Värdering av lösöre

2021-02-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hur värderar man lösöre i en 5-rums villa, inga extra vaganser.
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är lösöre?All egendom som inte är fast egendom betraktas som lös egendom. (se 1 kap. 1 § jordabalken motsatsvis). Begreppet lös egendom har alltså en mycket vid definition. Den vida definitionen har gjort det nödvändigt att dela in lös egendom i ytterligare underkategorier: lösöre, pengar, värdepapper och andra immateriella tillgångar. Till underkategorin lösöre räknas alla lösa saker som inte är pengar, värdepapper eller andra immateriella tillgångar. Husgeråd, porslin, möbler, kläder, smycken, datorer, bilar, vapen och tavlor är andra exempel på lösören.Hur värderas lösöre?Det finns inga lagar som reglerar värdering av det inre lösöret. Utgångspunkten för värderingen brukar vara att förhålla sig till marknadsvärdet, dvs vad ni skulle kunna få vid en eventuell försäljning av lösöret (vilket sker genom en objektiv bedömning). Dock när det gäller inre lösöre skulle värdet ibland kunna bli mycket lågt om man utgick ifrån marknadsvärdet. När det gäller lösöre brukar man istället, för att det ska bli så rättvist som möjligt, utgå ifrån det uppskattade bruksvärdet. Detta värde inriktar sig på det "upplevda" värdet lösöret har hos er personligen, som betingas av hur ett lösöre uppfyller era behov. Bruksvärdet brukar oftast ge ett högre värde än marknadsvärdet, eftersom att andrahandsvärdet på begagnat lösöre exempelvis kan vara relativt lågt.Med vänliga hälsningar,

Skuldebrevet motsvarar ägarandel

2021-02-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Sambos köper fastighet för 2350.000kr.Vi går in med lika stor kontantinsats och ägarandel och lånen är 50/50. En av oss går in med 300.000kr av egna pengar till renovering. Förstår att vi ska skriva samboavtal och avtala bort sambolagen. Men vill bara förvissa oss om att skuldebrevet oss emellan då ska vara på 150.000kr och inte 300.000 för att den som betalt renoveringen ska få tillbaka sina 300.000kr vid en ev separationMvh
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Genom att avtala bort Sambolagen har ni ordnat så att ni samäger bostaden enligt Samäganderättslagen. En rimlig grundprincip vid samägande är att varje ägare förväntas bekosta renovering av egendomen i lika stor grad som de äger andel i egendomen. Då ni äger 50 % var så bör ni alltså bekosta halva renoveringen var. Så ja, 150 000 kr bör alltså skuldebrevet vara på. Hoppas du fick svar på din fråga.

Kontakt under SoL placering

2021-02-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej !Jo, finns det någon juridisk skyldighet för ett par syskon: 13, och 16- år att ha kontakt med, eller att träffa ett SoL placerat syskon: 15-år om de absolut inte vill ?!
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga Socialnämnden ska alltid upprätta en genomförandeplan vid vård av ett Sol-placerat barn. Genomförandeplanen konkretiserar innehållet i vårdplanen och tydliggör för alla som är berörda vid genomförandet av en planerad insats hur den ska genomföras och vilka delmål som ska uppnås. I det inkluderas även vilken kontakt barnet ska ha. Vårdplanen och genomförandeplanen tar sikte på den placerades behov. Det finns alltså inga förutsättningar för att tvinga syskonen att ha kontakt med varandra, om de inte vill. De flesta kontakterna brukar grunda sig på samtycke från parterna, och sällan påtvingade. Det korta svaret är att det finns ingen juridisk skyldighet för syskonen att ha kontakt med sin andra syskon om samtycke från båda sidorna saknas. Hoppas du fick svar på frågan

Kan ena maken sälja den andra makens egendom vid händelse av stroke eller liknande?

