Får man flytta på exmans saker om han vägrar att hämta dem?

2018-05-04 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej.Jag och min exmake är skilda sedan 03-18. Han flyttade ut från mitt hus juni-17. Vi har ett fullt äktenskapsförord. Jag har packat alla hans tillhörigheter & delar har hämtats. Vill nu ha bort resten och har gett honom åtskilliga chanser/datum/tider att hämta dessa. Har nu satt en deadline till ett visst datum. Därefter har jag informerat om att om detta inte sker så lägger jag ut hans grejer till bortskänkes m avhämtning efter det datumet. Behöver verkligen bli av med hans saker & inte vara hans förråd. Har jag rätten med mig juridiskt? Eller kan han sen komma att kräva mig på något el hävda något annat?Med vänlig hälsning,
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Även om han har flyttat ut och bytt adress så får du inte slänga eller kasta ut hans saker från ditt hus. Gör du det så kan det bli tal om att du begår egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § BrB), olovligt förfogande (10 kap. 4 § BrB) eller skadegörelse (12 kap. 1 § BrB). Det som du behöver göra är att ansöka om vanlig handräckning hos kronofogden för att få honom att hämta sina saker. Ansöker gör du enkelt med en blankett som du kan ladda ner från kronofogdens hemsida. Var då tydlig med vilka saker det gäller. Ansökan kostar en slant, men du kan begära ersättning för den kostnaden i din ansökan. När kronofogden får in en ansökan om vanlig handräckning skickar de ett brev till din föredetta, och förelägger honom att hämta sakerna. Förhoppningsvis kan detta få honom att förstå att du menar allvar. Om han inte hör av sig till kronofogden eller hämtar sina saker självmant så kommer kronofogden att meddela ett utslag. I utslaget kommer det stå att han måste hämta sina saker. Om han ändå inte hämtar dem så kan du få hjälp av kronofogden med att verkställa beslutet om hämtning av sakerna. Skulle din föredetta höra av sig till kronofogden och invända mot ditt krav så kommer du att underrättas om det och då får du välja om du vill ta det vidare till domstol. Läs mer på kronofogdens hemsida där du även hittar blanketten för ansökan.Jag hoppas att du fått svar på dina funderingar, och har du några ytterligare frågor så är du välkommen att höra av dig till oss igen!Många vänliga hälsningar,

Hur kan man använda enskild egendom för att täcka gemensamma kostnader samtidigt som egendomen förblir enskild?

2018-04-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hur kan vi skydda varandra och samtidigt vara rättvisa mot särkullbarn?Vi ska gifta oss om några månader och behöver hjälp att hitta en bra ekonomisk framtid tillsammans. Följande gäller: C äger en fastighet värd 7.000 000, med lån på 2.100 000 och har ett sparande på 800 000.A äger en fastighet värd 1.300 000 med lån på 300 000 och har ett sparande på 200 000.Både A och C har livförsäkringar på 500 000, som planeras att höjas till 1.000 000.C har två barn sedan ett tidigare äktenskap och A har två barn sedan ett tidigare äktenskap. C är 12 år äldre än A.Vi har fått rådet att skriva ett äktenskapsförord där vi låter våra fastigheter och vårt sparande vara enskild egendom. A + barn skulle då flytta in i C's hus, sälja sitt hus och placera vinsten från försäljningen i t.ex. fonder som en försäkring vid ev. skilsmässa. Men vi önskar dela så mycket som möjligt gemensamt och vill inte vara tvingade att binda kapital, alltså försäljningen av A:s fastighet. Vi vill kunna använda det kapital som vi har till familjen istället för att vara tvungna att ta lån om vi ska göra en ny investering. Däremot vill vi inte att C blir alltför lidande om vi, i värsta fall, skulle gå isär om några år. Ingen av oss vill att huset ska säljas för att ingen kan lösa ut den andre (vare sig vid skilsmässa eller om någon av oss dör).Vilka olika alternativ finns det där vi tar ansvar för varandra och vårt gemensamma liv i första hand, men också för våra respektive barns arv i andra hand?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskapsförord finns i Äktenskapsbalken (Äktb).Om ni skriver ett äktenskapsförord som gör husen till enskild egendom är även egendom som träder i dess ställe, dvs pengarna ni får om ni säljer huset. Dock gäller inte detta avkastning om ni inte föreskrivit detta i ert äktenskapsförord (7 kap 2 § Äktb). Det finns alltså inget krav på vad ni gör med pengarna efter försäljningen för att de ska fortsätta vara enskild egendom. Det kan dock vara bra att förvara dessa på ett separat konto eller på något annat sätta hålla koll på var pengarna är för att undvika osäkerhet vid en eventuell skiljsmessa. Viktigt att tänka på är att om enskild egendom används för att förbättra giftorättsgods, tex betalar för reparationer för en gemensam bil är fortfarande hela bilen giftorättsgods. Om mycket pengar spenderas på detta vis kan det finnas anledningen att jämka bodelningen enligt 12 kap 1 § ÄB.Eftersom ni vill använda vinsten från försäljningen från A:s fastighet till gemensamt bruk kan ni skriva ett äktenskapsförord som gör detta till A:s enskilda egendom. Inköp med bara dessa pengarna kommer fortfarande vara A:s enskilda egendom, men pengarna kan fortfarande användas. Om enskild egendom och giftorättsgods används för att köpa samma sak är rättsläget osäkert men i doktrinen antas det att om förhållandet mellan insatserna är någorlunda lika kommer egendomen ha blandad karaktär.Det går att skriva nya avtal under äktenskapet som gör viss egendom enskild, ni kan alltså under äktenskapets gång justera er egendoms karaktär för att motsvara det förhållande ni vill ha.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Villkor i gåvobrev

