Stänga ute för detta sambo från gemensamt ägt hus

2020-03-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vi har separerat. Och jag har flyttat ut men vi äger huset båda två. Nu vill hon att hennes nya kille ska flytta in och vill ha tillbaka nyckeln och hotat med byta lås annars är det ok utan min tillåtelse?
Franck Olofsson |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstått din fråga rätt undrar du om din före detta partner har rätt att kräva tillbaka nyckeln från dig. Du undrar också om hon har rätt att utan din tillåtelse byta lås på det gemensamt ägda huset.Hur man ska göra med samägd egendom framgår av Samäganderättslagen. Enligt 2 § i den lagen så ska varje åtgärd på huset bestämmas av ägarna gemensamt. Alltså måste hon fråga dig om lov för att byta lås. Hon kan såklart inte heller kräva dig på nyckeln eftersom det är ju din egendom. Skulle hon trots allt byta lås och på sätt hindra dig från tillträde till din egendom kan det till och med vara brottsligt i form av egenmäktigt förfarande Brottsbalken 8 kap. 8 §. Om du har flyttat till en annan bostad, så har du ju inte längre hemmet i huset. Det betyder i sin tur att du förmodligen inte kan gå in i huset hur som helst, då riskerar du att störa hennes och hennes nya killes hemfrid. Det finns ett brott som heter hemfridsbrott i Brottsbalken 4 kap. 6 §. Jag skulle därför råda dig att vara tydlig om när du vill ha tillträde till huset och i vilket syfte, om du ska dit.Hoppas du är nöjd med svaret.

Sambors/makars rätt till bostad som är finansierad av ena parten

2020-03-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej,Om Jag ska köpa bostad och ska stå själv för bostaden ( med betalning menar jag). Sen skall flytta ihop med någon och gifta mig, om det skall inte funka bra för oss kommer sambo att få halv av lägenheten om hen har inte betalt något från denna bostad?
Anna Månsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med lägenheten som du köpt om du blir sambo alternativt gifter dig med någon och ert förhållande sedan tar slut. Till en början kommer jag redogöra för vad som gäller i ett samboförhållande. Därefter kommer jag redogöra för hur det ser ut inom äktenskap.Sambors rätt till egendomNär ett samboförhållande upphör är det samboegendomen som delas upp mellan er (8 § Sambolag). Samboegendom utgör den gemensamma bostaden och bohaget om det har införskaffats för att brukas gemensamt (3 § Sambolag). Det viktiga för att avgöra om egendom är samboegendom blir i vilket syfte som föremålet införskaffades och inte vem som är ägare till det. Det vill säga om syftet med köpet var för gemensam användning. Enskild egendom omfattas inte av samboegendom (4 § Sambolag).ExempelOm du köpet lägenheten i syfte att du och din sambo ska bo där, så kommer bostaden utgöra samboegendom trots att det är du som har betalat för hela lägenheten. Här är syftet att ni ska bo där tillsammans. Lägenheten utgör samboegendom och kommer delas lika vid en eventuell bodelningen när samboförhållandet upphör.Om du däremot har köpt en lägenhet för eget bruk och din sambo efter en tid flyttar in hos dig, så anses inte lägenheten vara anskaffad för att ni ska bruka den gemensamt. Syftet när lägenheten köptes var inte att bo där tillsammans med någon. Lägenheten utgör inte samboegendom och kommer inte delas vid en eventuell bodelningen när samboförhållandet upphör. Lägenheten är din egendom.Avtal om att viss egendom inte ska vara samboegendomDet går att undanta egendom från en eventuell bodelning. Du kan skriva ett avtal tillsammans med din sambo om vilken egendom som inte ska tas med vid bodelning och därigenom undanta lägenheten (9 § stycke 1 Sambolag). Avtalet måste vara skriftlig och undertecknas av er båda (9 § stycke 2 Sambolag).Makars rätt till egendomOm du köper en lägenhet och sedan ingår äktenskap med en person så blir utfallet annorlunda. Inom äktenskap utgår man ifrån att all egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Att egendom är giftorättsgods betyder att det är makarnas gemensamma egendom. Din lägenhet kommer till följd av det utgöra er gemensamma egendom så länge den inte är din enskilda egendom. Här spelar det ingen roll när du köpte lägenheten eller i vilket syfte du köpte den.Avtal om att viss egendom inte ska vara giftorättsgodsFör att egendom inom ett äktenskap inte ska vara giftorättsgods måste den vara enskild egendom. Egendom kan göras till enskild genom antingen äktenskapsförord, villkorat i testamente eller gåva (7 kap. 2 § ÄktB). För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt, daterat, undertecknas av både dig och din framtida make/maka. Äktenskapsförordet måste efter det registreras hos skatteverket (7 kap. 3 § stycke 2-3 ÄktB).SammanfattningSammanfattningsvis har din sambo rätt till hälften av lägenhetens värde om den köptes i syfte att ni båda skulle bo där. Om det istället rör sig om ett äktenskap så är lägenheten er gemensamma oavsett när och i vilket syfte den köptes. Lägenheten kan undantas från en eventuell bodelning. Inom ett samboförhållande görs det genom ett samboavtal och inom ett äktenskap genom äktenskapsförord.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Giltighet av ett testamente

