FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/09/2022

Fråga om samäganderätt och vad som ska ingå i bodelning

Vi hade ett sommarhus som vr fått av en svåger men som mitt x står som ägare till. Har jag någon rätt lill hälften av värdet??? Hon säger att hon skall behålla det mist över nästa sommar. Kan jag ställa krav på min halva om det så att jag har rätt till halva??? 

Lawline svarar

 

 

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!  

Jag kan inte tyda om du och ditt ex var gifta eller inte så kommer besvara frågan utifrån båda förutsättningarna.  

Ifall ni var gifta så finns svaret i äktenskapsbalken (härefter ÄktB)!  

Vad som ska ingå i bodelningen  

I bodelningen ska allt som är makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods kan sägas utgöra all egendom som makarna ägde vid tidpunkten då talan om äktenskapsskillnad väcktes med några få undantag (9 kap. 2 § ÄktB). Dessa undantag är:  

  • I skälig omfattning kläder, personliga presenter och andra föremål som är uteslutande till personligt bruk. Med “skälig omfattning” avses att om föremålets värde är väldigt högt ska det ändå ingå i bodelningen. (10 kap. 2 § ÄktB)  
  • Ersättningar för personskador, kränkningar plus avkastning på denna ersättning (10 kap. 2 a § ÄktB)  
  • Egendom som har gjorts till “enskild egendom” ska inte ingå i bodelningen. Detta gäller inte avkastning från sådan egendom men egendom som har trätt i dess ställe (exempelvis om aktier säljs och pengarna används för att köpa en bil, blir också bilen enskild egendom) (7 kap. 1 § ÄktB).  

När ska sommarhuset ingå i bodelningen?  

Sommarhuset ska ingå i bodelningen om den förvärvades innan ni ansökte om äktenskapsskillnad i domstol (9 kap. 2 § ÄktB) och om sommarhuset inte gavs med förbehåll om att vara ditt ex enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Om det föreligger på det här viset har du en rätt till att få hälften av andelarna i sommarhuset eller ett belopp som motsvarar denna andel.  

I fall ni inte var gifta

I fall ni inte var gifta blir frågan lite svårare att reda ut. Är det så att ni båda har uppfattningen att ni fick sommarhuset tillsammans så har du givetvis rätt till hälften av köpeskillingen för försäljningen (1 § lag om samäganderätt). Om ni inte är överens kommer du behöva bevisa att gåvogivarens vilja var att ni båda skulle äga sommarhuset tillsammans. Detta gör du enklast genom att kontakta gåvogivaren eller om du har ett gåvobrev använda det som bevisning.

Hoppas du fick svar på din fråga!  

Vänligen, 

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000