2018-02-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har en kort fråga om gåvobrevets villkor.Jag och min sambo köpte lägenheten tillsammans men skrev att den skulle tillhöra henne till 65% och 35% till mig, detta för att hon skulle kunna skjuta upp sin vinstskatt från försäljning. Sen visade det sig att det inte gick av andra skäl och vi vill nu genom gåvobrev skriva så att vi äger 50% vardera.Det enda jag inte förstår i gåvobrevet är villkoren:"gåvan skall vara gåvotagarens enskilda egendom"och det andra allternativet"gåvotagaren skall ha rätt att framöver genom äktenskapsförord omvandla gåvan till giftorättsgods"Vilket av allternativen bör gälla för oss om vi har tänkt att fortsätta vara sambos över en överskådlig framtid samt vill äga lägenheten hälften var här och nu.Tacksam för svar!
Anna Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga tolkar jag som att du vill veta vad dessa gåvovillkor betyder och vad det kan innebära för er.Det första villkoret "gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom" brukar innebära att gåvan inte ska räknas som samboegendom eller giftorättsgods. Samboegendom och giftorättsgods är sådan egendom som kan bli föremål för en eventuell bodelning och hälftendelas.I 3 § sambolagen framgår att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendom förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 §. I 4 § p. 1 sambolagen framgår att i samboegendom ingår inte egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Motsvarande bestämmelse finns i 7 kap. 2 § p. 2 äktenskapsbalken för makar.Om gåvogivaren hade varit någon annan än den andra sambon/maken hade villkoret således medfört att det ska räknas som enskild egendom och därför inte kan bli föremål för en eventuell bodelning. Om ni som sambos/makar ger gåvan er emellan kommer det dock inte räknas som enskild egendom. För att det inte ska ingå i en eventuell bodelning kan man dock enligt 9 § sambolagen avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (kallas för samboavtal). Motsvarande bestämmelse finns i 7 kap. 3 § äktenskapsbalken för makar (kallas då äktenskapsförord).Det andra villkoret "gåvomottagaren ska ha rätt att framöver genom äktenskapsförord omvandla gåvan till giftorättsgods" tolkar jag som att det tar sikte på bestämmelsen i 7 kap. 3 § äktenskapsbalken. I bestämmelsen framgår att makar eller blivande makar kan genom äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem som vara dennes enskilda egendom, och att de genom nytt äktenskapsförord kan bestämma egendomen ska vara giftorättsgods. Det går således att genom nytt äktenskapsförord återinföra giftorätten. Giftorättsgods är som sagt egendom i ett äktenskap som kan bli föremål för en eventuell bodelning mellan makarna.Jag får uppfattningen om att det kanske rör sig om ett standardiserat gåvobrev där det går att införa villkor om att gåvan ska utgöra gåvomottagarens enskilda egendom men att makar genom äktenskapsförord ska kunna återinföra giftorätten. Det är möjligt att i gåvobrev ha med villkor som syftar på att reglera vad gåvan ska ha för karaktär i ett äktenskap, även om gåvomottagaren ännu inte är gift. Villkoret får dock då sin främsta betydelse först när gåvomottagaren är gift. Baserat på informationen är det svårt för mig få en helhetsbild av gåvobrevet och jag kan därför inte uttala mig närmare om vilket/vilka villkor som passar er. Jag rekommenderar er att ta hjälp av en jurist i det fall ni är angelägna om att det ska bli på ett visst sätt. För ytterligare rådgivning eller för att boka tid med en jurist är du varmt välkommen att kontakta oss på nummer 08-533 300 04.Vänliga hälsningar,