2020-02-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min sambo dog. Han har 3 barn. Han har skrivit ett testamente att vi får 25 procent var. Nu undrar jag om testamentet gäller även när hans får dör?
Andrea Vrcic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om testamente regleras i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB).Enligt 10 kap. 1 § ÄB framkommer der att ett testamente är giltigt om det är skriftligt och bevittnat av två personer. Det finns ingen specifik tidagränd för hur länge det är giltigt. Därför gäller testamentet tills det förstörs av den som skrivit den eller återkallas skriftligen. Testamentet gäller för den person som har skrivit det, och gäller därför endast hans egendom. Är det så att han har ärvt något sedan tidigare och det ingår i hans egendom (utan villkor om annat) ska ni få 25 procent var. Ett testamente gäller därför hur länge som helst förutsatt att det inte återkallas eller "dödas" av den som skrivit testamentet. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.

Vem ansvarar för min makes skulder om min make går bort?

2020-02-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Är gift med en dansk medborgare. Har äktenskapsförord. Min fråga gäller makens skulder - vem ansvarar för dem, i anledning av hans frånfälle? Med vänlig hälsning
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du inte är borgensman vad gäller skulderna, för att i sådana fall kan du bli betalningsskyldig trots att det är din makes skulder. Annars gäller det som skrivs nedan.Din makes skulder är din makes och inte dinaVar och en ansvarar för sina egna skulder. Om din make går bort blir inte du skyldig att betala hans skulder. Om din make går bort, hade ni fått göra en bodelning 23 kap. 1 § andra stycket ärvdabalk. Vid bodelningen har ju ni ett äktenskapsförord som bestämmer vad som inte ska ingå i bodelningen, s.k. enskild egendom och indirekt vad som ska göra det, s.k. giftorättsgods (7 kap. 1 § & 2 § första punkten och 10 kap. 1 § äktenskapsbalk). Vad som tilldelats din make genom bodelningen + din makes enskilda egendom tillhör honom och utgör hans kvarlåtenskap. Ur denna kvarlåtenskap ska din makes skulder täckas. Om skulderna är större än kvarlåtenskapen lämnar din make 0 kr efter sig, varpå hans arvingar inte ärver någonting.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Dold samäganderätt av särbo

2020-03-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej.Jag äger en kolonistuga, där min särbo betalt in pengar (stugan är köpt för att användas för gemensamt bruk, men gissar att detta räknas som dolt samägande då jag står som ensam ägare). Nu visar det sig att hen har skulder och vi har bestämt oss för att sälja. Kan det vid denna form av samägande bli aktuellt att dela på min vinst. ( som vid en vanlig bodelning)? Hens skulder är större än hens vinst.
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till oss på Lawline.Om jag förstått din fråga rätt undrar du om din särbo har dold samäganderätt i din kolonistuga. Dold samäganderätt som samägandeform har tillkommit genom olika vägledande domar. Alla fall av dold samäganderätt har hittills rört antingen sambos eller gifta. Det är därför inte så troligt att din särbo skulle vinna framgång med att hävda just dold samäganderätt.Om du har fler frågor eller funderingar så får du gärna kontakta oss igen.

Vad har sambos för skyldigheter gentemot varandra ekonomiskt?

