FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/11/2022

Kan mitt syskon vara min vårdnadshavare?

tjena jag är under 18 begått ett mindre allvarligt straff åklagare har kallat på möte för straffvarning kan jag ta med syskon som är över 18 som vårdnadshavare eller hur funkar det

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om föräldraskap och vårdnadshavare regleras i föräldrabalken, FB

Föräldraskap

För att avgöra vem som är din eller dina vårdnadshavare måste vi först reda ut vem som är dina föräldrar. I enlighet med mater semper certa est-principen presumeras den som har fött dig vara din mamma. Vad gäller faderskapet så presumeras den som är gift med din mamma vara din pappa (1 kap. 1 § FB). Om din mamma inte är gift, eller om det framgår att den som din mamma är gift med faktiskt inte är din pappa, så ska faderskapet istället fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB).

Vårdnadshavandeskap

Huvudregeln är att om din mamma var gift med din pappa vid din födsel så har de delad vårdnad om dig (6 kap. 3 § FB). Detta gäller även om de gifter sig med varandra efter att du föddes. Gifter de sig efteråt har de delad vårdnad om dig från den dagen de gifte sig. Under tiden som de inte är gifta, eller om de inte gifter sig alls, så är det din mamma som är din enda vårdnadshavare (6 kap. 3 § FB). 

Det finns dock undantag till detta. Vårdnaden kan fördelas på andra sätt om rätten finner skäl för det. Det kan till exempel vara att dina föräldrar inte är lämpade för ansvaret eller om de inte finns tillgängliga längre (6 kap. 7 § första stycket FB och 6 kap. 9 § FB). Då utser rätten istället en eller flera särskilda eller tillfälliga vårdnadshavare (6 kap. 10a § FB och 6 kap. 19d § FB). Ett syskon skulle kunna bli utsedd till detta. Det förutsätter dock att syskonet i fråga är över 18 år och att denna är lämpad att ge dig omvårdnad, trygghet och en god fostran. Det framgår inte av din fråga att så skulle vara fallet och därför utgår jag från att det inte är så. 

Slutsats

Sammanfattningsvis så är det endast den som har vårdnaden om ett barn som är barnets vårdnadshavare. Det allra vanligaste är att det är ens föräldrar eller bara ens mamma som är ens vårdnadshavare. Om ditt myndiga syskon inte blivit utsedd till tillfällig eller särskild vårdnadshavare kommer denna alltså inte kunna följa med dig på mötet som din vårdnadshavare.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”