Särkullbarns arvsrätt

2018-01-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |En pappa dör han har en dotter. Pappan är omgift. Inget testamente finns och inget äktenskapsförord. Hur fördelas arvet?
Robin Uddén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Det korta svaret på frågan är att dottern i det fallet har rätt till sitt arv direkt efter sin pappa (med en begränsning). Dottern kan också välja att frivilligt avstå från sitt arv så länge. Jag utvecklar ett längre svar här under.ÄrvdabalkenFinns det inget testamente så regleras frågan om arv helt enligt de bestämmelser som finns i ärvdabalken (ÄB). Enligt 2 kap 1 § ÄB är bröstarvingar (arvlåtarens biologiska barn) närmaste arvingar, och ska få ärva hela kvarlåtenskapen efter den som lämnar arv. Som minst har bröstarvinge/arna alltid rätt till hälften av hela arvslotten (andra hälften kan bara testamente påverka) 7 kap 1 § ÄB.För din fråga gäller alltså att dottern har rätt till sitt arv direkt. Om dottern vill kan hon dock välja att skjuta på sitt arv till fördel för den efterlevande maken "så länge" och ta sin del senare när den efterlevande maken också avlidit. Om dottern vill få ut hela sitt arv direkt så finns det dock ett undantag i form av en skyddsregel som säger att den efterlevande maken alltid har rätt att som minst få ut egendom ur kvarlåtenskapen som motsvarar fyra prisbasbelopp. Har maken redan fått egendom i bodelningen eller som enskild egendom ska detta räknas bort från prisbasbeloppen. Om basbeloppsregeln på detta sätt "inkräktar" på en del av dotterns arvslott måste hon vänta på att få ut den delen som efterarv ändå, alltså när den efterlevande maken också avlidit. 3 kap 1-2 § ÄB.För att sammanfatta: Särkullbarn har rätt att direkt efter sin förälders död få ut sitt arv. Basbeloppsregeln gäller dock, även mot särkullbarn. Skulle ett särkullbarn på grund av basbeloppsregeln inte få ut sin arvslott så får särkullbarnet i stället en rätt till efterarv.Har du fler frågor är du välkommen att skriva till oss igen, eller ringa oss på vår telefon 08 533 300 04 på vardagar mellan 10-16. Hälsningar

Äktenskapets påverkan av äganderätt

2018-05-02 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |min blivande man har ett hus med sitt ex. hon har inte bott där på flera år och har en hyreslägenhet . vad gäller lagen om huset efter att jag och min sambo har gift oss? faller huset fortfarande på min man och hans ex?
Jenny Wärnerup |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna besvara din fråga är det viktigt att först klargöra skillnaden mellan att äga något (ha en äganderätt) och att ha giftorätt. Äganderätt Av 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB) följer att var make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Detta innebär att själva äganderätten påverkas inte av att en individ ingår äktenskap och äganderätten kommer inte heller påverkas under pågående äktenskap. Vem som betraktas som ägare av viss egendom avgörs av vanliga förmögenhetsrättsliga regler, alltså vem har förvärvat egendomen exempelvis genom köp, gåva eller arv. Utgångspunkten är att man är två olika rättssubjekt som tar på sig olika skulder och förpliktelser. Ett vanligt missförstånd är att när två personer gifter sig blir all deras egendom ägd gemensam och endast det som skrivs in i äktenskapsförord som enskild egendom ägs enskilt. Detta är då inte fallet eftersom äktenskapet inte påverkar äganderätten och äktenskapsförord har inget att göra med äganderätten utan berör giftorätt. Som jag tolkar din fråga är både din blivande man och hans ex ägare av huset. De kommer fortfarande vara ägare gemensamt oavsett ni ingår äktenskap eller inte. Giftorätt Definitionen av giftorätt framgår av 7 kap. 2 § ÄktB, giftorätt är all egendom som inte är enskild egendom. Om din blivande make vill göra sin del av huset enskild kan detta göras genom ett äktenskapsförord. Om detta inte görs kommer hans del av huset att betraktas som giftorätt. Detta innebär inte att du äger huset tillsammans med din man utan får endast konsekvenser om ni i framtiden skulle skilja er. Hans del av huset kommer då att listas som giftorätt och sedan delas mellan er två. Om huset tas upp i ett äktenskapsförord kommer det listas som enskild egendom och inte delas vid en eventuell bodelning. SammanfattningsvisAtt ni gifter er påverkar inte äganderätten. Att du skulle få giftorätt i huset innebär endast en rätt att ta del av värdet av hans del av huset vid en eventuell bodelning. Huset kommer därmed fortfarande ägas av din blivande man och hans ex.Vänligen,

Vad händer med bostadsrätt vid skilsmässa och dödsfall när båda makarna inte äger den?