2020-02-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej,Är skild sedan okt-18 men lever i samma hushåll med gemensamt barn.Jag har varit den enda inkomstförsörjaren under de första 6 åren vilkett betytt krävande dubbelarbete vissa perioder.Nu har den andra parten äntligen skaffat sig ett arbete men anser sig bara behöva bidra ekonomiskt med vad hon själv tycker vilkett är väldigt godtyckligt från månad till månad. Det har kommit mig till känna att hon byggt upp en buffert medans mitt konto tangerar noll i slutet på var månad.Finns det något som reglerar parternas ekonomiska åtaganden i ovan beskrivet hushåll i lagen eller annat.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du och din exfru fortfarande lever ihop i parförhållande/under äktenskapsliknande förhållande (vilket då gör er till sambos). Lagen skiljer sig för äktenskap och samboskap. Bestämmelserna finns i äktenskapsbalken (ÄktB) samt sambolagen (SamboL). Jag kommer att gå igenom skillnaderna nedan.Innebörden av ett äktenskap:I ett äktenskap är all egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom, detta enligt ÄktB 7 kap. 1 §. Vid skilsmässa ska en bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, ÄktB 9 kap. 2 §. ÄktB 11 kap. 2 § stadgar även att de skulder som ska räknas in är de som finns den dag talan väcktes. Denna dag kallas med ett annat ord för brytdagen.Vad som ska ingå i bodelningen enligt ÄktB:ÄktB 10 kap. 1 § säger att allt giftorättsgods ska ingå. Personlig egendom (ÄktB 10 kap. 2 §) samt särskild egendom, till exempel rättigheter av personlig art, (ÄktB 10 kap. 3 §) hålls utanför bodelningen. Jag utgår från att ni efter er skilsmässa genomförde en bodelning.Innebörden av ett samboskap:I ett samboskap så gäller SamboL automatiskt, om ni inte skrivit ett avtal att den inte ska gälla för er. Enligt SamboL 3 § utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen införskaffats för gemensam användning. Vid eventuell separation ska all samboegendom fördelas lika mellan samborna om någon av parterna begär detta, SamboL 8 §. Den gäller alla typer av permanentbostäder och den utrustning som normalt hör till hemmet som möbler och hushållsmaskiner. Lagen omfattar inte annan egendom som till exempel banktillgodohavanden, aktier, bilar, båtar och sommarstugor.Sammanfattning:Då du och din exfru genomgått en skilsmässa men sedan fortsatt valt att bo tillsammans så aktualiseras SamboL. Samboegendom utgörs endast av sambors gemensamma bostad och bohag. Till skillnad från när ni var gifta så delar man inte på pengar på ett privat bankkonto vid en separation mellan sambos, utan vardera sambo behåller det sambon själv äger. Din frus privata sparande är alltså hennes enskilda egendom. I ÄktB 6 kap. 1 § finns en bestämmelse om att varje make ska efter sin förmåga bidra till det gemensamma hushållet. Någon sådan bestämmelse finns emellertid inte i SamboL. Däremot så säger föräldrabalken 6 kap. 2 § att båda föräldrarna har skyldighet att försörja barnet. Om möjlighet finns ska föräldrarna dela lika på den kostnaden.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Krävs medgivande från båda vårdnadshavarna vid utlandsresa med barn?

2020-02-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Undrar om man behöver något medgivande för utlandsresa till Turkiet om man har gemensamvårdnad.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar att din fråga handlar om medgivande till utlandsresor med barn som står under gemensam vårdnad. Frågor som rör vårdnad av barn regleras i Föräldrabalken (FB). Får en förälder som har gemensam vårdnad av ett barn åka utomlands med barnet utan den andra förälderns medgivande?Gemensam vårdnad innebär som huvudregel att föräldrarna gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör barnet och om barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § FB). Som utgångspunkt krävs därför ett medgivande av den andra föräldern vid utlandssemestrar.En förälder som har gemensam vårdnad kan i vissa situationer ensamt fatta beslut i vissa frågor. Men det är endast om den andra föräldern är förhindrad att ta ett beslut på grund av sjukdom, frånvaro eller annan orsak. En förälder får också ta ett ensamt beslut om situationen kräver det och att det hade varit till nackdel för barnet att inte ta beslutet.Om barnet bor tillsammans med en förälder, får den föräldern ensamt fatta beslut rörande den dagliga omsorgen (6 kap. 13 § 2 st. FB). Det innebär att båda föräldrarna trots gemensam vårdnad inte behöver vara överens i alla dagliga beslut som rör barnet. Kortare utlandsresor betraktas idag som ett beslut som en ensam boendeförälder kan ta då en semester är att betrakta som en del av den dagliga omsorgen. Resan får inte vara för lång, för en boendeförälder inte får lov att ensamt fatta ingripande beslut i barnets liv.SammanfattningsvisVid en kortare utlandssemester kan en boendeförälder fatta ett ensamt beslut och ta med barnet på en utlandsresa utan medgivande från den andra föräldern. Jag vill dock uppmärksamma dig på att olika researrangörer och flygbolag kan ha olika regler angående föräldrars medgivande. Jag rekommenderar därför att kolla upp de olika flygbolagens regler angående resor till Turkiet. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Var kan man hitta bouppteckningar?

2020-02-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Var finns bouppteckningen efter min mor?
Josefine Björling |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bouppteckningar gjorda före 1 juli 2001Om det är så att bouppteckningen efter din mor gjordes före 1 juli 2001 ska du vända dig till Riksarkivet för att begära ut en kopia på bouppteckningen. Bouppteckningar gjorda efter 1 juli 2001Om bouppteckningen har gjorts efter den 1 juli 2001 ska du istället vända dig till Skatteverket, där du kan begära ut en kopia av bouppteckningen.Hoppas att det gav dig hjälp med din fråga!Vänliga hälsningar