska du göra?

Du ska omedelbart underrätta din arbetsgivare när du drabbats av en arbetsskada (42 kap. 7 § SFB). Arbetsgivaren är sedan skyldig att omedelbart anmäla skadan till Försäkringskassan, som sedan prövar rätten till arbetsskadeersättning. (42 kap. 10, 11 § SFB)

För ersättning enligt trygghetsförsäkring via AFA Försäkring, behöver du själv anmäla arbetsskadan.

Sammanfattning

När du har skadat dig på jobbet kan du ha rätt till olika ersättningar, både i form av arbetsskadeersättning från Försäkringskassan men även genom trygghetsförsäkring via AFA Försäkring om din arbetsgivare tillämpar kollektivavtal. Det finns också möjlighet till allmänt skadestånd enligt skadeståndslagen, men då krävs att arbetsgivaren agerat vårdslöst. När du har drabbats av en arbetsskada, har arbetsgivaren en skyldighet att anmäla detta till Försäkringskassan och för att få ersättning via AFA behöver du även anmäla skadan.

Hoppas detta besvarade din fråga! Om något är oklart eller du har flera funderingar, är du varmt välkommen att höra av dig igen. Om du önskar ytterligare hjälp i frågan, kan du boka tid hos en av våra jurister på www.lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsskada (32)
2021-04-30 Kan jag kräva skadestånd om jag skadar mig på jobbet?
2021-03-31 Omfattas jag av någon försäkring när jag arbetar?
2020-11-01 Arbetsskada och ersättning
2020-09-16 Hur långt tillbaka i tiden kan man anmäla en arbetsskada?

Alla besvarade frågor (96520)