2018-03-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vi är ett gift par med två barn under 18 år och ägger ett gemensamt bostadsrätt. Manen vill ta över min del av bostadsrätten så han bli ensam ägare till bostaden. Vi skall fortfarande vara gifta och bo tillsamans. Vad har jag för rättigheter om det bli skillsmässa eller han avlider?
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bostadsrätten i skilsmässa Vad som händer med bostadsrätten vid en eventuell skilsmässa mellan er regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Där sägs att om ni inte har gjort bostadsrätten till enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB) genom ett äktenskapsförord så kommer den att ingå i en framtida bodelning mellan er, även om din make äger den (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB). Det betyder att den kommer att ingå i en likadelning mellan er. Är den enskild egendom genom ett äktenskapsförord så kommer den inte att ingå i en likadelning (10 kap. 3 § ÄktB). Du har även rätt att få bostadsrätten på din lott även om det är han som äger den, det krävs dock att du har råd att betala för den och att det är du som är i störst behov av den. Det är du exempelvis om du behöver bo kvar där med barnen (10 kap. 8 § ÄktB).Bostadsrätten vid dödsfall Vad som händer med bostadsrätten vid ett eventuellt dödsfall regleras i ärvdabalken (ÄB). Där sägs att om barnen är gemensamma så ärver du som maka era barns lott med fri förfoganderätt (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB). Det betyder att du ärver bostadsrätten och har rätt att göra vad du vill med den i livet, men att du inte får förordna den till någon annan än dina barn i ett testamente. Om barnen inte är gemensamma har emellertid barnen rätt att ärva före dig (3 kap. 1 § ÄB). Det betyder att du inte får ärva bostadsrätten, åtminstone om barnen inte går med på det. Det finns dock en undantagsregel i 3 kap. 1 § 2 st. ÄB, denna säger att du har rätt att få minst fyra prisbasbelopp (under 2018 är det 182 000 kr) genom bodelning och arv sammanräknat. Troligen uppgår bostadsrätten till ett högre värde än så, men denna regel kan åtminstone medföra att barnen behöver "köpa ut" dig upp till det lagstadgade beloppet. Tänk dock på att det är allt du får genom både bodelning och arv som ska räknas in i beloppet; om du exempelvis får behålla möbler eller annat gemensamt bohag som ni haft i livet så ska detta räknas in i beloppet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och har du några ytterligare funderingar så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss igen! Många vänliga hälsningar,

Pantsättning av gemensamt ägt hus samt ansvar för makes skulder

2018-02-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej,min man vill ta ett stort lån för att köpa en dyr båt. Jag är inte intresserad av att ta lån eller köpa båt.Vad kan jag göra för att skydda mig och barnen?Han vill att jag skall skriva på för att sätta vårt hus i pant, men det vill jag inte göra.Det kan hända att han kommer att ta lån själv ändå.Jag vill inte riskera att bli ansvarig för ev lån han tar utan mitt medgivande.Antar att eftersom vi är gifta så blir även jag medansvarig för hans skulder...? Eller?Behövs det äktenskapsförord eller är det något annat jag bör göra för att undvika problem i framtiden?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att vara tydlig delar jag upp dina frågor i rubriker. Jag tolkar det som att du delvis undrar vad som gäller kring pantsättning av ert hus, ditt ansvar för din mans skulder samt funderingar på vad du kan göra för att undvika din mans skulder. 1. Pantsättning av husetOm ditt medgivande krävs eller inte beror på om ni båda är lagfaren ägare eller inte. Om ni båda är lagfaren ägare innebär det att endast ni tillsammans kan pantsätta huset; han kan alltså inte göra detta ensam (6 kap. 2 § Jordabalken). Skulle han ha ensam lagfart till huset och ni är gifta krävs inte ditt medgivande för en pantsättning, däremot krävs ditt medgivande för att inteckna huset (7 kap. 5 § Äktenskapsbalken). 2. Ansvar för din makes skulderHuvudregeln är att varje make svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Bara för att ni är gifta betyder det med andra ord inte att du har ansvar för hans skulder. Däremot finns det särskilda regler som gäller när man är gift och bor tillsammans med någon som råkar ut för en utmätning. Om din man blir utsatt för en utmätning är det nämligen så att kronofogden får anta att egendom som du och din man har i ert hus tillhör din man. Är du orolig för att din man kommer råka ut för en utmätning är det med andra ord bra att du kan bevisa att viss egendom tillhör dig och inte din man. Om ni tillsammans äger något måste du kunna göra det sannolikt att ni äger saken tillsammans (4 kap. 19 § första stycket Utsökningsbalken). För att kunna bevisa att egendom tillhör dig skulle du och din make kunna bodela. En bodelning görs genom att ni först skickar en skriftlig anmälan till Skatteverket (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). En bodelning innebär att ni delar lika på den egendom som ni har. Genom ett äktenskapsförord kan ni bestämma att viss egendom inte ska delas lika, utan att egendomen ska tillhöra antingen dig eller din make. När bodelning har gjorts, skickas bodelningshandlingen in till tingsrätten. I och med detta framgår det vem av er som äger vilken egendom, och därmed kan du se till att kronofogden inte tar din egendom för att betala för din makes skulder. Hoppas detta gav svar på dina frågor, Vänligen,