2021-02-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Gifta makar, äger två bilar. Vad händer om maken som står på bilarna blir akut dålig tex stroke, blir oklar ett tag. Har den andra makan rätt att sälja bilarna för att få ekonomin att gå ihop? Konstig fråga kanske men vi började fundera på detta.Man får ju bara stå en ägare på ägarbeviset.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ägarförhållanden i ett äktenskapI ett äktenskap är fortfarande ägandeförhållande skiljt åt såvida det inte framgår tydligt att det råder gemensamt ägande. Alltså är makens egendom dennes egen och maken ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Alltså kan man inte bara rakt av sälja sin makes egendom, även om maken drabbats av stroke eller liknande som resulterat i att maken förlorat sin rättshandlingsförmåga. FramtidsfullmaktEn enkel lösning på detta problem är att man skriver en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt skriver man till en person så att de ska kunna rättshandla åt en i händelse av sjukdom eller liknande som gör att man inte längre kan ta hand om sina ekonomiska och personliga angelägenheter. En framtidsfullmakt regleras som andra fullmakter enligt reglerna i 2 kap. Avtalslagen. När man skriver en framtidsfullmakt ska det framgå att det just rör sig om en fullmakt, vem eller vilka som fullmakten omfattar, vad fullmakten ska innebära, exempelvis om man kanske vill att ens make ska kunna sälja av bil, men inte hela huset, samt övriga eventuella villkor. Personen som har framtidsfullmakten är den som avgör när den börjar gälla, exempelvis i händelse av sjukdom såvida inte fullmaktsgivaren uppställt villkor att ikraftträdandet ska prövas av domstol eller liknande. Andra alternativOm en person inte kan råda över sin egendom kan även god man eller förvaltare utses som på olika sätt hanterar personens ekonomi (11 kap Föräldrabalken). Det går även exempelvis att visa på dold samäganderätt i vissa fall. Dold samäganderätt uppkommer då två eller flera personer faktiskt bidragit på olika sätt till ett inköp, men att endast en av dem verkar som faktiskt ägare. Exempelvis om en står som ägare på bilen trots att båda gemensamt betalat för den. Däremot kan det vara relativt svårt att visa och lär kräva en domstolsprocess. SammanfattningEnklast för ett gift par att se till att man kan hantera varandras egendom i händelse av sjukdom är att skriva framtidsfullmakter till varandra. Dessa gäller då endast när man själv saknar förmåga att råda över sin ekonomi och kan på så vis fungera som en slags garanti då man är beroende av den delade ekonomin. Med vänliga hälsningar,

Amerikanskt medborgarskap och insemination

2021-02-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo är två kvinnor som planerar att skaffa barn via insemination. Jag har svenskt medborgarskap och hon har svenskt och amerikanskt medborgarskap. Om jag bär barnet, kommer vårt barn få både svenskt och amerikanskt medborgarskap? Tack på förhand!
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Regler om svenskt medborgarskap finns i lag om svenskt medborgarskap (här). Enligt 2 § förvärvar ett barn svenskt medborgarskap vid födelsen om minst en förälder till barnet är svensk medborgare, oavsett vart i världen barnet föds. En person kan vidare ha dubbelt medborgarskap om länderna tillåter detta, vilket både Sverige och USA gör. Däremot finns det inom svensk rätt inga regler om förvärvande av amerikanskt medborgarskap. I regel förvärvar den som har en förälder som är amerikansk medborgare amerikanskt medborgarskap. I och med att det är din sambo som är amerikanska, och i och med att hon inte bär barnet kommer föräldraskapet att fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 9 § föräldrabalken). Förutsatt att din sambo har samtyckt till inseminationen i enlighet med lagen och att det är sannolikt att barnet tillkommit genom behandlingen kommer hon att vara juridisk föräldrer till barnet, vilket gör att barnet, såsom frågan lyder kommer att få dubbelt medborgarskap. Vänligen,

Får mina föräldrar bestämma över mig trots att jag fyllt 18 år?

2021-02-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Får mina föräldrar bestämma över mig trots att jag fyllt 18 år? Jag har just fått utegångsförbud i en månad och får inte åka till min pojkvän, får inte ta emot kunder (jag är utbildad fransstylist) och får endast lämna hemmet för skolan men nu är det lov så kommer alltså att sitta hemma i över 1 vecka och inte ens få göra mitt jobb som jag tjänar mina pengar på. Är detta verkligen ett beslut som de kan ta över mig? Anledningen till mitt utegångsförbud är att jag gjorde fillers i mina läppar, vilket de visste om men inte riktigt tyckte var okej men men detta tycker jag också är något som JAG får bestämma själv eftersom det är mitt utseende, mina pengar och jag är som sagt myndig. Vad kan jag göra eller säga till dem?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Får mina föräldrar bestämma över mig trots att jag fyllt 18 år?När du fyllt 18 år och är myndig har dina föräldrar ingen juridisk rätt att bestämma över dig. De har alltså ingen juridisk rätt att t.ex. ge dig utegångsförbud i en månad, det eftersom du är myndig. Precis som du säger är det även ditt val vad du gör med ditt utseende nu när du är myndig.Jag tolkar din fråga som att du bor hemma tillsammans med dina föräldrar och vill därför påpeka att även om de inte har en rätt att bestämma över dig längre så kan det ändå vara en god idé att göra sitt bästa för att respektera deras regler.Vad kan jag göra eller säga till dem?Som konkret svar på din fråga om vad du kan göra eller säga till dem så kan du t.ex. lyfta fram att de saknar stöd i lag för att bestämma över dig på sådant sätt som de nu gjort. Här tänker jag att det kan vara bra att försöka säga detta på ett lugnt sätt, för att på så sätt försöka undvika en eventuell konflikt. Mitt främsta tips är att prata med dina föräldrar och gemensamt försöka komma fram till en lösning.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Våra barn vill inte träffa varandra, vad kan vi göra?

