FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt26/09/2022

Går Framtidsfullmakt och enskild egendom ihop?

Kan jag skriva en framtidsfullmakt för min fru även om jag har enskild egendom (en fritidsfastighet)? 

Lawline svarar

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Framtidsfullmakt kan upprättas för att företräda dig (fullmaktsgivaren) för de angelägenheter som fullmakten avser, 1 § lag (2017:310 framtidsfullmakter). Vad fullmakten får avse är således mycket fritt. Lagen formulerar det som att fullmakten kan avse både ekonomiska och personliga angelägenheter, se 2 § samma lag. Vad en framtidsfullmakt inte får omfatta är angelägenheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och vissa frågor som regleras i föräldrabalken, 2 § andra stycket lag om framtidsfullmakt.

Av de i lagen uppställda regler kring framtidsfullmakt finns inget som säger att det inte skulle gå att ha en framtidsfullmakt med anledning av att du innehar enskild egendom.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor så tveka inte att vända dig till Lawline igen!

Vänligen,

Axel StenquistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”