Makars egendom.

2017-12-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |I somras brände min (blivande, har betänketid kvar) exmake en tavla för mig. Den har ett stort personligt värde för mig och fanns bara i 200 exemplar i hela världen.Polis kom, men gjorde bara en anmälan om själva branden -att det var farligt för de som bodde nära. De menade att jag ej kan anmäla honom för min förlust, då allt i hemmet räknas som gemensamma tillgångar. Stämmer detta verkligen?
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Beklagar det som hänt. Jag kommer kort redogöra för hur makars egendom fungerar. Ett kort svar finns nedan.Makars egendom.I makars gemensamma hem finns ofta 2 sorters egendom. Den kan antingen vara enskild eller gemensam. I (7kap. 1§ äktenskapsbalken) står det att all egendom som inte är enskild är gemensam. Enskild egendom är den egendom som ena marken fått i t.ex. gåva eller arv med villkor att denna ska vara enskild. Enskild egendom räknas då som ena makens egendom bara, och den andra maken har då ingen rätt att sälja eller förstöra egendomen. Om den andra maken fortfarande gör det så räknas det som vanlig stöld eller annat. Enskild egendom kan även uppstå om man skriver ett äktenskapsförord (7 kap. 3§ räkenskapsbalken). Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och sedan skickas till skatteverket. Vad gäller den gemensamma egendomen så äga denna av båda. Den grundläggande principen är att båda makars samtycke krävs för att man ska sälja eller på annat sätt göra sig av med egendomen (7 kap. 5§ äktenskapsbalken) eftersom makarna äger hälften vara av egendomens värde. Det finns däremot ett undantag som säger att om den andra makens inte kunde inhämtas inom rimlig tid får maken t.ex. sälja egendomen (7 kap. 7§ äktenskapsbalken). Däremot får make inte bara förstöra egendomen. Om make har gjort sig av med gemensam egendom och undantaget inte gäller är det alltså inte tillåtet. Den make som fått något förstört för sig kan väcka talan i domstol om att handlingen ska ogiltighetsförklaras (7 kap. 9§ äktenskapsbalken). Det ska ske inom 3 månader från dess att den andra maken fick reda på vad som hänt.I ditt fall:Om tavlan var din enskilda egendom så kan du föra talan i domstol om att din make har förstört din egendom och ska ersätta den. Om tavlan var gemensam egendom har du fortfarande rätt till halva värdet. Däremot så kan du inte få tillbaka den som 7 kap. 9§ äktenskapsbalken menar. Att få ut värdet av din del av tavlan borde inte vara orimligt.Ett problem är att du har 3 månader på dig från att du visste att tavlan brändes att väcka talan i domstol (7 kap. 9§ 2stycket äktenskapsbalken). Det här gäller inte om tavlan var din enskilda egendom. Det är i så fall vanlig skadegörelse enligt brottsbalken (12 kap. 1§ brottsbalken).Svar:Om tavlan var enskild egendom så kan du föra talan i domstol mot din make. Är den gemensam egendom så har du rätt att få ut din del av värdet. Däremot så har du bara 3 månader på dig att föra talan i domstol om tavlans förstörelse. Bara för att det är gemensam egendom får makarna inte göra vad de vill med det. Hoppas att du fått ett svar på din fråga. Om du behöver mer juridisk hjälp är du varmt välkommen att kontakta Lawlines betaltjänst för snabba svar.Mvh/Henrik Berg