FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/11/2022

Får jag upprätta en fullmakt?

Hej! Jag undrar om jag har rätt att upprätta en fullmakt till min sons bonusmamma som avser rätten att företräda mig som vårdnadshavare i myndighetskontakter, då både jag och min son har autism add samt social ångest, som gör det svårt för mig att integrera med människor. Då Min son inte har någon kontakt med sin biologiska far, har hans bonus mamma ( min flickvän ) blivit som han andre förälder sedan 15 månaders ålder, idag är han 15 år. Jag och min flickvän bor dock inte tillsammans längre, men vi har delat ansvar om min son.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Reglerna om fullmakt återfinns i avtalslagen. Att upprätta en fullmakt där en tredje person (dvs din sons bonusmamma) ska kunna stå i ditt ställe som vårdnadshavare är fullt tillåtet (10 § avtalslagen). En fullmakt är en utfästelse från en huvudman (fullmaktsgivare)till en tredje part om att en fullmäktig (viss utpekad person) har rätt att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning. Utgångspunkten är att det inte finns några formkrav för hur en fullmakt ska utformas. De fullmakter som har formkrav är framtidsfullmakter (lagen om framtidsfullmakter) och fullmakter som rör köp, byte eller gåva av fast egendom (27 § avtalslagen). Fullmakter behöver därav inte vara skriftliga, utan även muntliga fullmakter är giltiga. Det finns således inte något lagstadgat krav på hur fullmakten ska vara utformad, men den som ska rättshandla med dig som fullmäktig (exempelvis myndigheter) kan själva välja att ställa krav på utformningen. Detta beror på att det är deras ansvar att avgöra om din fullmakt är giltig eller inte. Jag skulle därför rekommendera dig att kontakta de parter som måste godta fullmakten och höra vad de ställer för krav på fullmaktens innehåll. Därefter behöver en fullmakt upprättas i enlighet med dessa krav och undertecknas av fullmaktsgivaren själv (dig), den fullmäktige (din sons bonusmamma)och eventuella vittnen. Därefter kommer hon kunna företa rättshandlingar i ditt namn.


Jag hoppas du fick svar på din fråga och om du vill ha hjälp med att upprätta en fullmakt skulle jag varmt rekommendera dig att boka tid med någon av våra jurister här.


Bästa hälsningar,

Negin AhmadiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000