2021-02-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Råd om hur man ska göra när hans barn inte vill vara i närheten av mitt barn. Vi älskar varandra & vill leva tillsammans men problemet är hans barn. Hur ska vi göra för att lösa det på bästa sätt? Vet inte om mannens ex är med i detta då hon vet att sonen har svårt för min son & spelar ut detta pga av att hon gör allt för att hon vill honom tillbaka. Jag märker att hon spelar ut mycket på barnen & när han frågar om så är fallet så nekar hon naturligtvis. Till att börja med gick det jättebra med allt, hans son gick med på att träffa oss, mannen fick träffa oss utan att hans barn sa något men nu har allt eskalerat blir bara värre å värre...då undrar man vad det kan bero på? Hans son upplever min son som pest å pina och han har nu sagt att han inte vill att pappan ska vara tillsammans med mig pga att sonen inte vill att min son kommer i närheten. Vad ska vi göra? Tacksam för svar
Ellen Lagnéus |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Det är inte alltid enkelt att få ihop familjelivet och jag tycker det är bra att du söker råd för att finna guidning i hur ni ska ta er an just eran situation. Jag har dock svårt att själv bidra med konkreta tips eller råd, eftersom dina frågor inte riktigt är av rättslig karaktär.Om ni inte lyckas hitta en lösning inom familjen på egen hand som ni alla trivs med och som passar just eran livssituation kan jag dock rekommendera dig att kontakta erat närmaste socialtjänstkontor. Där kan man få hjälp med familjerådgivning, vilket alla kommuner är skyldiga att tillhandahålla sina invånare (5 kap. 3 § Socialtjänstlagen). Inom familjerådgivningen kan man få hjälp, stöd och rådgivning med frågor som berör samlevnadsproblem, föräldraskap och likande frågor som relaterar till familjelivet.Hoppas att det löser sig!Vänliga hälsningar,

Kan man som ensam vårdnadshavare byta barnens efternamn?

2021-02-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Mina barn bär pappas efternamn, men vill byta till mitt istället!Jag har ensam vårdnad, men vet att han måste ge samtycke eftersom det är hans namn...Om han vägrar detta, hur går man vidare för att en domstol ska ta beslut?Kostnad för detta?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I lagen om personnamn anges vad som gäller vid ändring av personnamn, inklusive efternamn. Jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.Domstolen kan fastställa namnbytetPrecis som du skriver så krävs pappans skriftliga samtycke vid byte av barnens efternamn eftersom du är ensam vårdnadshavare (34 § och 47 § lag om personnamn). Om barnens pappa vägrar att ge sitt samtycke kan du vända dig till tingsrätten för att de i sin tur kan fastställa att byte ska ske. Avgörande blir om domstolen anser att namnbytet är förenligt med barnets bästa. Är barnet över 12 år krävs även barnets samtycke till bytet (34 § och 46 § lag om personnamn). Vad som utgör barnets bästa är beroende av omständigheterna i varje enskilt fall. Enligt förarbeten till lagen ska domstolen ta hänsyn till barnets vilja med hänsyn till barnets ålder och mognad. Enligt tidigare rättsfall förhåller sig dock domstolen restriktiv inställd till namnbyte när den förälder som inte är vårdnadshavare inte har samtyckt till det. Omständigheter som kan få betydelse är om föräldern visat intresse för barnet samt i vilken utsträckning föräldern har haft kontakt med barnet (RH 2003:6 och prop. 2015/16:180 s 124).Min rekommendationOm pappan vägrar namnbyte och du anser att namnbytet är förenligt med barnets bästa, kan du ansöka om namnbyte hos tingsrätten.Behöver du hjälp med att göra en sådan ansökning rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra kunniga jurister. Jag kan tyvärr inte på förhand räkna ut kostnaden för detta men Lawline utgår från 2 000 kr per timme. Jag hoppas du fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig!Vänligen,