Uppsägningstid för en tillsvidareanställd

Hej, Jag arbetar inom handels och har haft en provanställning på 6 månader som tog slut vid början av juni. Därefter har jag inte tecknat något nytt kontrakt men fortfarande fått samma schema och löner utbetalda utan något krångel. Däremot vill jag gärna säga upp mig och sluta till den sista augusti. Vad för uppsägningstid kommer att gälla i detta? På kontraktet för provanställning stod det uppsägningstid enligt kollektivavtal på 1 månad. Min fråga är alltså om samma längd på uppsägningstid gäller fast än den provtiden är tekniskt sett avslutad, och inget påskrivet kontrakt gäller i nuläget .. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar vad för uppsägningstid som gäller när provanställningen har tagit slut och övergått i en tillsvidareanställning. Vägledning finns att hämta i Lagen (1982:80) om anställningsskydd (hädanefter LAS).


För att LAS ska vara tillämplig krävs att du är en arbetstagare i allmän eller enskild tjänst (1§ LAS). Det innebär att lagen gäller för alla arbetstagare i den offentliga och privata sektorn. I paragrafens andra stycke stadgas vissa undantag från när lagen inte tillämpas, men av vad jag förstått omfattas inte du av något av dessa undantag. Därför är LAS tillämplig i ditt fall.


En arbetsgivare och arbetstagare får träffa avtal om tidsbegränsad provanställning. Då ska prövotiden vara högst sex månader (6§ st.1 LAS). Om någon av arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden har löpt ut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Om detta inte sker, övergår prövoanställningen automatiskt i en tillsvidareanställning (6§ st.2 LAS). Av vad jag förstått har du inte fått något meddelande om att din anställning ska upphöra och du har heller inte lämnat något meddelande om att du vill säga upp dig innan prövotiden har löpt ut. Därför har du för tillfället en tillsvidareanställning och du måste aktivt säga upp dig för att anställningen ska upphöra.


En tillsvidareanställning kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid (4§ st.2 LAS). För att en arbetstagare ska kunna säga upp sig krävs att han eller hon iakttar den uppsägningstid som gäller. Uppsägningstiden kan variera beroende på om arbetsplatsen har ett kollektivavtal eller inte. Om uppsägningstiden framgår av kollektivavtalet så ska den gälla. Om den inte framgår eller om det inte finns ett kollektivavtal, ska i stället uppsägningstiden enligt LAS gälla. Den minsta uppsägningstiden är en månad, men kan vara längre om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren har varit minst två år (11§ LAS). Av vad jag förstått så har ni någon form av kollektivavtal på arbetet, varför det kan vara bra att kolla vad uppsägningstiden är för dig som tillsvidareanställd. Om det inte framgår, så har du alltså enligt lag rätt till en uppsägningstid på en månad.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”